Jak jsme letos sportovali

I letošní rok byl bohatý na sportovní akce, celkem se jich na naší škole uskutečnilo 84. Níže jsou uvedeny souhrnné výsledky tohoto školního roku.

Soutěže AŠSK ČR (Asociace školních sportovních klubů České republiky)

1) Odbíjená:

Okresní kolo v odbíjené SŠ (H+D) – 21. 3. 2019 Jeseník Gymnázium (oba týmy 1. místo, postup do KK)

Reprezentovali nás: Novotná, Kudelková, Beková, Pavlásková, Žídková, Bakešová, Sedlářová, Grohmanová, Grohman, Křupka, Krmela, Richter, Daniel, Dostál A., Gvizd a Resutík.

2) Košíková:

Okresní kolo v košíkové SŠ (H+D) – 8. 11. 2019 (hoši zvítězili, děvčata obsadila 2. místo). Nominováni byli: Kern, Jurník, Zelinka J., Zelinka P., Bubík, Richter, Hastík, Ostrý, Gvizd, Kratochvílová, Snopková, Přikrylová, Uhrová L., Štrajtová, Kachtíková.

3) Florbal:

Okrskové kolo ve florbale mladších žáků – 16. 11. 2018 Gymnázium (5. místo, bez postupu)

Okresní kolo ve florbalu ZŠ starší žačky – 20. 11. 2018 Gymnázium (2. místo, reprezentovali nás: Agóčová, Baudisová, Brüllke, Búranová, Pastuchová, Rotterová, Šimíková, Žitňanská, Švubová, Semerád E., Kučerová, Hamalčíková a Bašičová) )

Okrskové kolo ve florbale starších žáků – 7. 11. 2018, ZŠ Mikulovice (3. místo, postup do okresního kola)

Okresní kolo florbal ZŠ starší žáci – 30. 11. 2018 Sportovní hala Jeseník (4. místo), hoši hráli v sestavě: Kubánek, Kočica, Formánek O., Labaj, Nemeškal, Gron, Plšek, Drochýtek, Žitňanský, Baroš a Vrána.

Okresní kolo ve florbalu SŠ (D+H) – 29. 1. 2019 Sportovní hala Jeseník (1. místo pro dívky a postup do KK, hoši skončili na 2. místě). Družstva hrála v sestavě: Horáčková, Mrázová, Mičkerová, Snopková, Přikrylová, Uhrová L., Žáková, Zeleňáková, Langerová, Kučerová, Semerád E., Búranová, Žitňanská, Daniel, Viterna, Alföldi, Formánek J., Taraba, Konečný, Gvizd, Malčík, Dvořák V., Tulis.

Krajské kolo florbal SŠ dívky – 6. 3. 2019 Olomouc G Čajkovského (družstvo obsadilo 4. místo, reprezentovali nás: Mrázová, Mičkerová, Langerová, Zeleňáková, Latzelová, Moková, Ryšková, Bakešová, Latalová).

Mládežnický florbal – okresní eliminace SŠ hoši – 15. 11. 2018, Sportovní hala Jeseník, 1. místo, postup do KK, reprezentovali nás: Posolda, Daniel, Kopecký, Tulis, Agóč, Viterna, Horník, Krmela, Horčička, Ring.

Mládežnický florbal – krajská eliminace SŠ hoši – 28. 1. 2019 Prostějov, bez postupu, hráli za nás: Posolda, Daniel, Kopecký, Tulis, Agóč, Viterna, Horník, Krmela, Horčička, Dvořák Š.

Mládežnický florbal – krajská eliminace SŠ dívky – 5. 2. 2019 Olomouc (dívky obsadily 2. místo, bez postupu), nominovány byly: Zeleňáková, Langerová, Mrázová, Snopková, Přikrylová, Uhrová L., Mičkerová, Žáková, Kučerová, Semerád E., Struhárová, Ryšková a Bakešová.

4) Přespolní běh:

Okresní kolo v přespolním běhu SŠ a ZŠ – 26. 9. 2018 areál Miroslav, družstvo dívek NG i VG, družstva hochů i dívek VG postup do KK, reprezentovali nás: Červená, Nemeškalová, Sedlářová, Cenek, Žitňanský, Vrána, Pňáček, Šibravová, Tulisová, Argirovská, Kuzyk, Stojčev, Švubová, Baudisová, Kučerová, Bráblík, Dvořák V., Strouhal, Strouhalová, Lonková, Nguyen Hai, Bakešová, Struhárová, Horník a Ryšková.

Krajské kolo v přespolním běhu SŠ a ZŠ – 11. 10.2018 Jeseník, tratě Fenix-Ski klubu Jeseník, družstvo dívek i hochů SŠ zvítězilo a postoupilo do republikového finále v Malšově Lhotě, reprezentovali nás: Strouhal, Vrbovský, Bráblík, Dvořák V., Horník, Kopecký, Malinek, Strouhalová, Struhárová, Poulíková, Ryšková, Bakešová, Lonková.

Republikové finále v přespolním běhu SŠ – 18. 10. 2018 Malšova Lhota.

Nominováni byli: Strouhalová, Poulíková, Struhárová, Ryšková, Bakešová, Žalčík, Strouhal, Vrbovský, Bráblík, Dvořák V. Hoši obsadili vynikající 2. místo a děvčata 4. místo. V jednotlivcích Žalčík – 3. místo, Vrbovský – 7. místo, Poulíková – 6. místo.

5) Fotbal:

Okresní kolo O pohár Josefa Masopusta v kopané SŠ – 25. 9. 2018 fotbalové hřiště Jeseník (1. místo, postup do KK), reprezentovali nás: Alföldi, Gvizd, Malčík, Červeňák, Ring, Tulis, Kopecký, Daniel a Dostál A.

Krajské kolo O pohár Josefa Masopusta v kopané SŠ – 18. 10. 2018 Hranice n. M.,

4. místo, reprezentovali nás: Alföldi, Gvizd, Malčík, Tulis, Červeňák, Dostál A., Ring, Koníček, Zbranek P. a Zbranek V.

Školní futsalová liga SŠ hoši – 13. 11. 2018 Gymnázium Šumperk, 4. místo, bez postupu do dalšího kola, nominováni byli: Gvizd, Malčík, Tulis, Červeňák, Dostál A., Ring, Daniel, Koníček, Bráblík, Kopecký a Horník.

Školní futsalová liga SŠ dívky – 1. 11. 2018 Slovanské Gymnázium Olomouc, 3. místo, hráli za nás: Mičkerová, Mrázová, Přikrylová, Uhrová L., Snopková, Diblíková, Zeleňáková, Moravčíková a Plchová.

Halová kopaná ZŠ (6. – 7. třída) – 23. 4. 2019 ZŠ Javorník, 6. místo, nominováni byli:

Žitňanský, Cimburek, Vrána, Beťák, Cenek, Kuzyk, Steiger, Worm a Tomášek.

Okresní kolo v minikopané ZŠ (8. – 9. třída) – umělka Jeseník, 5. – 8. místo, reprezentovali nás: Kubánek, Kočica, Labaj, Formánek, Novák, Cetkovský, Plšek, Tomášek, Baroš, Steiger.

6) Atletika:

Okresní kolo v atletickém čtyřboji ZŠ – 21. 9. 2018 – ZŠ Jeseník (nominováni byli:

Nemeškalová, Červená, Pavlátková, Kroupová, Argirovská, Baroš, Worm, Žitňanský, Pňáček, Vrána, Formánek O., Kubánek, Nemeškal, Labaj, Kučerová, Hmalčíková V., Baudisová, Rotterová a Šimíková), družstvo ml. žaček – 3. místo, družstvo ml. žáků – 2. místo, družstvo st. žaček – 2. místo, družstvo st. žáků – 9. místo.

Okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice ZŠ – 16. 5. 2019 ZŠ Jeseník, nominováni byli: Pňáček, Worm, Neuwirth, Gron, Plšek, Kučerová, Červená, Cenek, Nemeškalová, Bašičová a Sedlářová, výsledky: Cenek – 2. místo na 1000m a Kučerová – 1. místo ve skoku vysokém.

Okresní kolo v atletice SŠ hochů i dívek v atletice – 20. 9. 2018 ZŠ Jeseník (družstvo hochů – 3. místo, družstvo dívek – 2. místo, nominováni byli: Langerová, Mičáková, Žídková, Bundilová, Žáková, Szarowská, Poulíčková, Snopková, Matoušková, Rygolová, Daniel, Koníček, Červeňák, Tulis, Posolda a Herbst.

Atletický memoriál pro SŠ – 14. 5. 2019 Šumperk, nominováni byli: Vrbovský, Horník, Strouhal, Bicanová A., Strouhalová, Fléglová, Dostál M., Zelinka P., Cacek, bez výraznějšího úspěchu.

7) Šplh:

Okresní kolo ve šplhu ZŠ – 18. 2. 2019 ZŠ Jeseník (nominováni byly: Kučerová, Kroupová, Šimíková, Hodgkins, Ševčík S., Stránský, Pňáček, družstvo dívek – 3. místo, v jednotlivcích Kroupová – 1. místo)

Okresní kolo ve šplhu družstev SŠ dívky – 22. 2. 2019 SOŠ GaF Jeseník (reprezentovaly nás: Hošková, Žáková, Bicanová A., Beťáková, dívky obsadili 1. místo, postup do krajského kola)

Krajské kolo ve šplhu družstev SŠ dívky – 27. 2. 2019 SOŠ GaF Jeseník – 2. místo (nominovány byly: Mrázová, Hošková, Žáková, Vokálová).

8) Silový čtyřboj:

Školní kolo v silovém čtyřboji H + D ZŠ a SŠ – 8. 3. 2019 Gymnázium

NG – 1. Kučerová, 2. Kroupová, 3. Spillerová, 1. Hodgkins, 2. Stránský, 3. Ševčík S.

VG – 1. Mrázová, 2. Žáková, 3. Krejzková, 1. Plischke, 2. Kuchejda., 3. Křupka

Okresní kolo v silovém čtyřboji ZŠ dívky – 18. 2. 2019 ZŠ Jeseník (reprezentovaly nás: Kučerová, Kroupová, Šimíková, Hodgkins, Ševčík S., Stránský, Pňáček, bez postupu)

Okresní kolo v silovém čtyřboji SŠ chlapci i dívky – 7. 3. 2019 Gymnázium (družstva obsadila 1., respektive 2. místo, reprezentovali nás: Mrázová, Žáková, Krejzková, Hošková, Hejdová, Bedečová, Bicanová, Szarowská, Plischke, Kuchejda, Křupka, Kirchner, Ježek O., Hýbl, Starý a Gatner).

Krajské kolo v silovém čtyřboji SŠ dívky – 20. 3. 2019 Gymnázium Šumperk, 5. místo, reprezentovali nás: Bedečová, Krejzková, Hošková, Žáková

9) Stolní tenis:

Okresní kolo ve stolním tenise SŠ –12. 10. 2018 – herna Jeseník (nominováni byli:

Koníček, Červeňák, Cetkovský T., Harbich, Ondruch, Starý, Přikrylová, Uhrová, Mrázová, Konečná A., Koriťáková, obě družstva zvítězila, v jednotlivcích 1. Cetkovský T., 2. Starý, 1. Koriťáková, 2. Konečná A., postup do KK, které se následně nekonalo).

10) Olympijský den SŠ – 25. 9. 2018 sportovní hala a hřiště Jeseník (basketbal – 1. místo, fotbal – 1. místo, nominováni byli: Alföldi, Gvizd, Malčík, Červeňák, Ring, Horník, Tulis, Kopecký, Daniel, Dostál A., Snopková, Přikrylová, Uhrová, Richter, Zelinka J. a Hastík)

11) Šachy:

Okresní kolo v šachu ZŠ a SŠ – 6. 12. 2018 herna šachu Jeseník (družstvo NG tvořili: Valíček, Stojčev, Horký, Tschuliková, Cimburek, družstvo získalo 1. místo. Družstvo VG tvořili: Gvizd, Gvizdová, Starý a družstvo získalo 1. místo).

Krajské kolo v šachu – 30. 1. 2019 Olomouc Hejčín (družstvo NG obsadilo 2. místo, postup na MČR do Zlína, nominováni byli: Valíček, Stojčev, Horký, Cimburek a Tschuliková).

Mistrovství ČR v šachu ZŠ – 17. – 19. 6. 2019 Zlín – 23. místo, hráli za nás: Tschuliková, Cimburek, Horký a Valíček.

12) Plavání – okresní kolo v plavání ZŠ a SŠ – 29. 11. 2018 Česká Ves, nominace: Zelinka J., Zelinka P., Juris F., Bubík, bez výrazného výsledku

Akce pořádané jinými organizacemi, než AŠSK ČR:

1) Juniorský maratón družstev SŠ – 25. 4. 2019 Olomouc (nominováni byli: Bráblík, Strouhal, Ryšková, Kopecký, Strouhalová, Horník, Byrtus, Vrbovský, Velc a Volík, družstvo obsadilo 2. místo, postup do RF v Praze).

RF juniorského maratonu SŠ – 5. 5. 2019 Praha – 15. místo v čase 2:44:23. Běželi za nás: Žalčík, Dvořák V., Bedečová, Kopecký, Strouhalová, Horník, Byrtus, Vrbovský, Strouhal, Velc a Volík.

Jesenická 15, 25 a 60 – 1. 6. 2019 Jeseník, 45. ročník – 789 účastníků

3) Jesenická liga ve florbalu starší žačky

– 1. turnaj – 14. 2. 2019 Gymnázium (3. místo)

2. turnaj – 28. 3 2019 Gymnázium (2. místo)

finálový turnaj – 19. 6. 2019 Sportovní hala Jeseník – 2. místo celkově, nominovány byly: Kučerová, Semerád, Búranová, Žitňanská, Rotterová, Baudisová, Pastuchová, Švubová, Hamalčíková, Brüllke, Agóčová, Bašičová a Šimíková

Jesenická liga ve florbalu mladší žačky

– 1. turnaj – 27. 3. 2019 ZŠ Žulová (3. – 4. místo)

finále 12. 6. 2019 – Sportovní hala Jeseník (reprezentovaly nás: Kroupová, Bicanová, Hoczová, Argirovská, Černochová, Bandiková, Červená, Marková a Švubová, děvčata obsadila konečné 4. místo

Jesenická liga ve florbalu mladších žáků

– 1. turnaj – 3. 4. 2019 Gymnázium (1. místo)

– 2. turnaj – 24. 4. 2019 Gymnázium (3. místo)

– finále – neodehrálo se z časových důvodů, reprezentovali nás: Filípek, Cimburek, Žitňanský, Cenek, Vrána, Beťák, Worm, Tomášek, Kuzyk, Steiger

Jesenická liga ve florbalu starší žáci

1. turnaj – 26. 3. 2019 Gymnázium (3. místo)

– 2. turnaj – 25. 4. 2019 Gymnázium (4. místo), chlapci nepostoupili do finálového turnaje, hráli za nás: Kubánek, Kočica, Plšek, Drochýtek, Ježek F., Labaj, Stránský, Gron

4) Turnaj středních škol Jesenicka ve futsalu

Regionální turnaj v halové kopané SŠ – 16. 1. 2019 SOŠ a GaF – družstvo obsadilo 3. místo (nominováni byli: Alföldi, Gvizd, Dostál A., Malčík, Tulis, Červeňák, Ring a Koníček)

5) Mikulášská laťka – 5. 12. 2018 Gymnázium Šumperk, nominace: Dostál M., Bráblík, Juris F., Kučerová, 3. místo – Juris F.

6) Školení učitelů TV – p. Vodák – 27. 9. 2018, 12. 12. 2018, 12. 2. 2019, 24. 4. 2019, 28. 5. 2019

7) Okresní kolo OVOV – 29. 4. 2019, ZŠ Nábřežní, individuální účast – Cenek, Kroupová a Bandiková

8) Orientační běh „O krále Habiny“ – 10. 10. 2018 – 1. místo, chlapci běželi ve složení Mišun a Plšek

Akce uskutečněné v rámci předmětové komise:

1) Školní ligy:

vyšší gymnázium – basketbal (1. pololetí – 1. místo Ajo ve složení Bráblík, Formánek J., Dvořák V., Žalčík, Taraba, Strouhal, Strouhalová))

vyšší gymnázium – florbal (2. pololetí – 1. místo Vejcojedi, ve složení: Koníček, Horník, Kopecký, Čeveňák, Ring, Medek, Vrbovský, Vyroubal a Kolář

nižší gymnázium – florbal (19. 6. 2019 Superfinále – 1. místo Florbalíci, kteří hráli v sestavě: Vodák, Pavelka, Honsová, Worm, Mišunová, Chasák a Bartoň)

2) Okresní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka 2018 – 20. 12. 2018 Jeseník, 28. ročník. I v letošním školním roce se vánoční laťky zúčastnili studenti Gymnázia Šumperk.

Nominováni byli: Kučerová, Bicanová A., Dostál M., Bráblík, Bubík a Pokorný.

3) Silový čtyřboj

Školní kolo soutěže v silovém čtyřboji – leden – březen 2019 Gymnázium

NG – 1. Kučerová, 2. Kroupová, 3. Spillerová, 1. Hodgkins, 2. Stránský, 3. Ševčík S.

VG- 1. Mrázová, 2. Žáková, 3. Krejzková, 1. Plischke, 2. Kuchejda., 3. Křupka

4) Sportovně turistické kurzy:

9. – 15. 9. 2018 Ruda nad Moravou (třída EA, 3. B – cyklistika, vodácký výcvik, míčové hry

15. – 21. 9. 2018 Jeseník (třída 3. C, 4. B) – cyklistika, míčové hry, vodácký výcvik

5) Lyžařské kurzy:

16. - 23. 1. 2019 LVZ pro třídu QA, 1. B, 1. C – 50 žáků, Petříkov, sjezdové lyžování,

snowboarding, běžecké lyžování

21. – 25. 1. 2019 LVZ pro třídu TA – 29 žáků, Lipová, Lázeňský vrch, sjezdové lyžování a snowboarding

6) Celoroční provoz posilovny – pravidelné cvičení v době mimo vyučování (10 žáků)

7) Provozování Centra sportu při G Jeseník – 90 studentů gymnázia Jeseník,

v kroužcích košíkové, kondičního posilování, horolezectví, sportovních her, florbalu, odbíjené a školních lig.

8) Soutěž Šplháme na Mont Blanc – účast všech tříd nižšího gymnázia, vítězná třída

TA byla 30. 5. 2019 odměněna návštěvou lanového centra v České Vsi, v jednotlivcích nejlepší výkony podali: Stránský Ondřej – 123 tyčí, Kroupová Klára – 82 tyčí

9) Basketbalová 24 hodinovka – 30. – 31. 1. 2019 Jeseník (40 účastníků), utkání skončilo výrazným vítězstvím družstva Východu.

10) Den otevřených dveří – 30. 1. 2019 – možnost si zasportovat v T1 a T2 pro stávající i budoucí studenty.

11) Přátelské sportovní utkání se zahraničními studenty ve volejbale – 10. – 11. 5. 2019

Děvčata hrála ve složení: Mičkerová, Bakešová, Pavlásková, Beková, Vavřínová,

Sedlářová B. a Kudelková

12) Příprava talentových zkoušek pro studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou

– 1. termín – 7. 1. 2019, 2. termín – 14. 2. 2019

13) Jesenická „10“ – 8. 6. 2019, běželi se 2 distance 5 km pro mladé závodníky do 16 let a 10 km pro starší, celkově startovalo 127 závodníků

14) Jesenická „60“ – 1. 6. 2019, turistický pochod, letos druhá nejvyšší účast v historii – 789 účastníků.

15) Zájezd na MS ve florbalu 2018 v Praze – 4. 12. 2018, akce se zúčastnilo 32 studentů

16) Vánoční basketbalový turnaj – 26. 12. 2018, akce se zúčastnilo 7 týmů, naši školu reprezentovali: Zelinka J., Richter, Hastík, Krmela, Kern, Zelinka P.

17) Přátelská utkání ve volejbale se ZŠ Zlaté Hory – 25. 2. 2019, 4. 3. 2019, 8. 4. 2019

V Jeseníku dne 24. 6. 2019

Zpracovala vedoucí předmětové komise tělesné výchovy Mgr. Jitka Formánková

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři