Gymnazisté se na chvíli stali překladateli

Dne 2. a 3. listopadu měli naši studenti příležitost si vyzkoušet, jaké to je, být profesionálním překladatelem. V tyto dny probíhalo školní kolo Překladatelské soutěže pro studenty středních škol vyhlášené Filozofickou fakultou Univerzity Palackého. Soutěžilo se v překladu do češtiny z angličtiny (26 studentů), němčiny (4) a ruštiny (20).

Soutěžící překládali jeden text uměleckého a jeden text odborného stylu. Odborný překlad z angličtiny se např. týkal osobních údajů pacientů pro Národní zdravotní službu, němčináři překládali pravidla bezpečné jízdy na e-koloběžce a v ruském jazyce se odborný text zabýval Právy dětí na výchovu v rodině. Hodnotit se bude věcná přesnost vůči originálům, jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů. Dva nejlepší z každého jazyka postupují do fakultního kola, které proběhne v lednu na FF UPOL. Naši studenti tak budou mít příležitost poznat vysokoškolské prostředí a okusit, co jim může studium na filozofické fakultě nabídnout. Všem studentům přejeme hodně úspěchů a radosti z překládání.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři