Rizika v kyberprostoru

Mobilní telefony, internet či sociální sítě jsou každodenní součástí našeho života. Je to špatně? Mělo by se něco změnit? Důležité zřejmě je si uvědomit, že je to s těmito technologiemi jako s ohněm, který je jak známo dobrý sluha, ale zlý pán.

Proto se v tomto školním roce v rámci prevence zaměřujeme právě na rizika v kyberprostoru – od různých závislostí, přes kyberšikanu, kybergrooming až po fake news. Už v září proběhl seminář s touto tematikou pro rodiče (E-Bezpečí). V lednu a únoru navazují výukové programy vedené Mgr. Šeděnkou v prvních ročnících VG a v primě a sekundě.

Studenty i jejich rodiče chceme upozornit, že 3. března se v jesenickém kině promítá premiéra dokumentu V síti. Jde o experiment, který se zaměřuje na téma zneužívání dětí na internetu.

Slova o nebezpečí a nástrahách internetového prostředí se dnes mohou jevit jako klišé. Mysleme však na to, že rizika internetu tu jsou v mnoha podobách a mohou potkat každého. Kéž by každý našel odvahu přijít a své problémy včas řešit (nejen v rámci on.line světa).

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři