ředitel:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


zástupce ředitele:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


výchovný poradce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


preventista sociálně patologických jevů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


pracovník pověřený BOZP:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

home napište nám
 • INFORMAČNÍ DEN PRO UCHAZEČE O OBOR GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

  Den otevřených dveří pro uchazeče o studium čtyřletého oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník proběhne ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 14:00 hodin. Prosíme všechny účastníky, aby se včas dostavili na zahájení do učebny kvinta A v 1. poschodí hlavní budovy školy. Zde získáte všechny důležité informace k danému studijnímu oboru od vedení školy, trenérů i třídních učitelů stávajících „sportovních tříd“ a samozřejmě se budete moci zeptat na vše, co Vás v souvislosti se studiem a sportovním tréninkem Číst dál
 • Strašidla opět úřadovala

  Třináctý jubilejní ročník strašidelného Halloweenu úspěšně ukončil éru tradičního Halloweenského večerního setkání na gymnáziu. Král je mrtvev. Ať žije král. Číst dál
 • Filip Řeha vybojoval 5. místo na dráze

  Minulý víkend vybojoval Filip Řeha, student sportovní třídy Gymnázia Jeseník, 5. místo v Omniu na veledromu v Praze. Dráhové omnium je takový cyklistický víceboj zahrnující 6 disciplín, jejichž výsledky se sčítají za celý závodní víkend. Nejlépe se Filipovi povedl bodovací závod, ve kterém skončil druhý, ale ani v ostatních závodech nezaostal za republikovou špičkou a výše zmíněné 5. místo znamená obrovský úspěch v konkurenci ryze dráhových sportovních klubů například z Prostějova nebo pražské Dukly. Velké gratulace Filipovi i jeho trenérům Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3

Filip Řeha vybojoval 5. místo na dráze

úterý, 13 listopad 2018 | Napsal(a) Šárka Hynková

Minulý víkend vybojoval Filip Řeha, student sportovní třídy Gymnázia Jeseník, 5. místo v Omniu na veledromu v Praze. Dráhové omnium je takový cyklistický víceboj zahrnující 6 disciplín, jejichž výsledky se sčítají za celý závodní víkend. Nejlépe se Filipovi povedl bodovací závod, ve kterém skončil druhý, ale ani v ostatních závodech nezaostal za republikovou špičkou a výše zmíněné 5. místo znamená obrovský úspěch v konkurenci ryze dráhových sportovních klubů například z Prostějova nebo pražské Dukly. Velké gratulace Filipovi i jeho trenérům a hodně štěstí a úspěchů do dalších závodů.

Strašidla opět úřadovala

pátek, 09 listopad 2018 | Napsal(a) Helena Tunysová

Třináctý jubilejní ročník strašidelného Halloweenu úspěšně ukončil éru tradičního Halloweenského večerního setkání na gymnáziu. Král je mrtvev. Ať žije král.

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium čtyřletého oboru gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jeseník proběhne ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 14:00 hodin.

Prosíme všechny účastníky, aby se včas dostavili na zahájení do učebny kvinta A v 1. poschodí hlavní budovy školy. Zde získáte všechny důležité informace k danému studijnímu oboru od vedení školy, trenérů i třídních učitelů stávajících „sportovních tříd“ a samozřejmě se budete moci zeptat na vše, co Vás v souvislosti se studiem a sportovním tréninkem zajímá. Poté nabízíme možnost nahlédnout na část tréninkové jednotky v tělocvičně školy, kde se můžete pro další informace obracet na trenéry jednotlivých kmenových sportů i na samotné studenty sportovního oboru. Rádi Vás též provedeme po naší škole a pro zájemce ze vzdálenějších regionů zajistíme i návštěvu ubytovacího zařízení – domova mládeže.

Všem již rozhodnutým stejně jako ještě váhajícím uchazečům připomínáme nejzažší termín odevzdání přihlášek ke studiu, kterým je 30. listopad 2018.

Na setkání s Vámi se těší učitelé a trenéři Gymnázia Jeseník!

Naposledy změněno pondělí, 12 listopad 2018 12:44

Naši chlapci pod bezednými okresními koši nejlepší

pátek, 09 listopad 2018 | Napsal(a) Administrator

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhlo v tělocvičně Gymnázia Jeseník okresní kolo AŠSK ČR v basketbalu středních škol. Naši chlapci si dokázali poradit s oběma týmy soupeřů a s přehledem zvítězili, děvčata gymnázia skončila na 2. místě. Výsledky jednotlivých utkání zveřejníme po jejich doručení OR AŠSK.

Další fotografie z akce naleznete zde.

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru s talentovou zkouškou:

Ředitel školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, §§59 až 62 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímacích zkoušek:      

Uchazeči budou konat talentovou zkoušku a jednotnou zkoušku (testy) z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Českého jazyka a literatury (dále ČJL). Školní přijímací zkouška se nekoná. Výsledky talentové zkoušky, jednotné zkoušky (testů) a hodnocení prospěchu na ZŠ budou zařazeny do  kritérií přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor s talentovou zkouškou:

Čtyřleté studium    obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Přijata bude maximálně 1 třída.

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do 30. 11. 2018.

Uchazeči konají talentovou zkoušku přednostně dne 7. 1. 2019 nebo následně 14. 2. 2019.

Uchazeči konají jednotnou zkoušku (testy) 12. 4. 2019 (1. škola) a 15. 4. 2019 (2. škola).

 I. Talentová zkouška

Talentová zkouška se skládá z „Testu obecné kondiční připravenosti“, „Motivačního pohovoru“ a z „Hodnocení speciální připravenosti v jednotlivých sportech“.

a) Test obecné kondiční připravenosti (maximální možný zisk je 70 bodů).

Obsah testové baterie: skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem 2 kg obouruč přes hlavu, leh/sed za 1 minutu, shyby nadhmatem na doskočné hrazdě (dívky výdrž ve shybu nadhmatem), člunkový běh 4 x 10 m, test obratnosti, vytrvalostní člunkový běh.

Maximální počet bodů v jednotlivých disciplínách je 10. Podrobný popis provedení motorických testů bude informativně uveden na www.gymjes.cz. Pokud uchazeč nezíská alespoň 30 bodů, nevykoná talentovou zkoušku úspěšně.

b) Hodnocení speciální připravenosti v jednotlivých sportech přijímací komisí (maximální bodový zisk je 40 bodů).

Úspěšnost v mezinárodních, republikových a oblastních soutěžích jako MČR, Český pohár, Olympiáda mládeže aj.

Mezinárodní a republikové soutěže:

1. – 3. místo: 40 b. 

4. – 10. místo: 35 b.

11. – 20. místo: 30 b.                     

Krajské soutěže:

1. – 3. místo: 25 b.

4. – 10. místo: 15 b.

Okresní soutěže:    

1. – 3. místo: 10 b.       

Žák získá pouze jednu a to nejvyšší možnou z výše uvedených bodových hodnot. Žák musí výsledky doložit s přihláškou.

c) Motivační pohovor (maximální možný zisk je 15 bodů.)

Obsah pohovoru: osobní cíle, prostředky k jejich dosažení, doporučení sportovního oddílu, silné a slabé stránky uchazeče apod.

 II. Hodnocení prospěchu na ZŠ

Hodnotí se prospěch v obou pololetích na vysvědčení za 8. ročník ZŠ či odpovídající ročník víceletého gymnázia (maximální možný zisk je 25 bodů).

Hodnocení klasifikačním stupněm ne horším než chvalitebný ve všech povinných předmětech: 25 b.

Hodnocení klasifikačním stupněm ne horším než dobrý ve všech povinných předmětech: 20 b.       

Hodnocení klasifikačním stupněm dostatečný nebo nedostatečný v některém povinném předmětu: 0 b.

Žák získá pouze jednu a to nejvyšší možnou z výše uvedených bodových hodnot.

III. Jednotná zkouška (testy)

Jednotné testy budou konány z Ma a z ČJL (maximální možný zisk z ČJL 50 bodů a z Ma 50 bodů). Testy jsou centrálně hodnoceny CENTREM. Podmínky jsou dány centrálně CENTREM.

IV. Celkové hodnocení

Celkem může uchazeč v přijímacím řízení získat maximálně 250 bodů (125 talentová zkouška, 25 prospěch ZŠ, 50 Ma, 50 ČJL).

Pokud uchazeč nezíská celkem alespoň 30 bodů z Testu obecné kondiční připravenosti a 25 bodů dohromady z jednotné zkoušky (testů), nemůže být přijat – nesplní kritéria přijímacího řízení.

Při rovnosti celkového počtu bodů u více uchazečů bude rozhodovat nejdříve vyšší počet bodů Testu obecné kondiční připravenosti, dále pak vyšší počet bodů z Ma, pak vyšší počet bodů z ČJL.

U uchazečů cizinců bude postupováno tak, aby kritéria byla srovnatelná.

V Jeseníku 26. 10. 2018

                                                                                                   PaedDr. Antonín Javůrek

                                                                                                              ředitel     

I stromy slaví svůj svátek!

čtvrtek, 25 říjen 2018 | Napsal(a) Stanislav Jurník

Svátek stromů oslavila za Gymnázium Jeseník ve čtvrtek 25. října třída prima A. Během tří hodin žáci zvládli písemný test z dendrologie, pod vedením studentek biologického semináře 3. ročníku pět stanovišť s tematicky zaměřenými praktickými úkoly a následně se více či méně úspěšně vypořádali i s rýčem při sázení stříbrného smrku před školou. Celou akci zakončila miniexkurze do školního parčíku s připomenutím práce starších studentů v programu Ekoškola. Jak stromku, tak i primánům přejeme úspěšný růst a vývoj od dětských let směrem k dospělosti.

Pozn.: Fotografie z akce budou pro zájemce k dispozici u třídního učitele Mgr. J. Pavelky

Gymnazisté na toulkách po Vídni se žáky ZŠ Jeseník

pondělí, 22 říjen 2018 | Napsal(a) T.Přikrylová, L. Uhrová

Skupinka gympláků si spolu s dětmi z devátých tříd ZŠ Jeseník vyrazila na třídenní poznávací zájezd do Vídně. Vše začalo ve čtvrtek v 6:40 na jesenickém vlakovém nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku směr Brno, tam jsme museli přestoupit, vlak do Vídně nám jel o hodinu později, proto jsme tak měli čas projít si Brno. Pak jsme nastoupili do vlaku a jeli jsme přímo do Vídně na hlavní nádraží, kam jsme dorazili kolem 14h.

JEN KRŮČEK OD ZLATA!

pátek, 19 říjen 2018 | Napsal(a) Květoslav Žalčík

Republikové finále v přespolním běhu v rámci AŠSK ČR již tradičně hostil rekreační areál Stříbrný rybník v Malšově Lhotě nedaleko Hradce Králové, spíše vybízející i v tomto ročním období k plážovým radovánkám. Smyslem tohoto střetnutí mládeže z celé republiky je však prezentace natrénovaných hodin a mezi nejlepšími 15 kolektivy republiky um prezentovat co nejlépe svoji školu, město, kraj.

Vítězný "double" stolních tenistů

pondělí, 15 říjen 2018 | Napsal(a) Stanislav Jurník

V okresním kole AŠSK ČR ve stolním tenisu středních škol, které proběhlo v pátek 12. října v jesenické herně, nedali naši hráči a hráčky ostatním školám nejmenší šanci a zvítězili přesvědčivě v obou kategoriích. Děvčata obsadila stupně vítězů kompletně, 1. místo v jednotlivcích vybojovala Anna Koriťáková, v kategorii chlapců proběhlo dramatické finále mezi T. Cetkovským a V. Starým se šťastnějším koncem pro prvně jmenovaného.

Strana 1 z 82
pro zobrazení hodin je potřeba mít povolený javascript

středa 14. listopad 2018

« Listopad 2018 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

gympl banner web 2015 1

 

100let gymjes

 

 • Mobilní objednávky obědů

  01.08.2017
  Školní stravovna nyní nabízí objednávání stravy jednoduše i z vašeho mobilního telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Aplikaci naleznete v Google Play pod názvem Strava.cz a díky ní získáte: přehled o jídelníčku na několik dní dopředu možnost objednávání a odhlašování stravy aktuální informace o vydané stravě aktuální informace o stavu konta možnost sledovat historii objednávek a plateb za stravu upozornění na objednané jídlo v nastavený čas  
  Číst dál...
 • Online testy na maturity z angličtiny

  20.05.2016
  Milí studenti, v nasledujícím dokumentu najdete seznam aktivních webových odkazů na online testy z angličtiny na úrovni B1 (základní úroveň maturitní zkoušky). Můžete opakovaně procvičovat četbu, gramatiku i poslech a své výsledky si ihned zkontrolovat. Tento dokument si můžete stáhnout  zde.
 • Gymjes má kanál na Vimeo

  10.02.2016
  Najdete zde nejen dokument o Semifinále FLL, upoutávek na soutěž i část programu ze stužkovacího plesu, vše od SKYART studia. https://vimeo.com/channels/gympl
 • Almanach

  08.04.2015
  Almanach Pozor, probíhá doprodej posledních kusů almanachu vydaného ke 100. výročí založení gymnázia (v kanceláři školy). Cena 50 Kč/kus.