Beseda z gauče s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., dr. h. c.

Další významnou osobností, která přijala naše pozvání, je Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.

Ing. D. Drábová je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vystudovala jaderné inženýrství na FJFI ČVUT, od promoce v roce 1985 se věnuje hodnocení a regulaci rizik jaderných technologií. Předsedá Komisi pro bezpečnostní standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Zúčastnila se řady expertních misí MAEA zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích (Arménie, Moldávie, Uzbekistán, Ukrajina, Jordánsko, Pákistán, Čína apod.) V období 2006 až 2009 byla předsedkyní Asociace západoevropských jaderných dozorů (WENRA). V posledních letech se věnuje obecnějším souvislostem světa, energie a energetiky, spolu s profesorem Václavem Pačesem předsedala II. Nezávislé energetické komisi. Je členkou mimo jiné Správní a Vědecké rady ČVUT. Komunální politička, místostarostka obce Pyšely. Držitelka státního vyznamenání Medaile Za zásluhy.

Online beseda s Ing. Drábovou se uskuteční v úterý 2. 11. 2021 od 19:00 v prostředí MS Teams. 

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři