První krok k nové sportovní třídě

V úterý 3. ledna 2023 proběhly na jesenickém gymnáziu talentové zkoušky uchazečů o studium oboru gymnázium se sportovní přípravou. Zúčastnilo se jich 37 uchazečů, kteří absolvovali baterii sedmi motorických testů ověřujících obecnou kondiční připravenost i následný motivační pohovor s trenéry jednotlivých kmenových sportů. Uchazeči v testech pohybových schopností (skok z místa, hod plným míčem, leh-sed, shyby či výdrž ve shybu na hrazdě, člunkový běh, test obratnosti a vytrvalostní člunkový běh) podali vesměs velmi solidní a v řadě případů i výrazně nadprůměrné výkony. Učinili tak první nezbytný krok k možnosti studovat sportovní obor na naší škole, tím druhým pak bude úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky v dubnu 2023, kde žáci musí zvládnout nástrahy českého jazyka a matematiky.

Výsledky 1. termínu testů obecné kondiční připravenosti najdete na www.gymjes.cz (Pro uchazeče – Přijímací řízení – Pages/prilohy/výsledky testu OKP), kde jsou uvedeny pod evidenčními čísly jednotlivých uchazečů. Tabulka nezahrnuje žáky kvarty Gymnázia Jeseník, kteří uvažují o změně stávajícího studijního oboru na obor gymnázium se sportovní přípravou. Výsledky testů OKP byli všem uchazečům po jejich vyhodnocení na místě oznámeny včetně dosaženého bodového skóre. Celkový výsledek talentové zkoušky bude zveřejněn až po uskutečnění 2. termínu.

Pozn.: Omluvení uchazeči, kteří ze zdravotních důvodů nemohli konat 1. termín talentové zkoušky, budou pozváni na 2. termín, který proběhne na Gymnáziu Jeseník 14. února 2023 od 10:00 hodin.

Gratulujeme všem, kteří v talentové zkoušce uspěli, přejeme hodně zdraví, sportovních i studijních úspěchů a také úspěšné zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek.

Stanislav Jurník

Obrázek: aktuality/galerie/20230103-104407.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-113248.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-114344.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-105519.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-114527.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-102947.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-102432.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-103006.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-114829.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-115224.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-103059.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-121213.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-121250.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-114426.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-102506.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-114926.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-105526.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-112325.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-111756.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-120841.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-112424.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-125508.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-124133.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-112359.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-124507.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20230103-125523.jpg
Tag: gsp

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři