Změny rozvrhu

Pátek 22. 3. 2019

Chybí: Žitňanská - lékař
Bartoň - nemoc
Čechová - nemoc
Kalinová - pracovní cesta
Bačovská - studijní volno
5.-6. hodinu se koná v učebnách f1 a ch Matematický klokan pro žáky VG (Mš, Šp).
Nejzazší termín odevzdání závazných přihlášek do volitelných předmětů
ve 3. ročníku školního roku 2019/2020 je pátek 22.3.2019 (souč. XA, 2.B, 2.C).
4. hodinu se třídy QA, 3.B a 3.C v učebně ch účastní akce PositivJe Motivator
s Martinem Šejdou (dohl. Kč).
1.hod.- 2.B - A - nevyučuje se
1.hod.- 2.C - A - nevyučuje se - výměna za Pá 22.3. 4.h.
1.hod.- 4.r. - Sch - nevyučuje se - výměna za Čt 21.3. 0.h.
1.hod.- KA - M - Mišunová (ka)
2.hod.- QA - N - Konečná (4c) - celá třída
2.hod.- 3.C - Č - Blašková (ea)
2.hod.- SA - Bi - Karásková (sa) - výměna místo St 20.3. 1.h.
2.hod.- OA - A - Hynková (4b) - celá třída
3.hod.- 4.r. - Sbi - nevyučuje se
3.hod.- QA - Inf/Hv - Chasák (p1) / Bartoňová (h1) - výměna místo St 20.3. 1.h.
3.hod.- SA - Inf - Dostálová (f2) - celá třída
3.hod.- 3.B - Bi - Jurník (ub)
4.hod.- PA - F - Šparlinková (ub2) - změna učebny
4.hod.- SA - Inf - Dostálová (f2) - celá třída
4.hod.- 2.C - A - Jurníková (1b) - výměna místo Pá 22.3. 1.h.
4.hod.- QA - - beseda (ch) - dohl. Kč
4.hod.- 3.BC - Zsv - Kačmárová (ch)
4.hod.- 4.C - Č - Janská (ea)
4.hod.- 2.B - D - Svoboda (2b)
5.hod.- TA - A - Hamalčíková (it) / Tunysová (jp)
5.hod.- QA - Z - Formánková (ub) - výměna místo Pá 22.3. 4.h.
5.hod.- 2.B - Hv - Bartoňová (h1) - výměna místo St 20.3. 0.h.
5.hod.- KA - A - Jurníková (pa) - celá třída
5.hod.- 3.r. - Sch - nevyučuje se
6.hod.- 2.B - F - nevyučuje se - výměna za Út 19.3. 4.h.
6.hod.- 1.BC - Fcv - Malý (fp) - 1.skupina
6.hod.- 4.B - Inf - nevyučuje se - výměna za Út 19.3. 3.h.
6.hod.- EA - F - nevyučuje se - výměna za Čt 21.3. 2.h.
6.hod.- 4.C - A - nevyučuje se skupina p. Kalinové
6.hod.- XA - Ch - nevyučuje se
7.hod.- SA - Vv - nevyučuje se skupina p. Bartoně
8.hod.- 1.BC - Fcv - Malý (fp) - 1.skupina
Dohled: NG 8:45-8:55 hod. Šparlinková
Jídelna 12:30-12:55 hod. Janská
Odpadá: 1.h.- Jh
4.h.- Kr, Fo
6.h.- Šp, Mš, Vo, Cha, Vo

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři