RoBoJ aneb Šťastné setkání po dvou letech

V úterý 21. 6. 2022 se na našem gymnáziu uskutečnil již 12. ročník robotické soutěže RoBoJ. Téměř 150 účastníků z Moravy a Polska přivezlo své roboty, aby soutěžili v sedmi tradičních robotických disciplínách. V dnešní době, kdy se stále více dostává do popředí výuka informatiky a robotiky, se tak naší škole úročí osmnáctileté zkušenosti s touto výukou i s pořádáním soutěží. Letošní ročník RoBoJe byl nejen rekordní, ale dle ohlasů účastníků i velmi povedený, kvalitní a přátelský.

RoBoJ stal srovnatelným a v některých ohledech předčil letošní Robotický den, který pořádala Matematicko-fyzikální fakulta UK. Například v hlavních kategoriích, mezi kterými je třeba Sledovač čáry, jsme měli dokonce dvojnásobný počet účastníků oproti výše zmíněnému Robotickému dni. To, že někteří účastníci dávají přednost RoBoJi před jinými soutěžemi, je skvělou vizitkou pro naši školu. Potěšila nás také účast několika vysokoškolských studentů z PdF UP Olomouc, kteří se robotice věnují na katedře technické a informační výchovy.

Organizace tak velké akce není jednoduchá a její přípravě se věnovalo několik učitelů v čele s hlavním organizátorem R. Chasákem. V náročné dvojroli organizátorů a současně soutěžících v některých disciplínách se ocitli členové týmu R.U.R., kteří vše zvládli a využili své bohaté zkušenosti. Rádi jsme ve škole přivítali i několik našich absolventů, kteří se zhostili důležité role porotců. Nezbytné zázemí soutěže zajišťovala početná skupina dalších studentů školy. Všem zapojeným děkujeme za perfektní práci a nasazení, jehož výsledkem byla ve všech směrech zdařilá akce.

A jak soutěž vypadala očima studentek kvinty? Jejich postřehy si můžete přečíst zde:

Jeseník. V úterý 21. června se po dvouleté pauze opět na jesenickém gymnáziu uskutečnila velká robotická soutěž ROBOJ.

Přípravy probíhaly již od brzkých ranních hodin. Všichni členové týmu i s dalšími dobrovolníky se snažili připravit co nejlepší zázemí pro příchozí soutěžící z ostatních škol Moravy, dokonce i z Polska.

S velkým aplausem vše v 10 hodin vypuklo. O úvodní slovo se postarali ředitel školy Antonín Javůrek, místostarosta města Jeseník Tomáš Vlazlo, učitel informatiky Roman Chasák a jeden ze studentů mluvící polským jazykem Alex Vaculík. Svou přitomností nás poctila i starostka města Zdeňka Blišťanová.

Roboti zajímavých jmen, jako např. Trpajzlik, Watapa, Špekosaurus, Kačenka, museli plnit nejrůznější disciplíny. Nejlépe sestavení roboti nejrůznějších tvarů a velikostí zápasili v LEGO sumo, dále následovalo LEGO Line follower, kdy roboti projížděli okruh spletitých linií, v LEGO Fast track neboli rychlostním závodu se zase snažili o co nejrychlejší jízdu.

Třída sekunda A měla možnost se zúčastnit LEGO Dance. Roboty programovali a konstruovali v několika předchozích hodinách informatiky. Publikum ohromili tanečními kreacemi na melodie všeho druhu. Diváci se bavili a žáci sklidili velký úspěch.

Na nejzkušenější programátory jako perlička čekala Jesenická výzva. Za co nejlepší časový limit se roboti snaží splnit sadu předem neznámých úkolů. Účinkující tak prokáží svou kreativitu a dovednosti.

Po finálových jízdách se akce pomalu chýlila ke konci. Vyhlášení proběhlo hladce. „Soutěž má nádhernou atmosféru, je velmi dobře organizována i s mezinárodní účastí. U účastníků je vidět nadšení pro věc a během soutěže vznikala i nová přátelství. Organizátorům a soutěžícím přeji hodně úspěchů v dalších ročnících,“ ohodnotila den paní učitelka Eva Jedličková.

Matkéta Halasová, Monika Bandiková, kvinta A

Děkujeme všem sponzorům: 
#GymnáziumJeseník #MěstoJeseník #JeseníkySdruženíCestovníhoRuchu #Eduxe #MicrosoftCZ #MinisterstvoDopravy #SteelPro4

Obrázek: aktuality/galerie/20220621-110228.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-103101.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-101243.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-103355.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-100627.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-114511.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-114313.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-102815.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-114604.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-103518.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-114519.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-114541.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-110219.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-100702.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-142538.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-144926.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-145516.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-144222.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-144808.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-142708.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-144459.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20220621-144645.jpg

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři