Změny rozvrhu

Pondělí 24. 1. 2022

Chybí: Formánková - lékař
Chasák - nemoc
Kirchnerová - nemoc
Důrazně upozorňujeme na povinnost zakrytí dýchacích cest v určených vnitřních
prostorách školy a důsledné dodržování všech dalších hygienických opatření!
Na začátku 1. vyučovací hodiny proběhne atg testování žáků.
Třída TA má od 24.1. až do odvolání distanční výuku dle rozvrhu, distančně
se nevyučuje tělesná výchova a hodiny chybějících učitelů.
Ostatní třídy nižšího gymnázia se od 24.1. až do odvolání vyučují ve svých
kmenových učebnách dle vyvěšeného rozvrhu s omezením stěhování.
1.hod.- PA - Bi - Henychová (pa) - výměna místo Pá 28.1. 7.h.
1.hod.- 3.C - Bi - Karásková (ub)
2.hod.- XA - D - Blašková (qa)
2.hod.- 2.C - M - Kroupa (2c)
2.hod.- 3.r. - Sz - nevyučuje se
2.hod.- 4.B - A - Jurníková (4b) - výměna místo Po 24.1. 7.h.
3.hod.- 1.B - D - Knoppová (sv) - výměna místo Po 24.1. 8.h.
3.hod.- OA - Inf - Ostrý (p1) - celá třída
4.hod.- SA - A - Hamalčíková (sa) - celá třída
4.hod.- QA - F - Malý (fp) - výměna místo Út 25.1. 4.h.
4.hod.- 4.r. - Sinf - nevyučuje se skupina p. Chasáka
5.hod.- XA - F - Honsová (f1) - výměna místo po 24.1. 2.h.
5.hod.- 2.B - Ch - Bačovská (qa) - výměna místo Po 24.1. 9.h.
6.hod.- QA - Inf - Ostrý (p1) - celá třída
6.hod.- 1.C - Bi - Pavelka (bl)
7.hod.- PA - F - Šparlinková (pa) - výměna místo Út 25.1. 1.h.
7.hod.- 4.B - A - nevyučuje se - výměna za Po 24.1. 2.h.
8.hod.- PA - Inf - nevyučuje se skupina p. Chasáka
8.hod.- 1.B - Vv - Janská (v1) - výměna místo Po 24. 9.h.
8.hod.- 4.B - Ch - nevyučuje se - výměna za Čt 27.1. 2.h.
9.hod.- QA1C - Inf - nevyučuje se skupina p. Chasáka
9.hod.- 1.B - Vv - nevyučuje se - výměna za Po 24.1. 8.h.
9.hod.- 2.B - Ch - nevyučuje se - výměna za Po 24.1. 5.h.
Dohled: Vrátnice NG 7:30-8:00 hod. Karásková (místo Čt 27.1.)
NG 13:50-14:05 hod. Chovančíková
Odpadá: 2.h.- Ho
7.h.- Jh
8.h.- Ke, Pa, Ži
9.h.- Js,

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři