ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
stránky předmětů - Gymnázium Jeseník

Gymnázium na juniorském maratónu- Olomouc

pátek, 23 duben 2010 | Napsal(a) Jiří Pavelka

Dne 20.4.2010 se běžečtí vytrvalci z jesenického gymnázia vydali na další ročník Garnier juniorského maratónu, kde v krajských semifinálových bězích bojují o postup na prestižní finále Pražského mezinárodního maratónu.
Jako vždy si tuto trať mezi sebe rozdělilo 7 borců a 3 borkyně, vybraných ze studentů našeho gymnázia. Jen pro připomenutí, celkovou délku maratónu (42 195m) si těchto deset běžců mezi sebe rozdělí, a tedy každý má za úkol zmáknout v co nejrychlejším čase trať o délce 4km. Zda-li patříte mezi matematicky zdatnější, tak jistě zjistíte, že 10x4 není 42.:-) Vtip spočívá v tom, že první musí uběhnout o 195 m více, a aby byl závod co do taktiky zajímavější, pak poslední úsek měří celkem 6 km.
Závodu se zúčastnilo celkem 9 týmů z Olomouckého kraje. Za náš tým se bojovat vypravili:

Vít Hanulík (4.C)

Tomáš Kadrman (4.C)

Eliška Lapčíková (3.C)

Marian Hefka (4.C)

Michaela Rosenbergová (2.C)

Lukáš Kunovský (EB)

Tereza Mikulenková (3.C)

Pavel Salva (KB)

Daniel Dvořák (XA)

Tomáš Pňáček (QA)

 

A teď k tomu nejdůležitějšímu! Všechny vás určitě zajímá, jak se naší výpravě vedlo! Víťa to skvěle rozběhl a předával na 1. místě, a proto od začátku závodu bylo zcela jasné, že opět budou jeseničtí borci bojovat o přední místa. Ovšem šumperští běžci znovu prokázali, že jsou skvěle připraveni a ujali se vedení s náskokem kolem jedné až dvou minut. V půlce závodu již bylo jasné, že si jesenický tým udrží druhé místo, neboť třetí tým ( Slovanské gymnázium Olomouc) už na nás ztrácel něco kolem tří minut. Vzhledem k tomu, že jsme měli vyrovnaný tým, ztráty mezi prvním a třetím týmem se už moc neměnily. Jeseničtí běžci doběhli do cíle v čase 2 hod a 46 min zhruba necelé dvě minuty za prvními. Třetím jsme v cíli nadělili více než 4 minuty. Všichni účastníci byli odměněni značkovými tričky a kvalitními výrobky značky Garnier a Durex.
Do velkého finále v Praze postupuje pouze první, ale stále existuje naděje, že naše gymnázium může dostat divokou kartu za dobrý čas, a proto ještě stále můžeme doufat, že by se prestižního finále mohlo zúčastnit. Všichni naši reprezentanti si zaslouží velké díky za skvělý výkon a nyní nezbývá než držet palce. Také bych chtěla upozornit, že dne 9.května v 9:00 do velkolepého finále Pražského mezinárodního maratónu vystartují na náročnou trať také dva naši profesoři: pan Pavelka a pan Svoboda. Držme všem palce, a pokud se postup přeci jen nezdaří, v příštím ročníku můžeme šětstí zkusit znovu!

Slovy profesora Pavelky
Petra Pavelková

Okresní kolo SOČ

sobota, 17 duben 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

 

7. dubna 2010 se na Gymnáziu Jeseník konalo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ), soutěže v řešení problémů některého z osmnácti nabízených vědních oborů, jejímž generálním partnerem je Česká spořitelna.

 

V letošním 32. ročníku se v regionálním klání utkali zástupci dvou prací - obě práce vznikly na základě orální historie, kvantitativní výzkumné metody. Cílem orální historie je dobrat se k informacím prostřednictvím rozhovorů s osobami majícími potřebné zkušenosti či zážitky. Orální historie je rovněž považována za metodu kvalitativního výzkumu, jelikož nedochází k zobecnění jednotlivých sdělení a výpovědí, naopak vyzdvihuje jejich individualitu napomáhající celkové demokratizaci historie, protože jsou zohledněny i události všedního dne.

Významným přínosem této metody je rozvíjení schopností mezilidské komunikace a vedení samostatného rozhovoru na odborné téma. Studenti měli nejen možnost seznámit se s minulostí života narátorů, pamětníků, s nimiž vedli rozhovor, ale také jedinečnou šanci si uvědomit, jak souvisejí životní zkušenosti těchto lidí s jejich vlastním životem. Právě zkušenosti minulých generací je možno využít ve formování soudobé společnosti.

Práci Pohled na osidlování Jesenicka po roce 1945 vznikající usilovnou činností kolektivu autorů v letech 2007 - 2010 obhajovala spoluautorka Tereza Formanová. Tato jedinečná práce zachycuje život na Jesenicku z rozdílných úhlů pohledu, a to z českého a německého, jelikož se do práce podařilo zahrnout narátory obou národností. Práce tak nabízí souhrnný náhled na poválečné období. Překvapivým zjištěním vyplývajícím z jedenácti rozhovorů je, že vzájemné vztahy Čechů a Němců v jesenickém pohraničí nebyly nenávistné, ba spíše naopak s odstupem času přerůstaly v přátelství.

Druhou práci, pojednávající o hospodářské a politické situaci na Jesenicku v 90. letech 20. století, jež vznikala v období 2009 - 2010 a byla rovněž dílem kolektivu autorů, obhajovali Karolína Petřeková, Michal Müller a Antonín Pavlíček. Jejich cílem bylo kromě pochopení běžného života obyvatel Jesenicka a zhodnocení hospodářské a politické situace v 90. letech také připomenutí socialistické minulosti a seznámení se názorem občanů na demokracii.

Obě práce postupují do krajského kola. Velké šance na úspěch má práce Pohled na osidlování Jesenicka po roce 1945 striktně dodržující všechny zásady metody orální historie. Postup do celostátního finále by byl největší odměnou za námahu, již bylo třeba vynaložit.  Poděkování zaslouží také PaedDr. Eva Knoppová a Mgr. Tomáš Svoboda, pod jejichž vedením práce vznikaly. Bez jejich přičinění by tradice Středoškolské odborné činnosti na Jesenicku jen stěží přežívala.

Škoda, že v soutěži byly obhajovány pouze práce studentů Gymnázia Jeseník. Doufejme, že se v nadcházejících ročnících soutěže setkáme také se zástupci jiných středních škol Jesenicka a budeme seznámeni s pracemi více vědních oborů. Je třeba si uvědomit, že podobné soutěže nabízejí mnoho cenných zkušeností v oblasti výzkumu, vědecké činnosti i v obhajobě vlastních názorů.

Michal Müller

Galerie zde

 

Významný úspěch němčinářů naší školy!

sobota, 17 duben 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

 

Každoročně se pořádají v Česku na školách nejrůznějšího typu konverzační soutěže v cizích jazycích.Na naší škole se soutěží tradičně v angličtině a němčině.Studenti se úspěšně probojovávají za školních kol do soutěže okresní a odtud postupují až do soutěže krajské.

V letošním roce zaznamenali prozatím největší úspěch žáci nižších ročníků gymnázia Reinhold Harnisch a Vladimír Jarný.Zastupovali naši školu v krajském kole v Olomouci.Každý v jiné kategorii,ale každý úspěšně.Vladimír Jarný obsadil pěkné třetí místo ve své kategorii a Reinhold Harnisch,který soutěžil v kategorii žáků,pro něž je němčina mateřským jazykem nebo studují v některé německy mluvící zemi,uchvátil olomouckou porotu natolik,že jej jako vítěze poslala  na celostátní kolo do Prahy.

Celostátní kolo konverzační soutěže v německém jazyce proběhlo dne 25.3.2010 v Goethe-Institutu v Praze.I když pro rodilé mluvčí nebo studující v německy mluvících zermích není němčina problémem,museli v tomto jazyce prokázat orientaci v nejrůznějších oborech a situacích. Reinholdu Harnischovi z jesenického gymnázia se opět dařilo a v celkové konkurenci 15 nejlepších  němčinářů z České republiky obsadil krásné 5.místo.

Oběma studentům k tak výrazným úspěchům blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy,Reinholdu Harnischovi pak i za reprezentaci Olomouckého kraje v Praze.

František Trávníček

 

 

JESENICKÁ DIVADELNÍ ŽATVA

sobota, 17 duben 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda | Zveřejněno v český jazyk a literatura

 

V sobotu 10. dubna 2010 v Jeseníku po roce opět vypukla divadelní žatva aneb setkání s amatérským divadlem na Jesenicku.

Letos naše gymnázium reprezentovali studenti obou tercií, kteří navštěvují volitelný předmět dramatická výchova. Předvedli se s krátkou pohádkovou hrou s loutkami pro děti i dospělé Otesánek, kterou s úspěchem hráli už na konci loňského školního roku, pochopitelně v upraveném obsazení. Klasickou lidovou pohádku o lidožravém dítěti pojali mírně parodicky a svých rolí - i těch zdánlivě menších - se zhostili s vysokým nasazením, ba s vervou.  Jejich výkon byl o to hodnotnější, že některé problémy bylo nutno řešit doslova pár minut před vstupem na jeviště. Dle četných ohlasů z publika lze mít za jisté, že letošní dramatický výstup našich studentů v konkurenci dalších, často zběhlejších souborů nezanikl, naopak se setkal s pochopením a úspěchem.

Všem nadšeným a nadějným mladým hercům a herečkám děkujeme a doufáme, že i za rok se na půdě našeho ústavu vyskytne soubor schopný naši školu se ctí reprezentovat.

Michaela Svobodová

 

Projekt v kvartách - Naše stopa

čtvrtek, 15 duben 2010 | Napsal(a) Magda Dostálová

Průřezové téma:

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

Mediální výchova

Tvorba mediálního sdělení

Práce v realizačním týmu

Zapojené předměty: Zeměpis, biologie, občanská výchova, informatika, český jazyk

Spolupráce v rámci školy: Propojeno s programem Ekoškola a s projektem Ekologizace provozu školy.

Spolupráce s organizacemi: Technické služby Jeseník, Čistička odpadních vod Česká Ves, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

 

SNĚHOVÉ SOCHY 2010

úterý, 02 březen 2010 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

 

Po roce se na hřišti před naším gymnáziem opět uskutečnila soutěž ve stavění sněhových soch. Ve středu 24. února ráno se sešla družstva soutěžících z nižšího i vyššího gymnázia, aby s lopatami v ruce vzdorovala oblevě a ze zbytků tajícího sněhu vytvořila úctyhodná sochařská díla.

Z tradičně tří témat bylo letos vylosováno téma Hrady a zámky, což byla vzhledem ke stavu materiálu šťastná volba. Sochaři se mohli spíše než na hmotu zaměřit na detaily a členitost stavby, mohli využít lepivosti mokrého sněhu, vodních ploch jako hradních příkopů a v neposlední řadě sníh dobře přijímal barvy, takže mnohé výtvory připomínaly víc šílené chameleony než středověké stavby.

Po dvou hodinách pilné práce soutěžící opustili plochu a přišla řada na porotu, která letos pracovala ve složení pan Michal Žitňanský, paní Lída Staňová,pan Lukáš Vysloužil a pan Filip Worm. Nezávislá porota vyhodnotila díla sochařů takto:

Nižší gymnázium - 1. místo - Barevný hrad sekundy A

dvě druhá místa - Klasický hrad kvarty B a Exotický hrad primánů

Vyšší gymnázium - 1. místo - Véliký hrad - nejmohutnější stavba na ploše  - kvinta A

2. místo - Hrad s hodinami kvinty B

3. místo - Kozí hrádek druháků

Přestože ani letos nebyly přírodní podmínky zcela dokonalé, všichni soutěžící se velmi snažili a všechny jejich stavby, bez ohledu na ocenění, byly krásné a zaslouží obdiv a pochvalu. Škoda jen, že nevydržely déle...

Děkujeme všem těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže, obětavým hosteskám, paní vedoucí jídelny, která jako pokaždé dopřála soutěžícím ohřátí a čaj v jídelně, a samozřejmě členům poroty, kteří na sebe vzali zodpovědnou a důležitou funkci rozhodování.

Věříme, že i za rok nám vzdor globálnímu oteplování bude dopřáno sledovat další ročník této kreativní soutěže, která, zdá se, už na gymnáziu zapustila pevné kořeny.

Za výtvarnou výchovu Michaela Svobodová

 

 Fotogalerie zde

Fyzika v opačných rolích aneb Den otevřených dvěří.

neděle, 07 únor 2010 | Napsal(a) Jiří Pavelka

Dne 3.2.2010 probíhal na naší škole Den otevřených dveří. Přivítali jsme zájemce o studium na gymnáziu a připravili jsme si pro ně zajímavý program. Posuďte sami, kdo jiný by si mohl říci, že fyzika bude nejzábavnější a nejpopulárnější hodinou, která v ten den probíhala. Davy potencionálních prváků se hrnuly do učebny fyziky, kde probíhalo představování známých vynálezů v trochu pozměněných rolí.
Paní profesorka Marie Matějovská si vyměnila povinnosti s Adamem Koníčkem, studentem 3.C. Zasedla do lavic mezi studenty a neustále vyrušovala svými početnými poznámkami. Není divu, že pan profesor Adam Koníček už nevěděl, co na to říci. Stručně jen: ,,Maruš, neruš!"
Programem této hodiny bylo představit studentům pomocí prezentace vynálezy jako relátko, zvonek, či urychlovač částic. Ujali se toho studenti 3.C, kteří své úlohy vzali velmi zodpovědně a snažili se vše prezentovat zábavnou formou. Dozvěděli jsme se, že zvonění je zcela unikátní a zábavná věc, a přitom princip je tak jednoduchý. ,,Zvonkohra" byla dokonce tak úspěšná, že se opakovala podruhé.
Abychom dokázali, že naše škola vlastní nejmodernější techniku, využili jsme k získání informací o urychlovači částic stroje času. Vydali jsme se do první poloviny 19. století, abychom požádali pana E. O. Lawrence o kratší přednášku. A měli jsme štěstí! Zastihli jsme ho přímo po předávání Nobelovy ceny! Přednáška byla vyčerpávající, akorát zase studentka Matějovská měla připomínky, avšak věcné.
Musíme uznat, že snaha pilné žákyně Matějovské o získání jedničky alespoň oživila hodinu dalšími pokusy. Myslím si, že tato hodina byla velmi přínosná nejen pro studenty 3.C, kteří prezentace potřebují ke svému studiu, ale také jsme přesvědčili budoucí studenty, aby se rozhodli právě pro studium na naší škole. Poděkování patří všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této perspektivní hodiny.
Za třídu 3.C
Petra Pavelková

Brzké vstávání mi dělalo vždycky problémy ... I když, musím přiznat, tohle zdaleka nebylo nejhorší. Nebyl jsem v tom sám. Jeli jsme ve čtyřech - pan Libor Malý, spolužáci Tereza Macenauerová a Kuba Kročil... a já - Adam Buchal.

 Bylo úterý 8. prosince a my jsme měli namířeno do Prahy, abychom na akci České fyzikální společnosti prezentovali poznávací zájezd do Švýcarska, jehož hlavní náplní byla návštěva Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. Na začátku cesty jsme si ještě odpočinuli, popřípadě nasadili sluchátka a relaxovali. Po přestupu v Zábřehu jsme seděli společně v jednom kupé a začali lehce naťukávat, co nás vůbec čeká.

           Do Prahy jsme přijeli několik minut po deváté hodině a ihned se vydali na Soutěžní přehlídku významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti, jak se celý projekt plný zajímavých prezentací jmenoval, abychom stihli co nejvíce. Celá akce se uskutečnila na Univerzitě Karlově v Praze v budově starobylého Karolina pod vedením pana RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc, ředitele Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK. První přednášku jsme bohužel nestihli a přišli jsme právě do přednášky o knize Vzdálené světy, která se zabývá možností výskytu jiných životů ve Vesmíru, nejen na Zemi. Dále jsme shlédli prezentaci o jaderné fúzi, která zajímavým způsobem ukazovala uplatnění fyziky plazmatu. Poté následovaly prezentace a přednášky o fyzikálních týdenících, časopisech a internetových stránkách, které se podílejí na popularizaci vědy. Následovala malá přestávka a po ní informace o projektu Heuréka, který vzdělává mladé školáky a dokonce i samotné učitelé fyziky zajímavým, ale hlavně aktivním způsobem.

 

 Již se blížila naše chvíle. Po zaznění potlesku předcházející prezentaci o exkurzi do laboratoří v Německu jsme se již zvedali z pohodlných židlí a pozvolným krokem se blížili k projektoru, plátnu a notebooku, na kterém již pan Dolejší spouštěl naši připravenou prezentaci. Ze začátku jsme se cítili lehce nejistí, ale záhy naše vystoupení přerostlo v plynulé vypravování zážitků z cesty. Desetiminutové povídání nabité zajímavými informacemi sklidilo potlesk. 

Pojeďte na rok do Německa

neděle, 15 listopad 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

Chcete se naučit německy tak, že nebudete mít strach ani ze státní maturity? A přitom poznat zajímavou kulturu a zažít spoustu zábavy? V tom případě si můžete pogratulovat, že jste klikli právě na tento odkaz. Jesenické gymnázium totiž již více než deset let spolupracuje s Gymnáziem Maxe Regera v bavorském Ambergu. Jakožto čerstvě navrátivší se student bych Vám rád pověděl něco o tomto zajímavém projektu.

Sdružení EUREGIO EGRENSIS (Euroregion Poohří), působící na území Karlovarského kraje, Bavorska a Durynska, podporuje přeshraniční spolupráci v této oblasti. Pod jeho záštitou se každoročně koná projekt s názvem Bavorsko-český výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS, který se snaží o odstranění předsudků mezi českým a německým národem a zároveň poskytuje možnost udělat si obraz o životě v Německu. Sdružení přitom funguje jako zprostředkovatel a zároveň poměrně  štědrý sponzor (ve školním roce 2008/2009 činilo stipendium přibližně 2000 EUR na studenta). Naše studenty v Ambergu podporuje také spousta Amberčanů, především pak tzv. Rotary Club. Navíc si muže každý občan Olomouckého kraje zažádat o stipendium, které dosahuje až 4500 Kč měsíčně. Celková výše stipendií se tedy může vyšplhat až přes 100 000 Kč na rok, takže nemusíte mít obavy o Váš rodinný rozpočet. Jesenické gymnázium má garantovány každý rok dvě volná místa. Uvažuje se však i o udělení třetího volného místa, protože nad spoluprací panuje oboustranná spokojenost.

A jak to vlastně všechno probíhá?

 

Hasitel, světa spasitel

čtvrtek, 12 listopad 2009 | Napsal(a) Milada Žitňanská

V rámci semináře z chemie navštívili 8. 10. 2009 studenti 3.ročníku místní stanici hasičského záchranného sboru

 

img_8255a

 

Hasitel, světa spasitel

 

U hasičů dveře dokořán,

vítá nás sympatický pán.

 

Hasicí přístroje, to je téma,

aby nás v akci nechytla tréma.

 

Paní Malá je zvědavá,

co se do přístrojů nandává.

 

Hravě hasiče přechytračí,

"nějaký přášek" jí nepostačí.

 

Dosti už bylo strašení,

kouknem na on-line hašení.

Avšak zapálit byť i malý ohníček

je pro hasiče samozřejmě oříšek.

 

Benzín s naftou hoří a dýmá,

pochybnost naši mysl jímá.

 

Odvážný hasič v tu ránu přiskočí

a s ohněm nemilosrdně zatočí.

 

Teď už zcela jistě víme,

že když oheň zapálíme

díky vám, hasiči, neshoříme!

 

 

 

img_8241a img_8264a

 

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

neděle 21. říjen 2018

nyní se nevyučuje
« Říjen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.