Stříbro a bronz z Vodafone AR Challenge

Studenti Gymnázia Jeseník získali za své projekty stříbro a bronz ve finále soutěže Vodafone AR Challenge, které se konalo v rámci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2021.

Soutěž Vodafone AR Challenge vyhlásil Vodafone za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu 5G pro pět měst. Soutěž byla určena pro studenty středních škol ve městech, ve kterých je Vodafone partnerem projektu. Studentské týmy měly za úkol vymyslet inovativní způsoby využití rozšířené reality pomocí brýlí Nreal tak, aby se v jejich městech lépe žilo, vybrat si přitom mohli ze tří základních oblastí: zdravotnictví, životní prostředí a vzdělávání. Za město Jeseník se do soutěže zapojily tři týmy z gymnázia, dva týmy ze SPŠ Jeseník a jeden tým z Hotelové školy.

Studenti z gymnázia připravili celkem tři projekty, ve kterých se zaměřili na to, co je jim nejbližší. První projekt řešil využití speciálních digitálních brýlí Nreal v Priessnitzových léčebných lázních, druhý projekt se věnoval zkvalitnění rehabilitační péče o seniory a dlouhodobě nemocné pacienty ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Jeseník, a třetí projekt hledal nové přístupy pro výuku fyziky a chemie na střední škole.

O vysoké kvalitě všech tří prací svědčí to, že do finále soutěže postoupily k naší radosti hned dva zmíněné projekty. Třetí projekt týkající se výuky bude pravděpodobně podpořen také, jen z jiných zdrojů.

Stříbrnou medaili ve finále soutěže získal projekt s názvem Tradiční procedury očima budoucnosti, který má za cíl zatraktivnit lázeňskou péči. Své myšlenky studenti konzultovali s vedoucím lékařem PLL, prim. MUDr. J. Novotným, kterému se navržená řešení líbila.

Rozšířená realita pomůže lázeňským pacientům provádět předepsané procedury s využitím interaktivních návodů, stejně tak ji využije při provádění protahovacích cviků. Současně využitím možností chytrých mobilních telefonů naše řešení umožní lékařům sledovat hodnoty fyziologických funkcí a pokrok v plnění předepsaných procedur jednotlivých pacientů. Za další fyzickou aktivitu by mohli získat body, které budou moci proměnit na různé odměny v celém lázeňském areálu. Volný čas pak zpříjemní virtuální průvodce, který na procházkách oživí historické památky v okolí,“ popisují Jiří Pučok a Jan Drochýtek, studenti Gymnázia Jeseník a autoři návrhu.

Bronzovou příčku ve finále obsadil projekt s názvem VIA – Virtual Intelligent Assistant, ve kterém studenti po konzultacích s Ing. J. Rotterem a dalšími odborníky z CSS Jeseník navrhli komplexní digitální platformu pro seniory i dlouhodobě nemocné pacienty.

Rehabilitace a aktivizace mozkové činnosti jsou každodenní nezbytnosti a je velmi náročné je zajišťovat v potřebném množství a kvalitě pro každého klienta. Právě na to jsme se v našem projektu zaměřili a vytvořili návrh digitální platformy, která ušetří čas lékařům a fyzioterapeutům. Zároveň pomůže starším lidem zůstat aktivní a vitální,“ vysvětlují spoluautoři projektu Andrea Rysnerová a Dominik Pěček z oktávy.

Celkovým vítězem soutěže se stal projekt SPŠ Ostrov s názvem Slyším očima, který bude sloužit jako inteligentní překladač pro lidi se sluchovou poruchou.

Pro všechny zúčastněné studenty bylo velkým zážitkem a neocenitelnou zkušeností prezentovat výsledky své práce ve finále před vedením společnosti Vodafone, zástupci obou ministerstev, novináři a mnoha dalšími hosty v hotelu Thermal v Karlových Varech.

V listopadu letošního roku získají oba naše finálové týmy “divokou kartu” a zúčastní se výběrového bootcampu do Laboratoře Nadace Vodafone.

Blahopřejeme našim studentům Janu Drochýtkovi, Jiřímu Pučokovi, Andree Rysnerové, Petru Velcovi, Dominiku Pěčkovi a Adamu Žákovi. Děkujeme jim za perfektní práci a prezentace projektů, na které by byl hrdý i profesionál.

Magda Dostálová 

Pozn.:

Rozšířená realita (AR) je založená na překrývání skutečného prostředí virtuálními objekty, které umísťuje kamkoliv do prostoru tak, že překrývají reálné objekty a mohou „levitovat“ ve vzduchu.

Smíšená realita (MR) také zasahuje do skutečného prostředí nebo ho překrývá virtuálními objekty, ty ale vypadají tak, jako by do reálného prostředí skutečně patřily.

Obrázek: aktuality/galerie/20210826-155635.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-131716.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-100606.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-144146.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-143359.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-143423.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-145053.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-145251.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-143218.jpg
Obrázek: aktuality/galerie/20210826-135522.jpg

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři