Dopis ředitele školy

Milí žáci a studenti,
máme za sebou více než měsíc výuky na dálku a mám pocit, že jsme za tuto dobu ušli společně velký kus cesty směrem k rozvoji IVT technologií, a nejen to.

Dovolte mi, abych vás jménem svým i svých kolegů a všech zaměstnanců našeho gymnázia srdečně pozdravil a vyjádřil obdiv nad tím, jak výuku všichni dobře zvládáte. Vnímám, jak jste se i přes různé složitosti i osobní překážky rychle zapojili do aplikace Teams, jak jste samostatní, aktivní a zodpovědní. Chci vyzdvihnout naše primánky, protože jsou na gymnáziu první rok, přesto zvládají vše, co jim chystáme. Obdivuji i naše maturanty, že i když nevědí, jak přesně bude maturita vypadat, nepolevují a svědomitě se připravují s velkou podporou svých pedagogů. Obdivuji vás všechny a to nejen za to, že se učíte, ale že jste také doma velkou oporou svým rodinám a blízkým. Řada z vás se rovněž zapojila do dobrovolnické činnosti, ať už šitím roušek, nebo vyráběním ochranných pomůcek v rámci projektu Yes3D ve spolupráci se SVČ Duha Jeseník. Vím, že toho děláte v současné nelehké době hodně.

Chtěl bych vás povzbudit a poprosit, ať všichni v našem úsilí vytrváme. Věřte, že nás to všechny posílí.
Přeji vám pevné zdraví a krásné velikonoční svátky.

PaedDr. Antonín Javůrek, ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři