Poradní orgány ředitele

Užší pedagogická rada

PaedDr. Javůrek Antonín
Mgr. Jurník Stanislav
Mgr. Konečná Dagmar
PaedDr. Knoppová Eva předsedkyně předmětové komise Český jazyk a literatura
Ing. Jedličková Eva předsedkyně předmětové komise Cizí jazyky
Mgr. Dostálová Magda předsedkyně předmětové komise Matematika, fyzika a informatika

Mgr. Blašková Renáta

předsedkyně předmětové komise Člověk a společnost
RNDr. Žitňanská Milada předsedkyně předmětové komise Člověk a příroda
Mgr. Formánková Jitka předsedkyně předmětové komise Tělesná výchova

Mgr. Hynková Šárka

, předsedkyně předmětové komise Sportovní příprava

 Studentská rada

Studentská rada je složena ze zástupců jednotlivých tříd zvolených na začátku školního roku, její předsedkyní je Sarah Kroupová. 

 Rada rodičů - poradní orgán ředitele

Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Předsedou je Miroslav Pecina.

Čerpání prostředků Spolku přátel Gymnázia Jeseník, z. s. naleznete v příloze ke stažení.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři