Změny rozvrhu

Úterý 20. 10. 2020

Chybí: Blašková - nemoc (zastupování dle rozvrhu)
Všechny třídy vyššího gymnázia od 12. 10. 2020 a všechny třídy nižšího gymnázia
od 14. 10. 2020 se vyučují distančně, dočasně se nevyučuje informatika,
sportovní příprava tříd GSP, tělesná, hudební a výtvarná výchova a také ještě
francouzský jazyk ve třídě KA.
Na začátku každé vyučovací hodiny s výjimkou výše uvedených předmětů se žáci
připojí do MS Teams.
Sledujte na www.gymjes.cz změny rozvrhu - pokud je vyučující nepřítomen
(nemoc, pracovní cesta, lékař apod.) a současně nemá hodinu naplánovanou
v Teams, pak online výuka v dotčených hodinách rozvrhu dané třídy či skupiny
odpadá.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři