Poradní orgány ředitele

Užší pedagogická rada

Mgr. Šárka Hynková
Mgr. Stanislav Jurník
Mgr. Jiří Pavelka

zástupce ředitele školy

Mgr. Dagmar Konečná
PaedDr. Eva Knoppová předsedkyně předmětové komise Český jazyk a literatura
Ing. Ivana Kalinová předsedkyně předmětové komise Cizí jazyky
Mgr. Magda Dostálová předsedkyně předmětové komise Matematika, fyzika a informatika

Mgr. Renáta Blašková

předsedkyně předmětové komise Člověk a společnost
RNDr. Milada Žitňanská předsedkyně předmětové komise Člověk a příroda
Mgr. Jitka Formánková předsedkyně předmětové komise Tělesná výchova

Mgr. Jiří Pavelka

předseda předmětové komise Sportovní příprava

 Studentská rada

Studentská rada je složena ze zástupců jednotlivých tříd zvolených na začátku školního roku, její předseda je Matouš Válek. 

Spolek přátel Gymnázia Jeseník, z. s.- poradní orgán ředitele

Je složen ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Předsedou je Miroslav Pecina.

Čerpání prostředků Spolku přátel Gymnázia Jeseník, z. s. naleznete v příloze ke stažení.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři