Poradní orgány ředitele

Užší pedagogická rada

PaedDr. Javůrek Antonín
Mgr. Jurník Stanislav
PaedDr. Čechová Barbora
PaedDr. Knoppová Eva předsedkyně předmětové komise Český jazyk a literatura
Ing. Jedličková Eva předsedkyně předmětové komise Cizí jazyky
Mgr. Dostálová Magda předsedkyně předmětové komise Matematika, fyzika a informatika

Mgr. Blašková Renáta

předsedkyně předmětové komise Člověk a společnost
RNDr. Žitňanská Milada předsedkyně předmětové komise Člověk a příroda
Mgr. Formánková Jitka předsedkyně předmětové komise Tělesná výchova

Mgr. Hynková Šárka

předsedkyně předmětové komise Sportovní příprava

 Studentská rada

Studentská rada je složena ze zástupců jednotlivých tříd zvolených na začátku školního roku, její předsedkyní je Amálie Štrajtová. 

 Rada rodičů - poradní orgán ředitele

Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Předsedou je Miroslav Pecina.

Čerpání prostředků Spolku přátel Gymnázia Jeseník, z. s. naleznete v příloze ke stažení.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři