Vítězové školního kola Chemické olympiády v roce 2021/22

V letošním školním roce se Chemické olympiády kategorie C (1. - 2. ročník VG) zúčastnili studenti třídy XA.

 Na prvních místech se umístili tito studenti: 

1. místo      Samuel Ševčík

2. místo      Martin Valíček

3.-4. místo  Nela Miškářová a Eliška Rotterová

Letošní ročník byl opět náročný, od října pracovali studenti na teoretické (domácí) části. Ta byla zaměřena na alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Pro řešení jednotlivých úloh byla nezbytná znalost chemických výpočtů (hmotnostní zlomek, koncentrace roztoků, stavová rovnice ideálního plynu...).

Praktická část se konala 11. 3. 2022 a byla zaměřena na analytické stanovení vybraných kovů (vápníku a hořčíku). Chelatometrickou titrací stanovovali žáci koncentraci těchto iontů a určovali typ vody podle tvrdosti.

Poté následoval teoretický test a žáci řešili různé úkoly, např. vzorce a názvy minerálů, výpočet koncentrace Mg(2+) v Šaratici a minerální vodě Magnezia, poznávali méně známé s-prvky jako lithium...

Řešením těchto úkolů si naši studenti obohatili znalosti z tohoto oboru, naučili se titrovat a pracovat s odbornou literaturou.

I když tyto úkoly byly náročné, věřím, že je práce v laboratoři i v teorii zaujala a někteří se budou této krásné vědě nadále věnovat.

Výhercům gratulujeme a doufáme, že se budou této problematice dále věnovat.

Zapsala a fotografovala: M. Žitňanská

Obrázek: aktuality/galerie/img-3949.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3951.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3948.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3945.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3954.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-4093.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-4092.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3966.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3964.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3962.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-4091.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-4090.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-4094.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-3958.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/img-4095.jpg

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři