Dobrou školu dělá dobrý ředitel

Gymnázium Jeseník po 22 letech opouští jeho ředitel PaedDr. Antonín Javůrek, který odchází do zaslouženého důchodu. Na gymnázium A. Javůrek nastoupil v roce 2001 na pozici zástupce tehdejšího ředitele M. Žitňanského, v roce 2014 se stal v pořadí osmým ředitelem školy od r. 1945.

Mezi aprobace A. Javůrka patří matematika a informatika a hned od počátku svého působení na gymnáziu se ujal změny výuky informatiky. Jeho názory byly správné a bez nadsázky lze říct, že výrazně předběhly dobu. Základní myšlenky současné nové informatiky, kterou nyní do škol zavádí MŠMT, má Gymnázium Jeseník ve vzdělávacích programech díky p. Javůrkovi už přes dvacet let. Základy programování s využitím robotických LEGO stavebnic a kroužek pro nadšené mladé konstruktéry a programátory se staly základem všech dlouholetých robotických úspěchů školy. A. Javůrek osm roků vedl společně s M. Dostálovou školní robotické týmy a podíleli se také na organizaci soutěže FIRST LEGO League v České republice ve spolupráci s německou organizací Hands On Technology. Gymnázium Jeseník se s SVČ Duha Jeseník staly organizátory dvou republikových mistrovství FLL v letech 2008 a 2009 a v roce 2011 proběhlo v Jeseníku na IPOSu pod jejich taktovkou také mezinárodní semifinále FLL zemí Visegrádu a Bulharska.

Po svém zvolení ředitelem se p. Javůrek kromě podpory robotiky zaměřil na svůj další výrazný počin, a sice zřízení nového studijního oboru GSP (gymnázia se sportovní přípravou). Dokázal zajistit personální, organizační a materiální potřeby pro nové sportovní třídy, které se staly nedílnou a úspěšnou součástí školy. Obor GSP umožňuje aktivním sportovcům skloubit studium a náročné tréninky bez komplikací a individuálních vzdělávacích plánů. Došlo tak k přirozenému propojení úspěšných jesenických sportovních klubů (FENIX SKI TEAM, FORCE Team, Horolezci Jeseník) a Gymnázia Jeseník.

Třetí oblastí, kterou A. Javůrek systematicky podporoval, je trvalé zapojení školy do mezinárodních projektů. Kladl důraz na jazykové vzdělávání studentů i učitelů, kteří mají díky akreditaci možnost pravidelně se účastnit zahraničních studijních pobytů.

Souběžně s těmito aktivitami také došlo během působení A. Javůrka k velkým investičním akcím; proběhla výměna oken a zateplení všech budov školy, rekonstrukce velké tělocvičny, rekonstrukce laboratoří a vybudování nového venkovního hřiště. Celková cena všech těchto investic přesahuje 60 milionů korun.

A. Javůrek nikdy nemiloval světla reflektorů, raději zůstával v pozadí a ze všech sil podporoval školu, studenty, učitele, trenéry i správní zaměstnance. Snažil se, aby ve škole panovala přátelská a vstřícná atmosféra. Děkujeme mu za všechno a přejeme krásné a klidné roky odpočinku.

Gymnázium Jeseník

Obrázek: aktuality/galerie/20230125-162005.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230119-115138.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230125-160844.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230125-162654.jpg

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři