Užitečné internetové odkazy v oblasti primární prevence

Šikana

http://www.minimalizacesikany.cz/ - stránky projektu Minimalizace šikany

http://www.sikana.cz/ - občanské sdružení proti šikaně

http://www.sikana.org/ - společenství proti šikaně

http://www.poradenskecentrum.cz/sikana.html - základní informace o šikaně PPP Brno

http://www.nasedite.cz/ - nadace Naše dítě - pomoc týraným a zneužívaným dětem

http://www.vztahy.org/ - práce a vztahy - mobbing

http://www.forint.cz/portal/rozhledna-si/ - portál sociální exkluze

http://www.varianty.cz/ - informace, texty a metodické materiály pro globální vzdělávání atd..

KYBERŠIKANA

http://www.saferinternet.cz/ke-stazeni- stránka věnovaná bezpečnému internetu apod..

Extrémismus 

SKINHEADS

http://www.chceteho.cz/ - stránka zaměřená proti neonacistům (i pro školy) - informace, videa, přednášky

http://nacionaliste.com/ - informační portál Autonomních nacionalistů

http://sweb.cz/skinhead- jedna z mnoha stránek o českých Skinheads

http://litomericti-vlastenci.mysteria.cz/ - stránka litoměřických vlastenců

http://www.squad96.cz/ - jedna z českých ultrapravicových kapel Squad 96


http://www.hooligans.cz/ - hnutí Hooligans - stránka o fotbalovém násilí apod.


ANARCHISTI, ANTIFAŠISTI

http://www.antifa.cz/- Antifašistická akce

http://www.csaf.cz/- Československá anarchistická federace

http://new.anarchismus.org/- Federace anarchistických skupin

http://aka.anarchokomunismus.org/- Anarchokomunistická alternativa

http://sweb.cz/food.not.bombs/- anarchistická skupina FNB


FEMINISMUS

http://anarchofeminismus.ecn.cz/- Anarchofemnistická skupina

http://www.feminismus.cz/- stránky o feminismu a gender studies

http://www.changenet.sk/?cat=14843- slovenský server o feminismu


EKOLOGIČTÍ AKTIVISTÉ a ORGANIZACE
http://www.differentlife.cz/- práva zvířat, práva lidí, ekologie...

http://www.svobodazvirat.cz/- organizace za svobodu zvířat

http://www.ohz.cz/- ochránci hospodářských zvířat

http://www.greenpeace.cz/- Greenpeace - ekologická organizace

http://zemepredevsim.ecn.cz/- Země především - ekologická organizace

http://www.detizeme.cz/ - Děti Země - ekologická organizace

Partnerské vztahy a sex

RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

http://www.odospivani.cz - stránka věnovaná dospívání

http://www.sexproblemnet.cz - stránka o sexuálních problémech

http://planovanirodiny.cz/ - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

http://www.neplodnost.cz - stránka věnovaná problematice neplodnosti

http://www.adopce.com - stránka o adopci a pěstounské péči

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ A PORUCHY

http://www.detskaprava.cz/nactileti/letaky_zneuzivani.htm - dětská práva, informace o sex. zneužívání, týrání,šikaně

http://www.vodopad.cz/ - poruchy sexuální preference, pohlavní identity, sexuální agresivita


ODLIŠNÁ SEXUALITA

http://www.partnerstvi.cz/rp-uvod/ - stránka o partnerství lidí stejného pohlaví

http://www.gay.cz/cs/default.htm - stránka o homosexualitě

http://www.004.cz - stránka orientovaná na homosexualitu, informace o pohlavních chorobách, články apod..

http://www.lesba.cz/ - portál pro ženy, které mají rády ženy

http://www.fortunecity.com/village/newcompton/153/index.html - portál pro transexuály a jejich přátele, příbuzné...

Důležité celostátní krizové linky

Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz


116 111

Nové číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i mobilních telefonů

chat.linkabezpeci.cz

Celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích. Služba funguje zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků.. Kromě telefonního kontaktu lze využít také chatovou službu nebo e-mailový kontakt.

Rodičovská linka

840 111 234

pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 hod.

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Linka vzkaz domů

800 111 113

z mobilu 724 727 777 (tarif dle operátora)


Zdarma z pevné linky nebo z mobilního telefonu každý den od 8 do 22 hodin.

Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. Dovolat se mohou zdarma ze všech pevných linek z celé České republiky, z mobilních telefonů je služba zpoplatněna podle tarifu jednotlivých operátorů.

Internet helpline

800 155 555

Linka slouží dětem a dospívajícím, kteří pociťují znepokojení a ohrožení během prohlížení webových stránek, při chatování a hraní her nebo když jsou obtěžováni prostřednictvím mobilu či jiných komunikačních médií. Služba je zdarma k dispozici 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, na Lince bezpečí.

Linka důvěry RIAPS Praha

Zaměření: pro celou populaci

Telefon: 222 580 697

Provoz: NONSTOP

E-mail:

web: http://www.mcssp.cz

Pomoc v jakékoliv krizové situaci: psychické, mentální či tělesné onemocnění; znásilnění či pohlavní zneužití; domácí či jiné násilí; závislosti; sexuální a gynekologická problematika; vztahové problémy; sebevražedné myšlenky či pokusy, úmrtí blízké osoby; bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost; osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky; výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby

DONA linka

Zaměření: Pro oběti domácího násilí

Telefon: 2 51 51 13 13

Provoz: NONSTOP

E-mail:

web: http://www.donalinka.cz

Je specializovaná celostátní telefonická služba pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím.Pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září 2001. Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. Pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Respektuje anonymitu klientů. Respektuje požadavek diskrétnosti.


On-line adresáře na návazná a podobná zařízení v celé republice

http://www.obcanskeporadny.cz - informace a seznam občanských poraden

http://www.amrp.cz/poradny.htm - adresář rodinných poraden

http://www.epusa.cz - úřady státní správy a samosprávy ČR

http://www.azylovedomy.cz/adresar.php - adresář azylových domů

http://www.capld.cz - linky důvěry

http://www.help24.cz/index.php?page=centra-pomoci – Help 24 – Centra psychologické pomoci v ČR

Alternativní styly a způsoby života

http://www.vegan.cz/ - stránky o veganství

http://www.vegetarian.cz/ - stránky o vegetariánství

http://www.csvv.cz/ - česká společnost pro výživu a vegetariánství

http://www.fzv.cz/ - fórum zdravé výživy

http://praha.squat.net/ - mezinárodní internetový server o squatech a travellerských komunitách

http://www.tetovani.com/ - internetový magazín o tetování a piercingu

http://mytattoo.wz.cz/odkazy.php - další stránka o tetování a piercingu

http://rastaman.cz/ - stránka o rastafariánství

http://www.jacobomakarikari.rastaman.cz/ - jedna z mnoha stránek o rastafariánství

http://www.plastickachirurgie.info/PLASTICKA-CHIRURGIE/zvetseni-prsou.htm - plastická chirurgie (nejen prsu)

http://www.svetmodelek.cz/ - jedna z mnoha stránek ze světa modelingu

Sekty a jiná náboženská seskupení

http://www.cpons.cz/- centrum pro prevenci náboženských sekt

http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/ - obecné a zajímavé informace o sektách, náboženstvích a hnutích

http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch10.html - obecné informace o (ne)tradičních náboženstvích

http://www.mormon.orgMormoni

http://watchtower.org - Svědci Jehovovi

http://www.sweb.cz/vit.p/streva/mooniste.html - Moonisté - Církev sjednocení

http://www.scientologie.cz/- Scientologie

http://www.universe-people.cz/- Vesmírní lidé

http://www.eckankar.cz/- Náboženství světla

http://www.gral.cz/czech/pub/index.htm- Osada grálu

http://www.hnuti.gralu.cz/- Poselství grálu

http://www.robvnz.cz/- Řád ochránců Boží vůle na Zemi

http://www.saibaba.cz/- Sri Sathya Sai Baba

http://www.harekrsna.cz/hkcz/- Hare Krišna

http://www.tmcentrum.cz/ - transcendentální meditace

http://www.luciferius.org/Luciferius.htm - jedna z mnoha stránek o satanismu v Čechách
http://www.satan.com/ - Satanismus - stránka v angličtině

http://okultismus.mysteria.cz/index2.php - jedna z mnoha stránek o okultismu, magii a čarodějnictví

http://www.wiccangarden.com/ - stránka o čarodějnictví apod.

Drogy a alkohol

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/default.htm - Rada vlády protidrogové politiky

http://www.mvcr.cz/ - portál Ministerstva vnitra

http://www.odrogach.cz - informační portál primární prevence

http://www.plbohnice.cz/nespor - zde ke stažení některé Nešporovy příručky

http://http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz - pobavme se o alkoholu

http://www.drogy-info.cz/ - informační portál o legálních a ilegálních drogách

http://www.dokurte.cz/ - kouření a zdraví, jak přestat kouřit, kde hledat pomoc apod..

http://www.drogovaporadna.cz/ - informační portál o drogách

http://www.drogy.net/ - drogový informační portál

http://www.poradenskecentrum.cz/drogy-pro-rodice.html - informace o drogách...

http://www.jellinek.nl/brain/start.htm - ukázka jakým způsobem fungují na mozek drogy

http://www.sananim.cz/intro.php - o.s. Sananim - informační servis, poradna, kontaktní centra

http://www.prevcentrum.cz/ - Prev-centrum Praha

http://www.dropin.cz/ - nadace Drop In

http://www.vodopad.cz - vše nejen o psychiatrii

http://www.biotox.cz/drogy/ - encyklopedie psychotropních rostlin

http://www.adiktologie.cz/ - server časopisu Adiktologie

http://imm.newtonit.cz/drogy/homepage.asp - mediální služby Newton - drogová problematika
http://www.dds.winet.cz/ - drogy a dospívání

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři