Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Fyzika v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Základy kinematiky hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu 
3. Práce, energie, výkon v mechanice
4. Gravitační pole 
5. Mechanika tuhého tělesa 
6. Mechanika kapalin a plynů
7. Vnitřní energie, práce, teplo 
8. Struktura a vlastnosti plynů 
9. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin
10. Změny skupenství látek
11. Kinematika a dynamika kmitavého pohybu
12. Mechanické vlnění
13. Elektrostatické pole
14. Elektrický proud v kovech
15. Elektrický proud v polovodičích
16. Elektrický proud v kapalinách a plynech
17. Stacionární magnetické pole
18. Nestacionární magnetické pole
19. Střídavý proud
20. Střídavý proud v energetice
21. Vlnová optika
22. Optické zobrazování odrazem
23. Optické zobrazování lomem 
24. Základní pojmy kvantové fyziky 
25. Elektronový obal atomu 
26. Fyzika atomového jádra

Povolené pomůcky:

neprogramovatelná kalkulačka bez grafického displeje, MFCH tabulky

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři