Projekt obecního zastupitelstva aneb Jak se rodí občané

Už velký myslitel a hlava všech kantorů Jan Amos Komenský tvrdil, že nejvíce se žáci naučí ve chvíli, kdy si mohou na učivo tzv. sáhnout, vnímat jej všemi smysly, a stanout tak v centru samotného vzdělávání. Na tuto geniální myšlenku, kterou světu dala neméně geniální osobnost naší historie před více jak 360 lety, si jednoho říjnového poledne vzpomněli studenti kvarty a jedna z učeben nižšího gymnázia se na několik desítek minut proměnila v jednání obecního zastupitelstva. O tom, jak tato projektová výuka vypadala a co si z hodiny žáci odnesli, se dozvíte z tohoto článku.

V úvodu školního roku se kvartáni v rámci hodin občanské výchovy začali zabývat pojmem občanství. Hledali odpovědi na různé otázky týkající se tohoto, pro ně „obecného“, pojmu a snažili se nalézt cestu, která by je dovedla ke konkrétnější podobě. Pomyslným mostem k hlubšímu poznání se nakonec stal jiný odborný termín. Participace neboli spoluúčast. A tak vzali rozum do hrsti a v rámci projektu obecního zastupitelstva se začali zamýšlet nad budoucností fiktivního městečka, jehož obyvatelé stáli před nelehkým rozhodnutím.

Úkol byl jasný! Studenti se rozdělili na dvě skupiny (odpůrci a podporovatelé). Jejich cílem bylo přesvědčit pětičlenné zastupitelstvo o (ne)nutnosti vypsat obecní referendům, v němž by obyvatelé sami rozhodli o budoucnosti své obce. Postavíme nový obchodní dům? Zbouráme historický most a přilehlé autobusové nádraží? Dáme lidem možnost zaměstnání? Přesně na tyto otázky se snažili kvartáni odpovědět. Zadání úkolu vycházelo z reálné situace, která se před několika lety odehrála v malém východočeském městečku.

Po úvodní fázi, ve níž se obě strany sporu snažily vymyslet co nejvíce přesvědčivých argumentů, přišel čas bilancování a konečného rozhodnutí. Žáci prezentovali své nápady, reagovali na myšlenky souputníků a odpovídali na záludné dotazy členů obecního zastupitelstva. To nakonec rozhodlo v poměru 3:2, že se přikloní na stranu odpůrců a pro tentokrát nenechá vypsat ono všelidové hlasování.

NELEHKÁ ÚLOHA DEMOKRACIE

Samozřejmě, že tento verdikt vyvolal vlnu bouřlivých reakcí, což ovšem odpovídá povaze demokracie, která je založena na názorové pluralitě. Další hodinu proběhla nutná reflexe, během které si studenti uvědomili, že rozhodování o veřejných věcech není nikdy snadné, ale bylo by zbabělé se ho vůbec neúčastnit, a vzdát se tak svého práva podílet se (participovat) na spoluutváření podoby místa, v němž žijeme a učíme se.


Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři