Školní řád

a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
(Úprava platná od 2. 9. 2019)

Školní řád Gymnázia, Jeseník, Komenského 281, vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále z metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14, o uvolňování žáků. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje dle zřizovací listiny č. j. 4571/2001, ve znění dodatků č. 1 až 4.

Ve formátu pdf si jej můžete stáhnout v příloze.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři