Oslava české státnosti účastí na vlastivědném semináři

Jak se už stalo na naší škole tradicí, v předvečer svátku svatého Václava se studenti dějepisného semináře zúčastnili historického sympozia v Priessnitzových léčebných lázních, které společně organizují Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv v Jeseníku.

Letošní téma Zločin a trest na Jesenicku bylo obzvláště poutavé.

Bylo možné vyslechnout odborné referáty zachycující problematiku zločinu a trestního práva od raného novověku až do docela nedávné minulosti v jejich různých projevech. Problematiku působení apelační soudu v raném novověku střídala charakteristika obtížných období před mnichovskou krizí, na konci II. světové války nebo v padesátých letech 20. století, někteří referující také popisovali konkrétní kriminální případy z různých epoch.

Studenti mohli vidět, že pro mnohé referující je jejich práce nejen každodenním pracovním chlebem, ale také velkým koníčkem, a dokonce vášní. Seminář tak nejen přispívá k reflexi různých historických období, ale také může ovlivnit studenty v jejich úvahách o budoucí profesní orientaci.

V příštím roce se určitě zase v zimní zahradě sanatoria Priessnitz setkáme!

Tomáš Svoboda

Obrázek: aktuality/galerie/img-20230927-102316-200.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-20230927-102309-640.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-20230927-091726-557.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-20230927-091647-245.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-20230927-102305-011.jpg

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři