Dokumenty ke stažení

Školní řád

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) (Úprava platná od 1. 9. 2023)

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Pokud rodiče nezletilého žáka (či zletilý žák sám) žádají o uvolnění z výuky na 3 a více dnů, je nutné dle Školního …

Seminární práce - vzor

V přiloženém souboru najdete přehledný manuál pro tvorbu vašich seminárních prací. Obsahuje rozvržení stránek, rady pro …

Školní zpravodaj

Vždy na začátku a na konci každého školního roku vydáváme školní zpravodaj se zajímavými články, úspěchy našich …

Kamerový systém

Interní předpis k ochraně osobních údajů v kamerovém systému

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Jeseník

Bakaláři

Návod na vklad do fondu žáka

Smlouvy

Smlouvy, uzavřené mezi Gymnáziem Jeseník a dodavateli, převyšující částku 500 000 Kč bez DPH.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři