Studenti jesenického gymnázia bodují i on-line!

Stále kolem sebe slyšíme, jak to mají žáci a studenti v těchto měsících těžké – učí se a píší písemky s myší v ruce a napínají zrak na monitor počítače. Ale přes všechny obtíže jsou mezi nimi i takoví, a není jich málo, kteří pracují nad rámec svých školních povinností a zapojují se do soutěží ve svých oblíbených předmětech. Mezi ty nejúspěšnější

patří v tomto školním roce bezesporu Lucie Kvitová z kvarty A. Zúčastnila se řady soutěží humanitního, přírodovědného i matematického zaměření, v několika z nich, jako je Fyzikální, Matematická a Chemická olympiáda se tzv. probojovala až do krajského kola, kde obsadila páté, jedenácté a patnácté místo. Jejím největším úspěchem je první místo v krajském kole a zároveň postup do kola celostátního v Olympiádě v českém jazyce.  

Z široké základny zájemců o astronomii se k výbornému výsledku dopracoval Samuel Ševčík z kvinty A, který získal sedmnácté místo v celostátním kole Astronomické olympiády. 

V krajském kole soutěží byli také úspěšní další žáci a studenti: v Matematické olympiádě se k třetímu místu dopočítal Vojtěch Gryga z kvarty A a k šestému místu Oskar Černoch ze sekundy A. V Olympiádě v českém jazyce obsadily Vendula Matušková z třetí C čtvrté místo, Markéta Hrancová z kvarty A a Halka Vašinková ze čtvrté B deváté místo a Amálka Štrajtová z oktávy A místo dvanácté. V Biologické olympiádě získal třetí místo Tomáš Horčička z oktávy A. 

Naši žáci a studenti byli úspěšní i v Dějepisné a Zeměpisné olympiádě, opět v krajském kole: Veronika Varmužová z tercie A skončila na místě šestém, Stanislav Džurný z druhé C na místě devátém. Zeměpisné znalosti vynesly Oliveru Kočicovi z primy A jedenácté místo, Jáchymu Žákovi ze sekundy A třinácté místo a Kláře Slavíkové ze stejné třídy místo patnácté. 

Také v oboru informatiky navazujeme na dobré výsledky. Dvojice Alex Vaculík a Jan Drochýtek se dostali do výběrového řízení programu STC Microsoft. 

Výborných výsledků dosáhli i naši sportovci. Na Mistrovství světa v Estonsku v lyžařském orientačním běhu ve štafetě obsadili 4. místo Radek a Vojtěch Peňázovi z třetí B. 

Chtěli bychom všem našim žákům a studentům, kteří se letos zapojili do soutěží na všech úrovních, moc poděkovat. Všem oceněným gratulujeme. Některé soutěže ale ještě nebyly ukončeny, přejeme tedy účastníkům další skvělé výsledky a radost ze studia.  

Šárka Bartoňová 

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři