Změny rozvrhu

Úterý 21. 5. 2019

Chybí: Worm, Hynková, Janská - stálí členové maturitní komise
Hamalčíková, Tunysová, Jurníková - stálí členové maturitní komise
Bartoň, Dostálová - pracovní cesta
Ve 2. poschodí staré budovy VG probíhají ústní maturitní zkoušky - nevstupovat!
Pro výuku jsou uzavřeny učebny jp, un, 2c, oa a sv.
Výuka všech tříd končí 5. hodinou (třídy NG již 12:25, VG 12:30 hod.).
Obědy se vydávají pouze do 13:15 hod.
Z důvodu konání MZ je vypnuto zvonění.
1.hod.- 1.B - Č - nevyučuje se
1.hod.- 1.C - A - Seidlerová (1c) - celá třída
1.hod.- XA - F - Malý (f1)
1.hod.- 2.B - Č - nevyučuje se
1.hod.- 2.C - M - nevyučuje se - výměna za Út 21.5. 2.h.
1.hod.- 3.B - Bi - Jurník (ub)
1.hod.- 3.C - M - Žitňanská (ch) - změna učebny, od 8:30 samost. práce
1.hod.- EA - N/N - Jedličková (3c) / Konečná (4c) - změny učeben
2.hod.- PA - M - Šparlinková (pa)
2.hod.- KA - Inf - Chasák (f2) - celá třída
2.hod.- QA - A - Seidlerová (qa) - celá třída
2.hod.- XA - M - Králová (xa)
2.hod.- 2.C - M - Ostrý (4c) - výměna místo Út 21.5. 1.h.
2.hod.- 3.B - Ch - Bačovská (ch)
2.hod.- EA3C - Tv - Formánková (t1) - obě skupiny
3.hod.- PA - Tv - Vodák (t1) - celá třída
3.hod.- KA - Ch - Žitňanská (f2)
3.hod.- 2.B - Inf - Chasák (p1)
3.hod.- 2.C - Bi - Karásková (4c)
3.hod.- 3.r. - Sz - Formánková (qa) - změna učebny, od 10:30 sam. práce
3.hod.- 3.r. - Sm - nevyučuje se
4.hod.- PA - Inf - Chasák (p2) - celá třída
4.hod.- SA - Hv - Bartoňová (it) - celá třída
4.hod.- TA - Tv - Vodák (t1) - celá třída
4.hod.- KA - M - Šparlinková (ka) - výměna místo Út 21.5. 3.h.
4.hod.- 1.BC - Bi - Jurník (ub)
4.hod.- 2.B - Inf - Ostrý (p1)
4.hod.- 2.C - Ch - Bačovská (ea) - změna učebny
4.hod.- 3.r. - Ssv - nevyučuje se
5.hod.- PA - Inf - Chasák (p2) - celá třída
5.hod.- QA - Tv - Vodák (t2) - celá třída
5.hod.- 1.B - Č - Svoboda (1b)
5.hod.- 1.C - Tv - Pavelka (t1) - celá třída
5.hod.- 2.B - Hv - Bartoňová (h1) - výměna místo St 22.5. 0.h.
5.hod.- 2.C - Č - Blašková (1c)
5.hod.- 3.B - Ch - Bačovská (ch) - změna učebny
5.hod.- 3.C - Bi - Čechová (ub)
Dohled: NG 11:35-11:45 hod. Bartoňová
NG 12:30-12:55 hod. Šparlinková
Jídelna 12:30-12:55 hod. Malý
Odpadá: 1.h.- Os
3.h.- Šp

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři