Školní vzdělávací program

jednotlivé části tohoto dokumentu jsou uloženy ve formátu pdf.

Školní rok 2023/2024


ŠVP G - platný od 1.9. 2015 včetně dodatku od 1. 9. 2019

prima

sekunda

tercie

kvarta

kvinta,  1. ročník

sexta,  2. ročník

septima,  3. ročník

oktáva, 4. ročník

Český jazyk – příloha č. 3a NG, příloha č. 3b VG

čj1

čj2

čj3

čj4

čj5

čj6

čj7

čj8

Jazyk anglický – příloha č. 4a NG, příloha č. 4b VG

ja1

ja2

ja3

ja4

ja5

ja6

ja7

ja8

Jazyk německý – příloha č. 5a NG, příloha č. 5b VG

jn2

jn3

jn4

jn5

jn6

jn7

jn8

Jazyk ruský – příloha č. 5c VG

jr5

jr6

jr7

jr8

Matematika – příloha č. 6a NG, příloha č. 6b VG

ma1

ma2

ma3

ma4

ma5

ma6

ma7

ma8

Informatika – příloha č. 7a NG, příloha č. 7b VG

inf1

inf2

inf3

inf4

inf5, inf5-robot

inf6inf6-robot

inf8

Dějepis – příloha č. 8a NG, příloha č. 8b VG

dě1

dě2

dě3

dě4

dě5

dě6

dě7

Občanská výchova – příloha č. 9a NG

ov1

ov2

ov3

ov4

Základy společenských věd – příloha č. 9b VG

zsv5

zsv6

zsv7

zsv8

Fyzika – příloha č. 10a NG, příloha č. 10b VG

fy1

fy2

fy3

fy4

fy5

fy6

fy7

fy8

Chemie – příloha č. 11a NG, příloha č. 11b VG

che3

che4

che5

che6

che7

che8

Biologie – příloha č. 12a NG, příloha č. 12b VG

bi1

bi2

bi3

bi4

bi5

bi6

bi7

bi8

Zeměpis – příloha č. 13a NG, příloha č. 13b VG

ze1

ze2

ze3

ze4

ze5

ze6

Hudební výchova – příloha č. 14a NG, příloha č. 14b VG

hv1

hv2

hv3

hv4

hv5

hv6

Výtvarná výchova – příloha č. 15a NG, příloha č. 15b VG

vv1

vv2

vv3

vv4

vv5

vv6

Tělesná výchova – příloha č. 16a NG, příloha č. 16b VG

tv1

tv2

tv3

tv4

tv5

tv6

tv7

tv8

 

Volitelné předměty

Anglická konverzace – příloha č. 17a NG

ak2

ak3

ak4

Německá konverzace – příloha č. 17b NG

nk3

nk4

Dramatická výchova – příloha č. 17c NG

dv2

dv3

dv4

Mediální a filmová výchova – příloha č. 17d NG

mfv4

Svět příběhů – příloha č. 17e NG

sp2

Aplikovaná fyzika – příloha č. 17f NG

afy3

afy4

Práce s laboratorní technikou – příloha č. 17g NG

plt3

Volitelný zeměpis – příloha č. 17h NG

vz2

vz3

vz4

Základy administrativy – příloha č. 17i NG

za3

za4

Sportovní hry – příloha č. 17j NG

sh2

Pěstitelství a chovatelství - příloha č. 17v NG

 pch4

Jazyk ruský - příloha č. 17w NG

jr2v

 jr3v

jr4v

Německá konverzace – příloha č. 17k VG

nk7

nk8

Seminář z dějepisu – příloha č. 17l VG

sdě7

sdě8

Společenskovědní seminář – příloha č. 17m VG

svs7

svs8

Seminář z fyziky – příloha č. 17n VG

sfy7

sfy8

Seminář z matematiky – příloha č. 17o VG

sma7

sma8

Seminář z chemie – příloha č. 17p VG

sch7

sch8

Seminář z biologie – příloha č. 17q VG

sbi7

sbi8

Seminář ze zeměpisu – příloha č. 17r VG

sze7

sze8

Seminář z informatiky – příloha č. 17s VG

sinf7

sinf8

Deskriptivní geometrie – příloha č. 17t VG

dg7

dg8

Teorie sportovní přípravy – příloha č. 17u VG

tsp7

tsp8

 

Nepovinné předměty

Robolab – příloha č. 18a NG

rl1234

Sportovní hry – příloha č. 18b NG

sh3

Jazyk ruský – příloha č. 18c NVG

jr1-8

Jazyk francouzský – příloha č. 18d NVG

jf1-8

Deskriptivní geometrie – příloha č. 18e VG

ndg7

ndg8

Teorie sportovní přípravy – příloha č. 18f VG

tsp7

tsp8

Výtvarná výchova – příloha č. 18g NVG

vv1-7

Německá konverzace – příloha č. 18h VG

nk7

nk8

 Dodatky:


ŠVP GSP

 1. ročník

 2. ročník

3. ročník

 4. ročník

Český jazyk, příloha č. 3b VG

čj1

čj2

čj3

čj4

Jazyk anglický, příloha č. 4b VG

ja1

ja2

ja3

ja4

Jazyk německý, příloha č. 5b VG

jn1

jn2

jn3

jn4

Jazyk ruský, příloha č. 5c VG

jr1

jr2

jr3

jr4

Matematika, příloha č. 6b VG

ma1

ma2

ma3

ma4

Informatika, příloha č. 7b VG

inf1

inf2

inf4

Dějepis, příloha č. 8b VG

dě1

dě2

dě3

Základy společenských věd, příloha č. 9b VG

zsv1

zsv2

zsv3

zsv4

Fyzika, příloha č. 10b VG

fy1

fy2

fy3

fy4

Chemie, příloha č. 11b VG

che1

che2

che3

che4

Biologie,  příloha č. 12b VG

bi1

bi2

bi3

bi4

Zeměpis, příloha č. 13b VG

ze1

ze2

Hudební výchova, příloha č. 14b VG

hv1

hv2

Výtvarná výchova, příloha č. 15b VG

vv1

vv2

Sportovní příprava, příloha č. 16b VG

sp1

sp2

sp3

sp4

Teorie sportovní přípravy – příloha č. 17 VG

tsp3

tsp4

 

Volitelné předměty

Německá konverzace – příloha č. 17k VG

nk3

nk4

Seminář z dějepisu – příloha č. 17l VG

sdě3

sdě4

Společenskovědní seminář – příloha č. 17m VG

svs3

svs4

Seminář z fyziky – příloha č. 17n VG

sfy3

sfy4

Seminář z matematiky – příloha č. 17o VG

sma3

sma4

Seminář z chemie – příloha č. 17p VG

sch3

sch4

Seminář z biologie – příloha č. 17q VG

sbi7

sbi8

Seminář ze zeměpisu – příloha č. 17r VG

sze3

sze4

Seminář z informatiky – příloha č. 17s VG

sinf3

sinf4

Deskriptivní geometrie – příloha č. 17t VG

dg3

dg4

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři