Hráli si u nás s roboty, zkumavkami a mikroskopy

V prosinci a lednu se na půdě Gymnázia Jeseník uskutečnily hned tři dny hrátek s roboty, zkumavkami a mikroskopy, kterých se celkem zúčastnilo téměř 70 žáků ze základních škol v regionu. Školy si předem vybraly, zda vedle robotiky absolvují hrátky s chemií, nebo biologií.

Robotické hrátky byly zahájeny krátkým představením úspěchů gymnázia na poli robotiky a pak se žáci seznámili s robotickými sadami mBot2 a jejich základním ovládáním. Navíc zjistili, že slovo ROBOT je českého původu. Také se dozvěděli, že roboty, s nimiž pracují, řídí mikropočítače, které jsou 100krát výkonnější než počítač, jenž řídil Apollo 11 při přistání na Měsíci. Poté se s hravou radostí pustili do programování základních kreativních pohybů a tónů hudby. Následně pokročili k využití ultrazvukových senzorů pro hledání objektů roboty. Účastníci také správně odpovídali na otázky týkající se spojení ultrazvuku a živočichů. Ve finále pak sestavili vlastní programy, které právě s využitím ultrazvukových senzorů na robotech byly schopné řídit roboty při zápasech v Sumo. S neskrývaným nadšením žáci poměřili síly a šikovnost svých robotů přímo v malém Sumo turnaji. Zdravá rivalita, ale hlavně veselá atmosféra provázely všechny souboje.

V rámci workshopu v biologii žáci pozorovali pod mikroskopem své vlasy, živé prvoky z předem připraveného senného nálevu, lidské červené krvinky a části těla hmyzu. Pod šesti mikroskopy byly nachystány různé trvalé preparáty a žáci se pokoušeli uhodnout, co právě pozorují. Podle organizátorů byli moc šikovní a tento workshop si velmi užili.

Hrátky s chemií byly velmi kreativní. Byly využity školní soupravy „Chemie a světlo“ s cílem vytvořit modrotiskové obrázky. Fotochemický modrotisk je jedna z historicky nejstarších fotografických technik, která poskytuje výrazně modré obrazy. Téměř každý, kdo se s fotochemickým modrotiskem setká poprvé, je fascinován, jak světlo postupně na fotocitlivém papíře vykresluje viditelný obraz předlohy, např. negativu, a jak tento obraz pak ustálením v čisté vodě získává jasně modré finální zabarvení. Principem této metody je tvorba berlínské modři sloučením železnaté soli s červenou krevní solí v místě, kde na fotocitlivý papír dopadá světlo. Klasická forma modrotisku spočívá v tom, že se papír potře vodným roztokem fotocitlivé směsi, výsledný nátěr se nechá uschnout a poté je papír pokryt negativovou předlohou (žáci použili obraz Mony Lisy, Tower Bridge, obraz Pražského hradu, portrét T. G. Masaryka apod.). Tento negativ se vystaví účinkům UV záření na několik minut.Tam, kde světlo nestačilo dopadnout na fotocitlivou plochu, zůstávají původní chemikálie beze změny. Vymýváním papíru pod tekoucí vlažnou vodou se odstraní všechny rozpustné složky a zůstane jen nerozpustný modrý obraz. Žáci ze ZŠ si vyzkoušeli několik negativů, připravili si obrázky, které si po usušení hrdě odnesli domů.

Cílem už tradičních a velmi oblíbených workshopů na Gymnáziu Jeseník je přinášet žákům základních škol možnost seznámit se s moderními technologiemi a metodami využívanými ve výuce na gymnáziu a víra, že interaktivní prostředí s roboty, zkumavkami a mikroskopy nejen rozšíří jejich znalosti, ale také podnítí jejich budoucí zájem o vědu a techniku.

Děkujeme všem organizátorům, našim učitelům i studentům. A na další případné zájemce se budeme těšit opět za rok.

Šárka Hynková

Obrázek: aktuality/galerie/tempimagexpptlv.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimageb0gmm2.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimagekn5aen.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimageghezmk.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimageizbvod.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimagegfz337.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimageql70pq.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimage8qeuai.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimagel55w6v.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimage559yel.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimagekzuecp.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimage2g0is9.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimageev3e06.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimagedqlza4.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimageowf7qs.gif
Obrázek: aktuality/galerie/tempimagehezdvi.gif

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři