Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Dějepis v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Staroorientální státy a antické civilizace
2. Stěhování národů a první barbarské státy, Byzanc a státy v jihovýchodní a východní Evropě
3. Vznik českého státu a jeho vývoj do poloviny 11. století a další evropské státy
4. Vznik a charakteristika islámu, Arabové, Turci a Mongolové
5. Formování Anglie a Francie a soupeření mezi nimi, stoletá válka
6. Období posledních Přemyslovců ve 13. st., rozvoj měst a kolonizace
7. Vláda Jana Lucemburského a Karla IV. Lucemburského v českém státě
8. Krize českého státu za vlády Václava IV. Lucemburského, husitství
9. Český stát na cestě ke stavovské monarchii za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
10. Evropské reformace a renesance
11. Konec reconquisty a vznik Portugalska a Španělska, velké zámořské objevy
12. Habsburská politika v Evropě, vznik habsburské monarchie a její vývoj
13.Třicetiletá válka jako náboženský a politický konflikt v Evropě
14. Vývoj alžbětinské Anglie a rozvoj země, vláda Stuartovců a anglická revoluce
15. Cesta Francie k absolutistické monarchii, vláda Ludvíka XIV.; osvícenství jako nový myšlenkový směr, osvícenský absolutismus
16. Válka za nezávislost a vznik USA, americký politický systém, významní představitelé americké politiky
17. Velká francouzská revoluce
18. Francie za vlády Napoleona, napoleonské války, vídeňský kongres
19. Revoluce 1848-49 v Evropě
20. Evropské mocnosti od poloviny do konce 19. století
21. Česká politika a habsburská monarchie od roku 1848 do konce 19. století
22. První světová válka a vznik ČSR
23. Československá republika 1918-39
24. Mezinárodní vývoj 1918-39
25. Zánik Československa a první fáze 2. světové války
26. Druhá světová válka v letech 1943-45
27. Studená válka a mezinárodní vývoj po roce 1945 do začátku 60. let
28. Nástup komunismu v Československu a vývoj do konce 50. let
29. Vývoj ve světě od 60. do konce 80. let, rozpad sovětského bloku
30. Vývoj v Československu od 60. let do roku 1992

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři