Dějepisnou olympiádu lze řešit i distančně

V pondělí 16. listopadu 2020 se uskutečnilo online školní kolo Dějepisné olympiády na téma Labyrintem baroka. Soutěž byla určena pro žáky tercie a kvarty. Všichni soutěžící si vedli skvěle – jsou úspěšní řešitelé. 

Do okresního kola postupují Veronika Varmužová, Klára Kroupová, Sára Tschuliková. Blahopřejeme. 

Všem soutěžícím děkujeme za zájem o historii. 

Eva Knoppová 

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři