ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
stránky předmětů - Gymnázium Jeseník

Češtinu? Tu přeci umí každý!

neděle, 31 květen 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda | Zveřejněno v český jazyk a literatura

Jak často češtináři slýchávají tyto věty v hodinách českého jazyka. Ale jen nadiktuje diktát, zadá jazykový rozbor, fonetické nebo morfologické cvičení, začne studentům tuhnout úsměv na rtech a češtinář chtě nechtě má na „bitevním poli" výraznou převahu. Pro mnohé studenty nižšího i vyššího gymnázia je čeština výzvou jak změřit síly, jak se dovědět něco nového a jak rozplést zapeklité chodby jazykové labyrintu.  Velmi dobrou příležitostí je účast na každoroční Olympiádě z českého jazyka (letos proběhl 35. ročník).

Úkoly nebyly vůbec jednoduché. Jak byste vyřešili např. toto zadání z II. kategorie?

 „Pan XY odešel před třemi lety z politických důvodů ze své rodné země, několik měsíců se zdržoval v ČR a poté se natrvalo usadil v Německu. K dnešnímu dni je z hlediska úřadů své rodné země pan XY _____________________, z hlediska pohledu českých úřadů je

_____________________ a pro německé úřady je ________________________.

 Doplňte na vynechaná místa 3 různá podstatná jména z téže slovní čeledi (tj. slovesa příbuzná)

Řešení: emigrant, migrant, imigrant

Žáci tercií a kvart bojovali v prosinci 2008 o postup do okresního kola. Z 23 zúčastněných I. kategorie postoupili Kateřina Sloupová, Bára Čmelová, Jan Slawinski. Ve II. kategorii změřilo své síly 28 studentů, z nichž postoupili Michal Müller, Adéla Klárová, Josef Uchytil. V okresním kole uspěli a postoupili do krajského kola Bára Čmelová (I. kategorie), Josef Uchytil, Michal Müller, Lenka Schindlerová (II. kategorie). V krajském kole všichni úspěšně reprezentovali naše gymnázium, i když do celostátního kola nepostoupili. Píle a bojovnost těchto studentů dokazuje, že zájem o mateřský jazyk a jeho studium neutuchá.

Tak co třeba zkusit štěstí v příštím 36. ročníku Olympiády v českém jazyce?

 Za PK Český jazyk a literatura

Helena Chovančíková

 

Výtvarná soutěž ke 40. výročí založení CHKO Jeseníky

pátek, 22 květen 2009 | Napsal(a) Tomáš Svoboda

 

Dne 4. května proběhla v jesenickém kině Pohoda vernisáž dětských výtvarných prací s tématikou Jeseníků. Jejich autoři a autorky se zúčastnili soutěže, kterou vyhlásilo vedení CHKO Jeseníky v souvislosti se čtyřicetiletým výročím jejího založení. Soutěžních prací z mnoha i vzdálených koutů republiky se sešlo několik stovek a byly posuzovány v několika oddělených kategoriích. Za Gymnázium Jeseník soutěžili mladší studenti z nižšího gymnázia, kteří měli konkurenci v dílech žáků základních škol, někteří jiní naši studenti uspěli v kategorii ZUŠ.  

 Za nižší gymnázium ve své kategorii byla nejúspěšnější Eliška Vitoulová z primy B, jejíž práce s motivem jesenického údolí obsadila výborné druhé místo a dále Viktor Poustecký, rovněž z primy B, jehož práce znázorňující zimní náladu v Jeseníkách byla ohodnocena čestným uznáním. Nutno podotknout, že už jenom vzhledem k velkému množství velmi různorodých a technicky odlišných prací, kterými byla soutěž obeslána, obstály práce našich studentů v tvrdé konkurenci na výbornou.

   V současné době si můžete nejen oceněná, ale i další výtvarná dílka prohlédnout ve vestibulu kina Pohoda. Sluší se také připomenout, že v rámci velmi příjemné, vpravdě „pohodové" vernisáže a předávání cen mladým výtvarníkům vystoupila také naše studentka, finalistka Dětské scény 2009, recitátorka Alžběta Formanová.

   Všem nadějným malířům či grafikům lze už pouze přát mnoho nadšení v tvorbě a úspěchů v dalších soutěžích.

Teaching English through Art

pondělí, 18 květen 2009 | Napsal(a) Helena Tunysová

Teaching English through Art? Sounds boring? But it is not.  As you can see in the pictures below, the students were asked to create the picture similar to Arcimboldo paintings. Very famous Italian painter used different objects, mainly fruit and vegetables, to create his pictures. Students were asked to do the same. They could only use objects which they found in their schoolbags,make up the name of their picture and also the story why their piece of art looks like that. All these activities were done only in English language and I guess they will remember forever who Arcimboldo was./ Click here to see more pictures made by students./ H.T.

 

14052009242maly 

 

 

 

 

Do špitálu, tentokrát dobrovolně

neděle, 29 březen 2009 | Napsal(a) Libor Malý

Každý z nás to zná. Problém nad rámec obvodního lékaře a už, ať chceme nebo ne, se dostaneme do jesenického špitálu. Jeden test za druhým, přístroj za přístrojem, nesrozumitelné latinské výrazy.

  Tentokrát vše bylo ale úplně jinak. Za pomoci p. prof. Libora Malého se nejen fyzikálnímu semináři 4. ročníku naskytla možnost prozkoumat interní ambulanci jesenické nemocnice, jak ji neznáme. Akce takového ražení rozhodně stojí za to, a tak se 26. března 2009 v 15:50 seřadila skupinka fyzikálních seminaristů za podpory několika zájemců z kolegiálního biologického semináře před hlavní budovou jesenické nemocnice. Náš cíl byl jasný, a sice vstoupit do tajů techniky interní ambulance a nejen jí.

 

Jak jsem (ne)honil protony

úterý, 17 březen 2009 | Napsal(a) Libor Malý

Nebývá velmi časté, aby učitelé měli možnost navštívit špičková zahraniční pracoviště. Jedna z organizací, která tuto možnost programově nabízí je CERN (Europen Organization for Nuclear Research) v Ženevě. Ten je známý hlavně základním výzkumem v oblasti částicové fyziky. K tomu účelu byl zhotoven největší urychlovač protonů a těžkých iontů LHC (Large Hadron Collider), Urychlovač je kruhový s délkou téměř 27 km a je uložen v hloubce 100 metrů pod zemí.

 V současnosti je urychlovač mimo provoz z důvodu poruchy, která nastala krátce po jeho spuštění v září loňského roku. Uvedení do opětovného provozu je naplánováno na letošní podzim. Jeho součástí je několik detektorů srážek urychlených částic.  Kromě fyzikálního výzkumu a následných aplikací se CERN věnuje nejen vzdělávání odborných pracovníků, ale také učitelů. CERN si dlouhodobě uvědomuje, že bez součinnosti této mezinárodní organizace s pedagogy na všech typech škol není možný další rozvoj vědy a průmyslu. Proto pomáhá organizovat národní týdenní kurzy pro učitele fyziky. Také letos tento kurz pod názvem Czech Teachers Programme proběhnul ve dnech 8. - 14. března blízko ženevského jezera.  

Duchovním otcem celé akce na české straně je Dr. Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ten již podruhé vložil energii a svůj čas do akce, která si klade za cíl doplnit vzdělání fyzikářů v oblasti kosmologie, subnukleární fyziky, fyziky vysokých energií, a jejich aplikací. Jeho protějškem na švýcarské straně byl Mick Storr. Jiřímu Dolejšímu s organizací vydatně pomáhali Dr. Jiří Rameš a Dr. Vladimír Wagner, oba vědečtí pracovníci Akademie věd.

Zjistil jsem, že splňuji elementární předpoklady účasti týdenního pobytu a pokusil se přihlásit. Protože jsem přišel včas, byl jsem zaregistrován a pak jsem se jen děsil, aby mne těsně před odjezdem neskolila nějaká záludná choroba. Naštěstí se tak nestalo. Plný očekávání jsem v sobotu 7. března vyrazil do Prahy na místo srazu. Půlnoční odjezd proběhnul bez komplikací a bez jediné kontroly (i Švýcaři vstoupili do Schengenského prostoru) jsme projeli kolem Bodamského jezera přes Curych až do Lucernu, kde byla prvdsc_0150ní větší přestávka. Nebyl by Dr. Dolejší šprýmař, aby si nás hned po ránu nevychutnal malým vstupním fyzikálním testem. Otázky (např.: jakou energii má letící komár, jak je těžká kancelářská sponka, může letící proton prorazit plášť raketoplánu?) nás vyvedly okamžitě ze spaní. Vzhledem k tomu, že nikoho nevyhodil z autobusu, dopadl testík docela dobře. Lucernu jsme věnovali podstatnou část dne, po prohlídce centra se zastřešeným mostem jsme se vydali k dopravnímu muzeu (Verkehrshaus), které je pýchou Švýcarska. I ten největší technický antitalent se tady nemůže nudit. Muzeum není statické, ale spousta exponátů je funkčních a přímo vybízí je vyzkoušet. Vidět tatíky, jak se plazí po zemi se svými ratolestmi s velkou lupou, aby pod ní uviděli detail obce, v níž žijí, je pohled k nezaplacení. „Zavěsit" se na kluzák a nechat se jím unášet, vidět pod sebou ubíhající zem, je jev, který vás vtáhne tak, že začnete věřit tomu, že jste stovky metrů nad zemí... To je jen malá ochutnávka toho, co zde můžete vidět a zažít.

K večeru jsme konečně dorazili k cíli - k bráně CERNu. Po nezbytných formalitách, jsme se ubytovali v místním hostelu a vyrazili do kantýny na večeři. Použil-li jsem tento pojem a představíme-li si pod tímto názvem typickou českou kantýnu, musíte být zklamáni. Vyhlášené jesenické restaurace (o školní jídelně nemluvě) by musely blednout závistí nad gastronomií této lidové jídelny. Už jenom kvůli ní má smysl do CERNu jet!

Po večeři se nás ujal Mick Storr, aby nás přivítal a udělal s námi základní prohlídku nejbližšího okolí. Kromě jiného nám ukázal chodbu s pamětní deskou připomínající, že v těchto místech v roce 1989 vzniknul internet. V době našeho pobytu se právě chystala velká oslava dvaceti let od tohoto zásadního objevu.

V pondělí ráno začala výuka podle připraveného plánu: ČR a CERN, úvod do základní problematiky mikrokosmu, experimentální metody a standardní model, detektor ATLAS, těžké ionty a detektor ALICE, výroba antihmoty, částice a vesmír, počítačová technika v CERNu, GRID a další. Součástí výuky byly také exkurze na různá pracoviště: počítačové centrum CERNu, kodsc_0419ntrolní středisko detektoru CMS, testovací hala supravodivých magnetů, zpomalovač antiprotonů. Tady dochází k následné „kompletaci" s pozitrony za vzniku antivodíku. Největším zážitkem byla návštěva podzemí, kde jsme mohli na vlastní oči uvidět zařízení, nad nímž se tají dech. Detektor částic ATLAS.

Objekt vysoký téměř 25 metrů a dlouhý přibližně 45 metrů. Rozměry, které samy o sobě vzbuzují úctu. To pravé ořechové nastává teprve až při zhlédnutí na vlastní oči. Do pátku bylo stále co k poslechu, nebo vidění. Na přednáškách a exkurzích se kromě výše uvedených fyziků podíleli ještě další špičkoví odborníci prof. Jiří Chýla, Zdeněk Sekera, Stanislav Němeček, Michael Prouza a Rolf Landua

Večery byly často naplněny dlouhými diskusemi nejen o fyzice a způsobech její výuky. Naše vzdělávání bylo jedno odpoledne zpestřeno „bojovkou", kterou vymyslel Mick, a měla sloužit k intenzivnímu poznádsc_0535ní Ženevy. Podstatou hry bylo zjišťování zásadních informací po předem dané trase městem. Protáhli jsme tělo a zjistili o Ženevě hodně zajímavých informací. Správná akce má končit v hospodě a tak tomu bylo i tady. Cíl byl v restauraci Edelweiss, kde většina z nás ochutnala nefalšované fondu. Mnozí si zatančili a někteří se pokusili zahrát na typický švýcarský dlouhý roh.

CERN není zajímavý jenom fyzikou, ale dalšími jevy, které s touto multikulturní organizací souvisí. Tady se schází lidé z celého světa, aby řešili fyzikální problémy. Přitom se zde potkají lidé, kteří by se možná ani nemohli potkat, například pro zásadní politické rozpory zemí, ze kterých přichází (např. Židé a Palestinci). Tady se tyto problémy stírají. Celý systém CERNu je velice otevřený. Pohybovali jsme se v areálu s viditelnou visačkou na krku, ale nikdo nás za celý pobyt nezastavil a neptal se, kam jdeme a co v dané lokalitě hledáme. Cokoliv jsme si mohli nafilmovat, nafotit, zaznamenat. Podobně „otevřená" je také místní knihovna. Byla přístupná do pozdních nočních hodin a služba byla přítomna jenom během dne. Knihovna byla kontrolována pomocí kamerového systému. Kdokoliv mohl přijít, cokoliv si mohl bezplatně okopírovat, nebo vytisknout.

Nebyli bychom správní fyzici, kdybychom i my nepřinesli světu nějakou zásadní myšlenku. Po náročném pozorování jsme kolektivně zformulovali tzv. Cernský princip: Žádné dvoje hodiny v CERNu neukazují shodný čas.

Konec kurzu se přiblížil, v sobotu bylo potřeba vyklidit pokoje, naložit zavazadla do autobusu, abychom mohli ve zbývajícím volnu před odjezdem vyrazit do Ženevy. Někteří nezaváhali a šli na autosalón omrknout škodováckého Yettiho, jiní vyrazili za kulturou, za nákupy briliantových prstenů, zlatých hodinek a mnozí jen tak pokukovali po šarmantních francouzsky mluvících Švýcarkách...

Cesta zpět proběhla bez zásadní změny schématu. Šprýmař Dr. Dolejší zopakoval ohraný vtip s novým testíkem. Na dálnici byla zácpa, a tak se rozhodl, že si dlouhou chvíli zkrátí tím, že nás bude pozorovat, jak se potíme. Myslel si, že nás nachytá na švestkách. Bylo vidět, že jsme během týdne dávali pozor a přece se jenom něco naučili. Tak se zajisté přesvědčil, že vynaložené úsilí nebylo marné.

Díky za perfektní týden

Libor Malý

Ostatní články

čtvrtek, 12 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Zde naleznete odkazy na všechny publikované články anglické sekce.

Užitečné odkazy na přípravu na přijímací zkoušky

Učebnice

středa, 04 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

CoverCoverCoverUpstream Pre-Intermediate - Student's Book

Studenti na nižším gymnáziu se učí podle učebnice Project. Učebnici dostanou zapůjčenou ve škole a pracovní sešit si musí zakoupit.

Na vyšším gymnáziu závisí volba učebnice na vyučujících v daných třídách a samozřejmě na úrovni znalostí dané skupiny. V současnosti se na naší škole nejvíce vyučuje podle učebnice Maturita Solutions 2nd edition (pre-upper-intermediate), která je momentálně jedním z nejlepších kurzů, které připravují studenty na novou maturitu.

Dále se některé skupiny učí z učebnic New English File, New Headway, Upstream, Matrix atd.

Všichni studenti prvních ročníků začínají na úrovni pre-intermediate (nový program ŠVP) a na konci studia na gymnáziu budou končit úrovní upper-intermediate. Předpokládáme, že většina skupin se bude učit podle učebnic Maturita Solutions, ale nedoporučujeme studentům, aby si je kupovali sami, protože může dojít ke změně učebnic a navíc škola je má možnost pořídit s výraznou slevou. Studenti budou informováni na prvních hodinách angličtiny v září.

Angličtina on-line

úterý, 03 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

V dnešní době máte spoustu možností procvičování angličtiny na internetu. Internet nabízí kromě řady informačních portálů, ze kterých můžete čerpat pro své prezentace, referáty a maturitní témata také řadu stránek, na kterých si můžete procvičit své znalosti tzv. on-line, což znamená, že program okamžitě vyhodnotí vaše odpovědi. Vyzkoušejte následující webové stránky, ale určitě jich najdete mnohem více.

 http://www.oup.com/elt/students/?cc=cz 

www.helpforenglish.com

 www.onestopenglish.com

 www.english-online.org.uk

 www.speakspeak.com

 www.anglictina-hrou.cz

 www.agendaweb.org

www.englishpage.com

 www.better-english.com/exerciselist.html

www.ego4u.com

 www.nonstopenglish.com

www.learn4good.com/languages/evr_english_grammar.htm

 www.manythings.org

 www.learn-english-online.org

 www.englishlearner.com/tests/index.shtml

www.english-test.net

www.testpark.cz

 

 

 

Nová maturita

úterý, 03 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

Maturita z anglického jazyka je zkouškou komplexní tzn. prověřuje všechny dovednosti studentů a to na dvou?? úrovních. Navštivte stránky nové maturity, kde si můžete vyzkoušet četbu a poslechovou část na obou úrovních a také se podívejte, jak vypadají pracovní listy pro ústní část maturitní zkoušky.

Při přípravě k nové maturitě můžete také využít různé on-line produkty k přípravě na PET tests (nižší úroveň) a FCE tests (vyšší úroveň).

Další stránky:

www.examenglish.com/FCE

www.examenglish.com/PET

Další články:

Státní maturita v bodech

Halloween

pondělí, 02 březen 2009 | Napsal(a) Šárka Hynková

 

Halloween je typickým svátkem anglicky mluvících zemí a to je důvod, proč každým rokem připravujeme na naší škole Halloween party. Tato akce se koná vždy na konci října či na začátku listopadu. Halloween party je vhodná pro studenty naší školy i budoucí zájemce o studium na Gymnáziu (jedinou podmínkou je maska).

 

Při této party, která se koná ve večerních hodinách, studenti plní rozmanité strašidelné úkoly, které si pro ně připravili studenti vyšších ročníků a také prokazují svou statečnost při procházení tajuplných sklepních prostor školy. Na závěr se koná diskotéka a vyhlášení nejlepší masky, která si posléze odnáší sladkou odměnu (viz. fotogalerie).

 

 

pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

neděle 21. říjen 2018

nyní se nevyučuje
« Říjen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.