Změny rozvrhu

Čtvrtek 21. 1. 2021

Chybí: Blašková - nemoc (zastupování dle rozvrhu)
Všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia pokračují v distanční výuce,
dočasně se nevyučuje informatika, sportovní příprava žáků GSP, tělesná,
hudební a výtvarná výchova a sportovní hry.
Na začátku každé vyučovací hodiny s výjimkou výše uvedených předmětů se
žáci připojí do MS Teams.
Sledujte na www.gymjes.cz změny rozvrhu - pokud je vyučující nepřítomen
(nemoc, pracovní cesta, lékař apod.) a současně nemá hodinu naplánovanou
v Teams, pak online výuka v dotčených hodinách rozvrhu dané třídy či skupiny
odpadá.
Třídy EA, 3.B a 3.C se po celý den účastní interaktivního vzdělávacího online
programu Kaire ve spolupráci s Pdf MUNI Brno prostřednictvím Teams (zaj. Vo).

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři