Maturity

Ochrana zdraví a provoz středních škol v období přípravy na maturitní zkoušku 2020

Od pondělí 11. května 2020 byla pro studenty maturitního ročníku obnovena možnost prezenční výuky ve škole. Výuka proběhne podle zvláštního redukovaného rozvrhu ve dnech pondělí, středa a pátek v době 8:00-10:25 hod. za nezbytného dodržení řady opatření týkajících se ochrany zdraví a provozu středních škol. Podrobné informace a formulář „Čestné prohlášení“ naleznete v části "Střední školy a konzervatoře" odkazu: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Více

Maturita 2020 - zákonná úprava pravidel ukončování středního vzdělávání

č. 135/2020 Sb.

ZÁKON – NENÍ CELÝ!!!

BEZ ZÁRUKY – JEN ČÁST MATURITA

ze dne 25. března 2020

o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Více

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři