Listopadové Příběhy bezpráví

Jako každý rok se u nás ve škole v průběhu listopadu uskutečnily filmové projekce vzdělávací platformy Člověka v tísni Příběhy bezpráví.

V souvislosti s výročím událostí z roku 1989 jsme si se studenty v hodinách historického semináře a dějepisu připomněli nejen konec komunistického režimu, ale také nešťastné období okupačního roku 1939.  S využitím filmových materiálů jsme se letos zaměřili především na aktuální morální otázky, které i 34 let po převratu rezonují ve společnosti – jaký tlak vyvíjel komunistický režim na obyvatelstvo, do jakých eticky složitých situací se lidé dostávali a proč někteří vydrželi, ale velká většina podléhala a stávala se třeba spolupracovníky Státní bezpečnosti. Vzhledem k nedávným kauzám mnohých veřejně známých osobností se tyto otázky ukázaly jako velmi aktuální. V diskusích ve třídách se objevily i úvahy, do jaké míry se přenesly prvky občanské konformity do našeho demokratického systému, jak moc se projevují nejen u generace lidí poznamenaných životem v komunistickém období, ale i u generací, které už většinu svého vědomého života prožily v době svobody.  

Příběhy bezpráví jsou už trvalou součástí našeho školního podzimu a ukazují, že to s výukou moderních dějin na školách ne tak hrozné, jak se někdy objevuje v mainstreamových médiích. 

Tomáš Svoboda

 

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři