Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Výsledky přijímacích zkoušek konaných v roce 2020 na Gymnázium Jeseník najdete v přiložených souborech. 
Dne 26.6. aktualizováno. Přidány výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek.

Do pěti pracovních dnů po zveřejnění tohoto seznamu přijatých uchazečů musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na tuto střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli školy v kanceláři Gymnázia, Jeseník, Komenského 281 nebo zasláním poštou. Zápisový lístek musí být podepsaný žákem i zákonným zástupcem žáka. V případě, že zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zaniká právo žáka být přijat do tohoto oboru na Gymnáziu, Jeseník, Komenského 281.

Výsledky přijímacích zkoušek

Už známe výsledky přijímacích zkoušek. Viz více:

Po 15. června 2020

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - aktualizované informace

Přijímací zkoušky a přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým …

St 3. června 2020

Více

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři