Aktuální informace

 • Mobilní objednávky obědů

  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Online testy na maturity z angličtiny

  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.
home napište nám

Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Dějepis v kalendářním roce 2018

| Zobrazeno: 2951×

 

 

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Staroorientální státy a antické civilizace
2. Stěhování národů a první barbarské státy, Byzanc a státy v jihovýchodní a východní Evropě
3. Vznik českého státu a jeho vývoj do poloviny 11. století a další evropské státy
4. Vznik a charakteristika islámu, Arabové, Turci a Mongolové
5. Formování Anglie a Francie a soupeření mezi nimi, stoletá válka
6. Období posledních Přemyslovců ve 13. st., rozvoj měst a kolonizace
7. Vláda Jana Lucemburského a Karla IV. Lucemburského v českém státě
8. Krize českého státu za vlády Václava IV. Lucemburského, husitství
9. Český stát na cestě ke stavovské monarchii za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
10. Evropské reformace a renesance
11. Konec reconquisty a vznik Portugalska a Španělska, velké zámořské objevy
12. Habsburská politika v Evropě, vznik habsburské monarchie a její vývoj
13.Třicetiletá válka jako náboženský a politický konflikt v Evropě
14. Vývoj alžbětinské Anglie a rozvoj země, vláda Stuartovců a anglická revoluce
15. Cesta Francie k absolutistické monarchii, vláda Ludvíka XIV.; osvícenství jako nový myšlenkový směr, osvícenský absolutismus
16. Válka za nezávislost a vznik USA, americký politický systém, významní představitelé americké politiky
17. Velká francouzská revoluce
18. Francie za vlády Napoleona, napoleonské války, vídeňský kongres
19. Revoluce 1848-49 v Evropě
20. Evropské mocnosti od poloviny do konce 19. století
21. Česká politika a habsburská monarchie od roku 1848 do konce 19. století
22. První světová válka a vznik ČSR
23. Československá republika 1918-39
24. Mezinárodní vývoj 1918-39
25. Zánik Československa a první fáze 2. světové války
26. Druhá světová válka v letech 1943-45
27. Studená válka a mezinárodní vývoj po roce 1945 do začátku 60. let
28. Nástup komunismu v Československu a vývoj do konce 50. let
29. Vývoj ve světě od 60. do konce 80. let, rozpad sovětského bloku
30. Vývoj v Československu od 60. let do roku 1992

 

 

Součástí maturitní zkoušky je praktické prověření orientace v základních metodách historické práce a v pomocných vědách historických. Student předkládá také svou seminární práci

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel


 

 

Naposledy změněno neděle, 29 říjen 2017 18:25