Radek Tichavský

odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

  Stručná charakteristika současné profese, kariéry, úspěchů:

  V současné době pracuji jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde jsem v roce 2017 dokončil doktorské studium. Mým zaměřením je výzkum přírodních hazardů, především datování jejich výskytu v minulosti pomocí letokruhů stromů (tzv. dendrogeomorfologie). Naše data přispívají ke zjištění frekvence a intenzity nebezpečných geomorfologických procesů jako sesuvy, povodně, či stržová eroze. Do terénu vyjíždíme nejen v rámci ČR, ale i na Slovensko, do Rumunska, Turecka, nebo na Krétu. Výsledky výzkumů prezentujeme na mezinárodních vědeckých konferencích (např. v USA nebo v Rusku) a publikujeme v prestižních vědeckých časopisech. V roce 2016 jsem absolvoval vědecko-výzkumnou stáž na Univerzitě Bern ve Švýcarsku, kde jsem navázal kontakty s dalšími vědci, s nimiž spolupracujeme na současných výzkumných tématech. Součástí mé práce je rovněž výuka studentů v oborech Fyzická geografie a geoekologie a Ochrana a tvorba krajiny.

  Jak mi studium na jesenickém gymnáziu pomohlo k dalšímu studijnímu a profesnímu růstu:

  Na studijní léta v Jeseníku vzpomínám velmi rád nejen proto, že to bylo období mého dětství a dospívání, ale i díky příjemnému studijnímu prostředí, lidskému přístupu většiny učitelů, výborným kamarádům a spolužákům. S odstupem času (a při porovnání s novými kamarády-spolužáky na univerzitě-kolegy) jsem zjistil, že kvalita studia na našem gymnáziu byla v mnoha směrech nadprůměrná. V rámci studia na univerzitě a mém dalším setrvání zde jsem ocenil především matematicko-přírodovědný základ a jazykové vybavení, které mi jesenické gymnázium poskytlo. Nastavená laťka tak byla skvělým odrazovým můstkem pro ještě větší cíle, kterých jsem chtěl a chci v rámci své profesní kariéry dosáhnout.

  Obrázek: pages/frantisek-cech.png

  František Čech

  advokát a spisovatel

  Více

  Obrázek: pages/franco.jpg

  Magdalena Franco

  vědecký pracovník v oboru mikrobiologie, imunologie a genetiky, vládní výzkumné centrum, California, USA

  Více

  Obrázek: pages/marketa-turkova.png

  Markéta Turková

  autorka projektu Women of Jeseníky , korektorka, redaktorka, členka spolku Sudetikus

  Více

  Obrázek: pages/petr-distler.png

  Petr Distler

  pedagog a výzkumný pracovník na vysoké škole, učitel na gymnáziu

  Více

  Obrázek: pages/img56003f99e849b554478ce87c2a49b545.jpg

  Romana Labounková

  Mistryně světa ve fourcrossu 2018

  Více

  Obrázek: pages/tomas-javurek.jpg

  Tomáš Javůrek

  softwarový inženýr pro Data management experimentu Atlas, CERN, Ženeva

  Více

  Gymnázium Jeseník

  adresa
  Komenského 281,  790 01 Jeseník
  e-mail
  telefon
  +420 584 411 429
  IČ, IZO
  IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
  ID datové schránky
  w4ej52x
  fax
  +420 584 412 072
  kde nás najdete
  mapy.cz

  Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
    
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

  Naši sponzoři