O škole

Profil školy

Charakteristika školy a studijní obory Jesenické gymnázium je střední školou, která zajišťuje studium zájemcům z …

Základní údaje

OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠKOLY Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 ADRESA ŠKOLY Gymnázium Jeseník Komenského 281 …

Školská rada

od 1. 1. 2018 má Školská rada toto složení: Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti …

Poradní orgány ředitele

Užší pedagogická rada PaedDr. Javůrek Antonín ředitel školy Mgr. Jurník …

Školní vzdělávací program

jednotlivé části tohoto dokumentu jsou uloženy ve formátu pdf. Školní rok 2018/19 ŠVP G - platný od …

GDPR - ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce osobních údajů Gymnázium Jeseník jmenoval pověřence pro ochranu …

Organizace školního roku

Vyučování: 1. pololetí: začátek v úterý 01. 09. 2020 konec ve čtvrtek 28. 01. 2021 …

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři