ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
 • Vrchol letní sezóny na kolečkách ladil s barvami Fenixu

  „Léto budiž pochváleno s povděkem“ vyřkne každý lyžař, jemuž se zdaří přípravné období a natrénuje patřičná kvanta i kvalitu tréninkových plánů, mnohdy protkaných novými metodami či intuitivními nápady. Číst dál
 • Postřehy z cyklovodáku

  Mezi dny 9. až 21. 9. 2018 se jako každý rok v Rudě nad Moravou odehrál sportovně turistický kurz jinak také známý jako “cyklovodák”. V prvním kole se zúčastnily třídy EA a 3.B, s nimi se pak vystřídaly 3.C se 4.B, a toto je náhled na kurz z pohledu první skupiny. V neděli 9. 9. v jednu hodinu odpoledne se to na parkovišti u naší školy jen hemžilo. Rodiče přijížděli se spoustou tašek plných surovin, oblečení a všeho možného, co Číst dál
 • Jesenický cyklokros jedeeeeeee

  Letošní cyklokros dopadl na jedničku hlavně díky objednanému počasí, které nás absolutně nezklamalo ale i díky vám, divákům a zejména i závodníkům. Letos jsme laťku posunuli o kus výše. Rozhodli jsme se závod zařadit zároveň do dvou seriálů, abychom pro vás vytvořili více bojů o pozice, abyste měli šanci si nahnat body do seriálu, ale i pro nádherně strávený nedělní den. Závod byl součástí Jesenického šneka i Kolárna ETHICSPORT Odreského poháru cyklokrosu. Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3

chemie

ZA RYZÍM PIVEM Z HOR

středa, 13 červen 2012 | Napsal(a) Milada Žitňanská

Seminář chemie 3. ročníku pod vedením paní profesorky Malé podnikl v pondělí 4. 6. 2012 exkurzi do Hanušovického pivovaru. Po příchodu k firemní vrátnici se nás ujal pivovarský veterán s charakteristickým pivním břichem. Provedl nás cestou výroby piva. První monolog vedl u rybníčku, který dříve sloužil jako zdroj ledu pro chlazení piva. ,,Lepší studený párek než teplé pivo,'' jak řekl pan průvodce. Místnosti s vysokou teplotou a obrovskými varnými pánvemi střídaly chladné páchnoucí podzemní místnosti, kde nám šla i pára od pusy. Nahlédli jsme do plnírny sudů a do sálu, který byl propleten množstvím trubek s plynem, díky němuž se mohou vůbec sudy plnit. Zde se nachází rarita, kterou je velký balón, který slouží k cirkulaci plynu. Díky tomuto postupu a vlastním zdrojům podzemní kojenecké vody je Hanušovické pivo levnější než některé konkurenční. Exkurzi jsme zakončili v pivovarské hospůdce s pivovarským muzeem.

Gymnazisté nadále spolupracují se Státním ústavem radiační ochrany

pondělí, 13 únor 2012 | Napsal(a) Leona Bačovská

Jak už jistě víte z  článku p. Bačovské, studenti (Tomáš Hýsek a Jakub Svoboda) pracují na výzkumu, potřebném pro odbornou práci SOČ.

Aby práce nebyla jen „pouhým” sepisováním dat, rozhodli jsme se provést výzkum a na základě naměřených výsledků objemové aktivity a počtu stop na detektorech zaznamenat množství radonu v učebně chemie a sklepní místnosti na vyšším gymnáziu a v odborné učebně fyziky na nižším gymnáziu.

Proč není vhodné zapíjet antibiotika grepovým džusem?

středa, 25 duben 2012 | Napsal(a) Leona Bačovská

Proč se některé léky nesmějí spolu kombinovat? Proč vás druhý den ráno po bujarém alkoholovém dýchánku bolí hlava? Proč na tlumení této bolesti není vhodný Paralen, ale Ibalgin? Proč ženy snášejí alkohol hůř než muži?

Odpovědi na tyto otázky se dozvěděli studenti 4. ročníků přírodovědných seminářů na přednášce, kterou si pro ně připravil RNDr. Karel Berka Ph.D. z PřF Univerzity Palackého v Olomouci.

Radon do škol

středa, 08 únor 2012 | Napsal(a) Leona Bačovská

Je další akcí vyhlášenou Státním ústavem radiační ochrany (nadále SÚRO) pro střední školy.

Po loňské soutěži Radonová stopa, do které se velice úspěšně zapojili i naši studenti ze současné septimy B (T. Ulrychová, J. Jonáš, J. Svoboda a T. Hýsek) přišli pracovníci ze SÚRO s dalším projektem tentokrát pod názvem Radon do škol.Cílem projektu je rozšířit znalosti studentů o zdrojích radioaktivity se speciálním zaměřením na radon, který je zdrojem největšího ozáření obyvatel.

Zajímavou částí projektu je hlavně část praktická. V jejím rámci si studenti T. Hýsek a J. Svoboda připraví detektory radonu ze součástek dodaných SÚRO. Ty umístí na vybraných místech ve škole po dobu 1-2 měsíců. Poté si buď sami nebo s pomocí vyučující chemie připraví leptací lázeň z hydroxidu sodného o určité koncentraci, do lázně vloží detektory, týden nechají leptat a pak pod mikroskopem odečtou stopy vytvořených alfa částicemi.

O radonu

Radon je bezbarvý plyn, nemá žádnou chuť ani zápach. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu uranu a radia. Vyskytuje se všude tam, kde se v zemi nachází uranové podloží. Ve vyšších koncentracích může vyvolat rakovinu plic. Česká republika se díky geologické stavbě řadí k zemím s vyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech.

Zpracovala: L. Bačovská

H2S – smrdí jako pes

pondělí, 30 leden 2012 | Napsal(a) Leona Bačovská

Tak tohle asi všichni znáte. Ale víte skutečně, jak  H2S zapáchá? Jaké má skupenství, barvu, toxicitu? Jak se připravuje v laboratoři? Uměli byste napsat rovnici? Teď už možná zaváhá i leckterý maturant.

A přitom se nejedná o okruhy k maturitě, ale o jednu z otázek, kterou pro účastníky školního kola Chemické olympiády kategorie D (kvarty) v rámci kontrolního testu připravila Ústřední komise ChO.

Chemická olympiáda patří k přírodovědným soutěžím. Školní kolo kategorie D probíhá od října do ledna a skládá se ze tří částí. První část tvoří domácí příprava, v jejímž rámci musí soutěžící zvládnout široký obsah učiva (mnohdy i nad rámec osnov). Na tuto navazuje praktická část v laboratoři a vše je zakončeno kontrolním testem. Hlavní myšlenkou soutěže je podnítit zájem studentů o tento obor, ale příliš velká obtížnost bohužel žáky spíše odrazuje.

Letos se přesto do soutěže přihlásilo 9 žáků z kvarty A a B. Šest z nich se stalo úspěšnými řešiteli a mají šanci postoupit do okresního kola.

1. místo:                  Rajský Vojtěch, KA

2. místo:                  Kubíček Karel, KA

3. místo:                  Zbořilová Lenka, KA      

Další úspěšní řešitelé: Němcová Karolína, KA; Marcinov David, KB; Mach Ondřej, KB.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme k výsledkům.

Zpracovala L. Bačovská

Absolvent našeho gymnázia na informační schůzce

středa, 18 leden 2012 | Napsal(a) Milada Žitňanská

Dne 12. 1. 2012 se konala beseda s absolventem Gymnázia Jeseník Janem Machalou, který ukončil studium na naší škole před čtyřmi lety. Nyní studuje na VUT , fakultě strojního inženýrství v Brně.

Honza ve své prezentaci poukázal na praktické zaměření jejich školy, na aplikaci vědy v praxi (zdůraznil využití všeobecných předmětů, které se na našem gymnáziu vyučují, a vysvětlil, že základy matematiky, fyziky a chemie jsou opravdu důležité a absolventi odborných škol mají v této oblasti velké potíže).

Mladí chemici v pivovaru

neděle, 15 leden 2012 | Napsal(a) Milada Žitňanská

V pondělí 9. 1. 2012 se studenti Gymnázia , kteří navštěvují seminář z chemie ve 4. ročníku, zúčastnili exkurze do jesenického pivovaru na Březinově ulici. Tento pivovar provozuje rodina Orlových . Jejich syn David Orel je absolventem naší školy a v současné době studuje v Praze na VŠCHT obor kvasná chemie.  David nás seznámil s historií pivovaru, ukázal nám výrobní prostory a provedl nás výrobou piva od začátku , přes kvašení a zrání.

I v letošním roce probíhá chemická olympiáda

úterý, 15 listopad 2011 | Napsal(a) Magda Dostálová

Ve čtvrtek 10. 11. 2011 se konalo školní kolo chemické olympiády v kategorii A, tedy pro nejvyšší ročníky gymnázia. Zúčastnil se jí student oktávy B Martin Morong, který projevil velkou píli a iniciativu.

V letošním ročníku byly úkoly velmi náročné a rozmanité – z oblasti anorganické, organické, fyzikální  chemie  a biochemie.  Domácí teoretická část byla zaměřena např. na nanočástice stříbra, které se využívají v ponožkách, elektrolýzu roztoků či inhibice ATPasy ….

Kontrolní školní test byl velmi namáhavý, v oblasti sacharidů si Martin vedl velmi dobře, i anorganickou chemii zvládl bez potíží. Ovšem fyzikální chemie byla velmi zdlouhavá a výpočty na sebe navazovaly, takže drobný nedostatek se okamžitě projevil.

Zajímavá byla praktická část v laboratoři, kde Martin prováděl důkaz redukujích sacharidů: např. fruktosa i maltosa jsou redukující sacharidy a krásně se mu vyredukovalo stříbrné zrcátko.  Rovněž důkaz jednotlivých sacharidů v jablku, medu či ovocném džusu byl  pěkně proveditelný.

Martin odvedl velký kus práce, samostatně doma studoval, kombinoval a hledal možná řešení. Ve škole i v laboratoři projevil samostatnost a velký zájem o chemii a přírodní vědy.

Přejeme mu úspěšné složení maturity a zdárně vykonané přijímací řízení na vysokou školu.

V Jeseníku 15.11.2011                                                       Milada Malá, vyučující chemie

Mladí chemici v akci

čtvrtek, 17 březen 2011 | Napsal(a) Milada Žitňanská

 

Dne 8. března  2011 bylo ukončeno školní kolo chemické olympiády kategorie  C ,  které bylo určeno pro 1. a 2. ročníky VG.  Letos  se zúčastnili studenti 2.C.

Chemická olympiáda 2010/11 - školní kolo kategorie A

úterý, 16 listopad 2010 | Napsal(a) Míla Králová

Ve dnech 10. - 15.11. 2010 se konalo na našem gymnáziu školní kolo chemické olympiády kategorie A  ( pro 3.- 4. ročníky VG ) . Zúčastnili se jí studenti oktávy A a oktávy B.

Strana 1 z 3
pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

středa 17. říjen 2018

nyní se nevyučuje
« Říjen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.