Přijímací řízení

Informace pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Přijímací řízení pro osmileté studium

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:
Ředitel školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, §§59 až 61 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímacích zkoušek:
Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku (testy) z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Českého jazyka a literatury (dále ČJL). Školní přijímací zkouška se nekoná. Výsledky jednotné zkoušky (testů) a hodnocení prospěchu na ZŠ budou zařazeny do kritérií přijímacího řízení.

Více

Přijímací řízení pro čtyřleté studium

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:
Ředitel školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, §§59 až 61 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímacích zkoušek:
Uchazeči budou konat jednotnou zkoušku (testy) z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Českého jazyka a literatury (dále ČJL). Školní přijímací zkouška se nekoná. Výsledky jednotné zkoušky (testů) a hodnocení prospěchu na ZŠ budou zařazeny do kritérií přijímacího řízení.

Více

Přijímací řízení pro čtyřleté studium se sportovní přípravou

Všechny informace k talentovým zkouškám i k přijímacímu řízení oboru GSP naleznete po rozkliknutí zde. 

Více

Obrázek: aktuality/1549269358_gj-jpz-il.jpg

Průvodce přijímacím řízením na Gymnáziu Jeseník

Nejzazším termínem odevzdání přihlášek uchazečů o studium na Gymnáziu Jeseník ve školním roce 2019/2020 je blížící se 1. březen 2019, proto pro lepší …

Po 4. únor 2019

Více

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři