Vzor žákova seznamu literárních děl s pokyny k vyplnění

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

 

Eva Knoppová, oktáva A                                            školní rok: 2022–2023

 

 1. Boccaccio: Dekameron
 2. Moliére: Lakomec
 3. Poe: Povídky
 4. Puškin: Evžen Oněgin
 5. Erben: Kytice
 6. Mácha: Máj
 7. Neruda: Povídky malostranské
 8. Beckett: Čekání na Godota
 9. Exupéry: Malý princ
 10. Hemingway: Stařec a moře
 11. Orwell: Farma zvířat
 12. Remarque: Na západní frontě klid
 13. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče
 14. Čapek: RUR
 15. Hrabal: Ostře sledované vlaky
 16. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník
 17. Pavel: Smrt krásných srnců
 18. Poláček: Bylo nás pět
 19. Vančura: Rozmarné léto
 20. Viewegh: Báječná léta pod psa

V příloze článku si můžete stáhnout vzor ve formátu MS Word. 

Poznámky

 1. žák si vybírá do svého seznamu díla ze školního seznamu: zkontroluje si seznam podle školního seznamu, který je na webových stránkách gymnázia, popř. u ředitele školy či u předsedy PKČJL – pozor na správné názvy děl i jména autorů – pouze příjmení
 2. žák si seznam zároveň vytváří podle zadaného klíče – viz níže

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce – ČJL

Světová a česká literatura do konce 18. století:     minimálně 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století:                      minimálně 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století:                           minimálně 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století:                              minimálně 5 literárních děl

Žák si vybírá 20 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 1. žák sestaví svůj seznam 20 vybraných děl podle školního seznamu, který je uspořádán dle čtyř kritérií, respektuje pořadí světová, česká literatura, pořadí děl, jak jsou probírána v jednotlivých ročnících apod. – žák si tedy vybere 20 děl a uspořádá seznam podle pořadí ve školním seznamu, píše pouze příjmení autorů seřazená podle abecedy v pořadí světová, pak česká literatura – viz vzor žákova seznamu
 2. žák má k dispozici vzor seznamu vypracovaný PKČJL, kde je nastaveno písmo, řádkování, úprava hlavičky apod. – doporučujeme použít, využít i skryté znaky pro kontrolu textu, je nutno udržet jednotnou úpravu

jednotná úprava: hlavička seznamu, jméno, třída, školní rok – tučně, zbytek textu normálně, mezi jednotlivými literárními díly je vynechán řádek, řádkování jednoduché, typ písma Times New Roman, velikost 12, použití tabulátoru, zarovnání do bloku, formátování číslování, příjmení autora, dvojtečka, název díla apod.

 1. žák seznam odevzdá svému vyučujícímu podle dohody

(oficiální ukončení je k 15. březnu 2023)

 1. žák seznam uchová i v elektronické podobě a podle dalších instrukcí vyučujících dá k dispozici škole pro organizaci maturity

Jeseník 21. září 2022

Eva Knoppová, předseda PKČJL

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři