Změny rozvrhu

Pátek 22. 10. 2021

Chybí: Koukol - zákonný důvod
Bartoňová - nemoc
Kačmárová - nemoc
Malý - nemoc
Důrazně upozorňujeme na povinnost zakrytí dýchacích cest v určených vnitřních
prostorách školy a důsledné dodržování všech dalších hygienických opatření!
1.hod.- 2.B - R - nevyučuje se skupina p. Kačmárové
1.hod.- EA - Zsv - nevyučuje se
1.hod.- 3.C - M - nevyučuje se
1.hod.- 4.C - Č - nevyučuje se - výměna za St 20.10. 2.h.
2.hod.- SA - Vv - Bartoň (v1) - celá třída
2.hod.- QA - Ch - Žitňanská (f1)
2.hod.- 2.B - Bi - Pavelka (qa) - výměna místo Út 19.10. 5.h.
2.hod.- 3.B - A - Hynková (3b) - výměna místo St 20.10. 0.h.
2.hod.- OA - - Přednáška "Kariérové poradenství" (1c), zaj. Ko
2.hod.- 4.C - Inf - Chasák (p1)
3.hod.- TA - F - Honsová (f2) - skupina ZA p. Bartoňové
3.hod.- 4.C - Ch - Bačovská (4b)
4.hod.- SA - Vv - Bartoň (v1) - celá třída
4.hod.- OA - M - Dostálová (ch) - výměna místo St 20.10. 6.h.
4.hod.- 4.C - - Jurník (4c) - informace o přihlašování k MZ2021
5.hod.- QA - N - Jedličková (un) - celá třída
5.hod.- 2.C - Vv - Janská (v1) - celá třída
5.hod.- 3.r. - Ssv,Sd - Beseda o podnikání PositivJe(3b)-změna učebny (Km,Sv)
5.hod.- 4.r. - Ssv - nevyučuje se
5.hod.- 4.r. - Sf - nevyučuje se
6.hod.- QA - D - nevyučuje se - výměna za Út 19.10. 3.h.
6.hod.- 2.C - Vv - Janská (v1) - celá třída
6.hod.- 4.C - Zsv - Beseda o podnikání PositivJe(3b) - změna učebny (Km)
7.hod.- PA - Bi - nevyučuje se - výměna za St 20.10. 3.h.
6.hod.- 1.BC - N - nevyučuje se skupina p. Kačmárové
Dohled: NG I 9:40-9:55 hod. Janská
Odpadá: 1.h.- Ke
2.h.- Os, Ke
4.h.- Ži
6.h.- Ke
7.h.- He
V pondělí a úterý 25.-26. 10. mají žáci ředitelské volno, ve středu 27. 10. následuje
1. den podzimních prázdnin, ve čtvrtek 28. 10. je státní svátek ČR, v pátek 29. 10.
2. den podzimních prázdnin. Výuka pokračuje v pondělí 1. 11. dle rozvrhu.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři