ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám

Jak jsme letos sportovali (2016/2017)

| Zobrazeno: 856×

 Opět se blíží konec školního roku, a je čas bilancování. V tělesné výchově v tomto školní roce proběhly následující akce (celkem 70 sportovních soutěží), do kterých se zapojila polovina studentů školy. Zde je jejich přehled.

Soutěže AŠSK ČR (Asociace školních sportovních klubů České republiky)

1) Odbíjená:

 •  okresní kolo v odbíjené SŠ chlapců + dívek – 24. 11. 2016 Jeseník Gymnázium (oba týmy -  2. místo)

2) Košíková:

 • okresní kolo v košíkové starších žáků – 14. 2. 2017 Javorník

3) Florbal:

 • okresní kolo ve florbalu ZŠ starší žačky – 15. 11. 2016 Gymnázium (1. místo, postup do KK)
 • krajské kolo ve florbale ZŠ st. žačky – 14. 12. 2016 Přerov – 5. místo (reprezentovali nás: Mrázová, Mičkerová, Novotná, Snopková, Winiarská M., Kučerová, Semerád E., Žitňanská, Agóčová)
 • okrskové kolo ve florbalu ZŠ starší žáci – 3. 11. 2016 ZŠ Lipová-lázně (1. místo, postup do okresního kola)
 • okresní kolo florbal ZŠ starší žáci – 23. 11. 2016 ZŠ Mikulovice (5. místo)
 • okresní kolo ve florbalu SŠ dívky – 13. 2. 2017 SOU a GaF Jeseník (1. místo, postup do krajského kola)
 • okresní kolo ve florbale SŠ hoši - 16. 2. 2017   SOŠ GaF Jeseník (nominováni byli: Formánek, Pastucha, Pecina, Tunys, Bedeč, Martínek, Kalina a Gvizd, hoši zvítězili, postup do KK.
 • krajské kolo florbal SŠ dívky – 21. 3. 2017 Olomouc (družstvo obsadilo 2. místo, reprezentovali nás: Snopková, Řezníčková, Marcinová, Kouřilová, Králová, Horáčková, Bořutová, Rotterová a Schreierová)
 • Mládežnický florbal - krajská eliminace florbal SŠ dívky – 25. 1. 2017 Přerov (dívky zvítězily, postup do Moravské eliminace)
 • Mládežnický florbal – národní finále Východ SŠ dívky – 30. 3. 2017 Brno (dívky obsadily 2. místo, reprezentovali nás: Snopková, Bořutová, Látalová, Horáčková, Mrázová, Schreierová, Rotterová, Nováková N., Mičkerová)

4) Přespolní běh:   

 • okresní kolo v přespolním běhu SŠ a ZŠ – 10. 10. 2016 Smetanovy sady Jeseník, postup do KK – družstvo dívek NG, VG a družstvo hochů VG                          
 • krajské kolo v přespolním běhu SŠ a ZŠ – 13. 10.2016 Jeseník, tratě Fenix-Ski klubu Jeseník, družstvo hochů i dívek SŠ zvítězilo a postoupilo do republikového finále v Malšově Lhotě 
 • republikové finále v přespolním běhu SŠ – 22. 10. 2016 Malšova Lhota.

Nominováni byli: Žalčík, Strouhal, Volík, Továrek, Řeha, Bráblík Ma., Konupčíková, Strouhalová, Poláková, Poulíková, Nováčková a Lonková.

Hoši se umístili na 7. místě a dívky na 9. místě. V jednotlivcích byl K. Žalčík na 5. místě.                      

5) Fotbal:               

 • krajské kolo v kopané starší žáci (Cola-Cola cup) – 7. 10. 2016 umělka Jeseník, postup do dalšího kola (nominováni byli: Bár, Formánek, Kočica, Plšek, Kubánek, Tulis, Posolda, Lutonský, Herbst a Juris J.)
 • okresní kolo O pohár Josefa Masopusta v kopané SŠ – 29. 9. 2016 fotbalové hřiště Jeseník (1. místo, reprezentovali nás: Weber, Mráz, Pastucha, Bráblík Ma., Bráblík Mi., Gvizd, Alfoldi, Formánek, Bartošek, Janíček M.)
 • okresní kolo v minifotbalu kat. IV. – 12. 10. 2016 – umělka Jeseník (družstvo hochů obsadilo 3. místo, reprezentovali nás: Bár, Formánek, Kočica, Plšek, Tulis, Posolda, Herbst a Juris J.)
 • okresní kolo v halové kopané ZŠ (6. – 7. Třída) – 14. 3. 2017 ZŠ Javorník – družstvo obsadilo 4. místo (nominováni byli: Kubánek, Bár, Kočica, Formánek, Labaj, Plšek, Svoboda)

6) Atletika: 

 • okresní kolo v atletickém čtyřboji ZŠ – 14. 9. 2016 – ZŠ Jeseník (družstvo dívek obsadilo 2. místo, hochů 4. místo, v jednotlivcích 1. místo J. Mrázová, 3. místo K. Mičkerová, 4. místo T. Kopřiva)
 • okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice ZŠ – 17. 5. 2017 ZŠ Jeseník (mladší žáci – bez umístění, starší žáci 5. místo, starší žačky – 2. místo, v jednotlivcích 1. místo J. Mrázová na 800m, V. Žáková ve skoku vysokém a T. Kopřiva 3. místo ve skoku do dálky).      
 • okresní kolo Corny poháru SŠ hochů i dívek v atletice – 22. 9. 2016 ZŠ Jeseník (družstvo dívek obsadilo 2. místo, hoši zvítězili – postup do KK)
 • okresní kolo OVOV – 1. místo v kat. 8. – 9. třída J. Mrázová.

7) Šplh:

 • okresní kolo ve šplhu ZŠ – 15. 2. 2017 ZŠ Jeseník (nominováni byli: Mrázová, Mičkerová, Žáková, Uhrová, Kopřiva, Herbst, Posolda, Cenek, družstvo dívek zvítězilo, v jednotlivcích 1. místo J. Mrázová)
 • okresní kolo ve šplhu družstev SŠ dívky + hoši – 9. 2. 2017 SOU a GaF Jeseník (reprezentovali nás: Raifová, Kouřilová, Horáčková, Lonková, Dubský J., Dubský M., Svoboda, Kuchejda, dívky obsadili 1. místo, postup do krajského kola, chlapci -  3. místo, v jednotlivcích zvítězila L. Raifová a 3. místo obsadila M. Horáčková)          
 • krajské kolo ve šplhu družstev SŠ dívky – 23. 2. 2017 SOU a GaF Jeseník (nominovány byly: Raifová, Kouřilová, Horáčková, Kabátová)                                 

8) Silový čtyřboj:

 • školní kolo v silovém čtyřboji H + D ZŠ a SŠ - 26. 4.  Gymnázium
 •    NG – 1. J. Mrázová, 2. A. Kučerová, 3. K. Stavinohová, 1. T. Kopřiva, 2. D. Posolda, 3. M. Herbst
 •    VG- 1. M. Horáčková, 2. M. Lonková, 3. M. Džurná, 1. D. Kytlica, 2. T. Svoboda, 3. O. Procházka
 • okresní kolo v silovém čtyřboji ZŠ chlapci – 15. 2. 2017 ZŠ Jeseník (družstvo bez umístění)
 • okresní kolo v silovém čtyřboji ZŠ dívky – 15. 2. 2017 ZŠ Jeseník (družstvo zvítězilo, v jednotlivcích 1. místo J. Mrázová a 3. místo V. Žáková)
 • okresní kolo v silovém čtyřboji SŠ chlapci i dívky – 9. 3. 2017 Gymnázium (hoši obsadili 2. místo, dívky zvítězili, postup do KK, reprezentovali nás: Kytlica, Svoboda, Procházka, Mrňous, Dubský J., Dubský M., Mazur, Kuchejda, Horáčková, Džurná, Lonková) 
 • krajské kolo v silovém čtyřboji SŠ dívek – 22. 3. 2017 – Šumperk (nominovány byly: Lonková, Džurná, Hutníková H., Šimíková, dívky obsadily 4. místo)

9) Stolní tenis:

 • okresní kolo ve stolním tenise ZŠ – 21. 10. 2016 – herna Jeseník (nominováni byli: Macečková, Kurdelová, Snopková, Konečná A., Valíček, Svoboda, Mišun, Halas, Viterna, Cetkovský T., Ondruch, Tulis, Posolda, v jednotlivcích – 1. místo - Marek Viterna)
 • okresní kolo ve stolním tenise SŠ – 20. 10. 2016 – herna Jeseník (nominováni byli: Mašindová, Staňková, Kačorová Z., Koukalová T., Bořutová, Drahoňovský, Kalina, Martínek, Dvořák J., Zelinka P., Starý, Resutík, obě družstva zvítězila, postup do KK)
 • Krajské kolo ve stolním tenise ZŠ – 15. 11. 2016 Přerov (reprezentovali nás: Viterna, Cetkovský T., Tulis, Posolda, chlapci zvítězili)

10) Olympijský den SŠ – 29. 9. 2016 sportovní hala a hřiště Jeseník (basketbal – 1. místo, volejbal – 1. místo, fotbal – 1. místo)

11) Šachy:

 • Okresní kolo v šachu ZŠ a SŠ – 15. 12. 2016 herna šachu Jeseník (družstvo NG tvořili: Valíček, Gvizdová, Zbranek a Políšenská a získalo 2. místo. Družstvo VG tvořili: Gvizd, Starý, Gatner a získalo 3. místo.

12) Plavání:

 • Okresní kolo v plavání ZŠ a SŠ – 4. 11. bazén Česká Ves (nominováni byli: Bubík, Juris J., Bořutová, Juris F., Zelinka J., umístění jednotlivců – 2. místo Bubík, Zelinka, Bořutová – v různých plaveckých stylech)

Akce pořádané jinými organizacemi, než AŠSK ČR:

1) Juniorský maratón družstev SŠ – 11. 4. 2017 Olomouc (nominováni byli: Bráblík Mi., Bráblík Ma., Poláková, Továrek, Strouhalová, Kuchejda, Poulíková, Mráz, Janíček M., Strouhal, 3. místo, postup jen na divokou kartu)

2) Jesenická 15, 25 a 60 – 3. 6. 2017 Jeseník, 652 účastníků, třetí nejvyšší účast ze 44. ročníků                    

3) Jesenická liga ve florbalu starší žačky

     1. turnaj – 7. 12. 2016 Gymnázium (2. místo)        

     2. turnaj  - 24. 3. 2017 ZŠ Mikulovice (1. místo)

      finále 5. 4. 2017 – Gymnázium (reprezentovaly nás: Mrázová, Mičkerová, Snopková, Přikrylová, Žáková, Uhrová, Rotterová E., Žitňanská, dívky celou JFL vyhrály)

4) Jesenická liga ve florbalu starší žáci

      1. turnaj – 16. 12. 2016 ZŠ Mikulovice (2. místo)  

      2. turnaj – 21. 3. 2017 Gymnázium (3. místo)

      finále 25. 4. 2017 – ZŠ Mikulovice (reprezentovali nás: Bubík, Posolda, Herbst, Tulis, Dvořák Š., Viterna, Horčička, chlapci obsadili celkové 5. místo)

5) Turnaj středních škol Jesenicka ve futsalu

Okresní kolo v sálové kopané SŠ hoši – 19. 1. 2017 – Sou a GaF Jeseník – 1. místo (reprezentovali nás: Mráz, Pastucha, Formánek J., Bartošek, Janiček M., Křupka, Alfoldi, Pospíšil J.) 

6) Tendon Cup 2017 – lezecké závody dětí do 13 let – 22. 4. 2017 Jeseník (80 soutěžících)

Akce uskutečněné v rámci předmětové komise:  

1) Školní ligy:

   vyšší gymnázium – basketbal (1. pololetí – 1. místo Profiteam)

   nižší gymnázium – florbal (12. 5. 2017 Superfinále – 1. místo Pravorucí ďáblové, kteří hráli v sestavě: Posolda, Lutonský, Bubík, Horčička, Herbst, Viterna)

Letos se také poprvé uskutečnila přátelská utkání ve florbale s družstvy ZŠ Bělá p. Pradědem, pro žáky primy a sekundy (5. 5. 2017)

Vyšší gymnázium – florbal, bude teprve dohráno

 2) Okresní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka 2016 – 21. 12. 2016 Jeseník, 26. ročník (95 účastníků, kteří odskákali 1002 pokusy). V letošním školním roce jsme se poprvé zúčastnili i vánoční laťky Gymnázia Šumperk, kde se naši reprezentanti umístili do 7. místa.

Byli to: T. Svoboda, F. Juris a Michal Bráblík. Posledně jmenovaný přeskočil laťku ve výšce 165 cm.

3) Silový čtyřboj

Školní kolo soutěže v silovém čtyřboji – leden – březen 2017 Gymnázium

NG
1. místo: Mrázová Jana Kopřiva Tomáš
2. místo Kučerová Aneta Posolda David
3. místo Stavinohová Kateřina Herbst Martin
VG
1. místo: Horáčková Marta Kytlica Dominik
2. místo: Lonková Magda Svoboda Tomáš
3. místo: Džurná Magda Procházka Ondřej

4) Sportovně turistické kurzy:

4. – 10. 9. 2016 Ruda nad Moravou (třída EA) – cyklistika, vodácký výcvik, míčové hry

10. – 16. 9. 2016 Jeseník (třída 3. C) – cyklistika, míčové hry, vodácký výcvik

5) Lyžařské kurzy:

23. – 27. 1. 2017 LVZ pro třídu TA – 29 žáků, Lipová, Lázeňský vrch, sjezdové lyžování a snowboarding

23. 2. -25. 2. 2017 Petříkov (třídy QA, 1. C) – 45 studentů, sjezdové lyžování, snowboarding                                

6) Celoroční provoz posilovny – pravidelné cvičení v době mimo vyučování (10 žáků)

7) Provozování Centra sportu při G Jeseník – 90 studentů gymnázia Jeseník v kroužcích košíkové, kondičního posilování, horolezectví, sportovní hry, školní ligy

8) Soutěž Šplháme na Mont Blanc – účast všech tříd nižšího gymnázia, vítězná třída KA, nejlepší výkon dlouhodobých tabulek (52:27)

9) Basketbalová 24 hodinovka – 1. – 2. 2. 2017 Jeseník (40 účastníků)    

10) Den otevřených dveří – 1. 2. 2017 -možnost si zasportovat v T1 a T2 pro stávající i budoucí studenty

11) Streetbalový turnaj – 10. 6. 2017 Jeseník (po 3 družstvech v kategorii ZŠ a 6 družstev SŠ, 6 družstev mužů)     

12) Školení trenérů B. třídy pro běžecké lyžování – 16. – 18. 9. 2016 účastnil se vyučující Tv Jiří Pavelka (Praha), letní část proběhla 28. 4. – 1. 5. 2017 (Jablonec n. Nisou)

13) Příprava přijímacích zkoušek pro nový studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou

příjímací zkoušky – 1. kolo – 3. 1. 2017, 2. kolo – 13. 2. 2017

14) Pingpongová liga NG – říjen - leden (2016/2017) - 24 hráčů

15) Jesenická „10“ – 17. 6. 2017 (akce teprve proběhne)

16) Modelový trénink v basketbalu – s trenérem P. Budínským, 10. 6. 2017 - Gymnázium Jeseník, účast žáků GJ a ZŠ regionu

---

V Jeseníku dne 12. 6. 2017               

Zpracovala vedoucí předmětové komise tělesné výchovy

Mgr. Jitka Formánková

 

Naposledy změněno čtvrtek, 15 červen 2017 14:39
pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript
nyní se nevyučuje
« Říjen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.