Prevence

Program proti šikaně

Konkretizace školního řádu v oblasti primární prevence v rámci PPŠ.

Více

Preventivní program školy

Program vychází z dokumentů MŠMT – Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 21291/2010-28)a Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6

Více

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) je členem školního poradenského týmu, spolupracuje úzce především s výchovným poradcem. Zabývá se prevencí sociálně- patologických jevů, mezi které patří nejrůznější závislosti, vztahy ve třídě, šikana apod. 

Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Lukáš Krupička. V případě zájmu si můžete domluvit individuální konzultaci dle svých potřeb.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů

Konkretizace školního řádu v oblasti primární prevence v rámci PPŠ. 

Více

Obrázek: aktuality/exit-2.jpg

EXIT Tour 2018

EXIT Tour je celodenní vzdělávací program, v rámci kterého proběhl koncert zahraniční kapely, workshopy a přednášky na témata spojená s prevencí, …

Čt 18. října 2018

Více

Obrázek: aktuality/1546540156_sara.jpg

Moje malá indiánko.....

Moje malá indiánko, Tak jsme si tě dnes vyzvedli na gymnáziu a po třech dnech odloučení, kdy jsi byla na seznamovacím adaptačním kurzu Go, …

So 8. září 2018

Více

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři