Na slovíčko s odborníkem

      Tak se jmenovala série šesti online besed pro studenty 4. ročníků. Tématem byl výběr dalšího studia, budoucí profese a uplatnění. Besedy probíhaly v listopadu a prosinci minulého roku.                                                                                 

S prvotním nápadem přišla předsedkyně Studentské rady Amálie Štrajtová. Ona a další studenti postrádali tradiční osobní setkávání se zástupci různých vysokých škol a profesí, které se za normální situace konají ve škole. Realizace a vedení besed se ujal pan Přemek Šeděnka, se kterým gymnázium už několik let spolupracuje na různých preventivních programech, ale také na programech kariérového poradenství. O technické zabezpečení besed se postaral p. Emil Vodák s podporou p. Romana Chasáka.  

Jako své hosty p. Šeděnka vybral zástupce oborů, o jejichž studium mají naši čtvrťáci po maturitě nejčastěji zájem. Hosty, kteří přijali pozvání a poskytli cenné rady, tipy a zkušenosti ke studiu a profesnímu uplatnění, byli: ředitel ZŠ Jeseník Mgr. Dominik Liberda (pedagogika), internista a gastroenterolog MUDr. Vít Šmajstrla (medicína), dále analytik a spoluzakladatel společnosti OGResearch a nadačního fondu Litturela Mgr. Ondřej Kameník (management a ekonomie), advokátní koncipientka Mgr. Ludmila Špoková (práva a sociální studia), zakladatel firmy Naturfyt-Bio s.r.o. PharmDr. Rodan Hojgr se svými kolegy Mgr. Ondřejem Janíkem a Mgr. Evou Novotnou (biochemie a farmacie) a na závěr Bc. Přemysl Šeděnka (kariérové poradenství + cizí jazyky).

Všem zúčastněným patří velké poděkování: Studentům, kteří s entuziasmem vymýšlejí nové věci. Hostům, kteří si přes své velké pracovní vytížení udělali čas. Panu Šeděnkovi, jemuž se podařilo nápad uvést v život, a učitelům z gymnázia, kteří nápad podpořili a pomohli s jeho realizací.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři