Stránky

Organizace školního roku

Vyučování:

1. pololetí:
začátek v úterý 01. 09. 2020
konec ve čtvrtek 28. 01. 2021

2. pololetí:
začátek v pondělí 01. 02. 2021
konec v úterý 30. 06. 2021

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. 2020– pátek 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 – neděle 03. 01. 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. 01. 2021

Jarní prázdniny: pondělí 08. 02. 2021 – neděle 14. 02. 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 01. 04. 2021 – pátek 02. 04. 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 01. 07. 2021 – úterý 31. 08. 2021

Přijímací zkoušky:

Talentová zkouška pro obor gymnázium se sportovní přípravou – 04. 01. 2021

1. termín JPZ pro čtyřleté gymnázium – pondělí 12. 04. 2021 

2. termín JPZ pro čtyřleté gymnázium – úterý 13. 04. 2021

1. termín JPZ pro osmileté gymnázium – středa 14. 04. 2021

2. termín JPZ pro osmileté gymnázium – čtvrtek 15. 04. 2021

Náhradní termíny pro všechny obory: 

1. NT - středa 12. 05. 2021

2.NT - čtvrtek 13. 05. 2021

Stužkovací ples:

březen 2021 (dle aktuální situace)

Den otevřených dveří a další informační akce na Gymnáziu Jeseník:

Informační den pro uchazeče o studium oboru gymnázium se sportovní přípravou – 18. 11. 2020

Den otevřených dveří – 27. 01. 2021

Více

Vytvořeno webmaster Pondělí října 21, 2019

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat online 27. 1. 2021 od 15:00 do 17:00.  

Více

Vytvořeno webmaster Čtvrtek ledna 3, 2019

Obrázek: pages/dod.jpg

Organizace výuky

0. hodina: 7:00 – 7:45

1. hodina: 8:00 – 8:45

2. hodina: 8:55 – 9:40

3. hodina: 9:55 – 10:40

4. hodina: 10:50 – 11:35

5. hodina: 11:45 – 12:30

6. hodina: 12:40 – 13:25

7. hodina: 13:05 – 13:50

8. hodina: 13:55 – 14:40

9. hodina: 14:45 – 15:30

Přestávka na oběd:

Žáci NG a GSP: 12:30 – 13:05 (s výjimkami pro některé třídy GSP)

Žáci VG: 13:25 – 13:55

Více

Vytvořeno správce Úterý ledna 8, 2019

Obrázek: pages/bez-nazvu.jpg

Školní knihovna

Staňte se přáteli české a světové literatury!

 • přijďte si knihu ohmatat, půjčit
 • přijďte si o knize popovídat, konzultovat
 • staňte se členy (poplatek na dobu celého studia je pouze 100,- Kč)

Více

Vytvořeno správce Středa ledna 2, 2019

Obrázek: pages/20181024-142148.jpg

Jídelníček

Přejeme všem studentům i zaměstnancům krásné prázdniny! 

Více

Vytvořeno webmaster Středa ledna 2, 2019

Studium s rozšířenou výukou robotiky a informatiky

Vzhledem k obrovskému tempu rozvoje oborů spojených s výpočetní technikou, informatikou a robotikou a jejich uplatněním ve společnosti a v běžném životě nabízíme nově od stávajícího školního roku 2019/2020 také úpravu tradiční formy studia, a to rozšířením výuky informatiky a robotiky.

Více

Vytvořeno správce Pondělí ledna 20, 2020

Obrázek: pages/1579560694_microbit.jpg

Studijní pobyt v Ambergu

Ve školním roce 2018/2019 se opět otevírá možnost pro naše dva studenty strávit rok na Max-Reger-Gymnáziu v bavorském Ambergu. Studium je zakončeno mezinárodní jazykovou zkouškou DaF. Naši studenti řádně navštěvují jmenovanou školu, bydlí na internátě s německými spolužáky, zapojují se do místního kulturního, sportovního a společenského života. Pro lepší představu si můžete pustit velmi pěkné video Martina Lyka a Karla Kubíčka, kteří v Ambergu strávili školní rok 2014/15. 

Zájemci o toto roční studium přijďte na konverzační soutěž v němčině, která se koná v lednu. Bližší informace o studiu vám ráda poskytne němčinářka Eva Jedličková

Více

Vytvořeno správce Středa ledna 2, 2019

Srdíčkové dny

Již několik let naše škola úspěšně spolupracuje s organizací Život dětem. Akce Srdíčkové dny probíhají dvakrát do roka (září, prosinec). Studenti prodejem drobných předmětů získávají peníze, které jsou použity pro pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Peníze takto získané  jsou pro nemocné děti velmi potřebné a nezbytné.

Z prosincové sbírky se pak polovina vybraných peněz vrací k nám do školy a je použita na nákup učebních pomůcek.
                                                                                                           

Více

Vytvořeno správce Úterý ledna 8, 2019

Obrázek: pages/srdickove-dny.jpg

Magdalena Franco

vědecký pracovník v oboru mikrobiologie, imunologie a genetiky, vládní výzkumné centrum, California, USA

Více

Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

Obrázek: pages/franco.jpg

Petr Distler

pedagog a výzkumný pracovník na vysoké škole, učitel na gymnáziu

  Více

  Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

  Obrázek: pages/petr-distler.png

  Markéta Turková

  autorka projektu Women of Jeseníky, korektorka, redaktorka, členka spolku Sudetikus

   Více

   Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

   Obrázek: pages/marketa-turkova.png

   Projekt eCall

   Projekt eCall je celoevropský projekt automatického přivolání pomoci při dopravní nehodě. Při těžké havárii vozidla systém sám automaticky určí polohu, vyhodnotí závažnost a přivolá potřebnou pomoc. Tým R.U.R. při Gymnáziu Jeseník od roku 2013 spolupracuje s ITS Niedersachsen a Ministerstvem dopravy na seznámení veřejnosti se systémem a na popularizaci tohoto systému. Každoročně se na přelomu září a října členové týmu účastní konference eCall Days, která je pořádána buď v Berlíně nebo v Hamburku. Na konferenci vždy studenti předvádí a prezentují pokrok své celoroční práce na modelu autonomního auta s funkčním systémem eCall.

   Více

   Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

   Obrázek: pages/ecalldays1.jpg

   Radek Tichavský

   odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

    Více

    Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

    Obrázek: pages/radek-tichavsky.png

    Robotické soutěže

    Tým R.U.R. je pravidelným a úspěšným účastníkem nejen FLL, ale i mnoha dalších pravidelných i jednorázových robotických soutěží v ČR i v zahraničí. Kupříkladu různá klání robotů, jako sumo robotů, sledování čáry, sbírání puků a mnohé další.  V ČR jde třeba o soutěže Robotrip Uničov, Hranické robotování a další.
    Mimo ČR pak RobotChallenge ve Vídni, Festival robotů v polském Opole, RobotForum v Moskvě, aj.

    Více

    Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

    Obrázek: pages/opole03.jpg

    Divadlo robotů

    Divadlo robotů, projekt, jehož začátek se datuje k 29. dubnu roku 2015. Jde o inscenaci části divadelní hry R.U.R. Karla Čapka, ve kterém bylo poprvé použito slovo "robot". Zpracování je jedinečné v tom, že veškeré postavy v provedení týmu R.U.R. ztvárňují pouze roboti a jde zároveň o první divadelní hru na světě, ve které hrají pouze roboti. Premiéru měla takto zpracovaná hra 26. listopadu 2015.
    Od té doby se hra vyvíjí, vylepšuje a je představována veřejnosti. Jak v češtině, tak i v angličtině.  Představení proběhla např. na Café Neu Romance v Praze, na velvyslanectví USA v ČR, festivalu ve švédském Göteborgu a na Týdnu vědy, který pořádala Akademie věd ČR, na Dnech otevřených dveří Gymnázia Jeseník apod. 

    Více

    Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

    Obrázek: pages/divadlo4.jpg

    Kariérové poradenství

    Kariérové poradenství je jednou z hlavních součástí práce výchovného poradce. Prostor je mu věnován především ve druhém ročníku studia při výběru vhodných volitelných předmětů, které mají žáka připravit ke studiu na vysoké škole.

    Výchovným poradcem je na naší škole PaedDr. Barbora Čechová

    Konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30, jinak dle domluvy

    kabinet výchovného poradce: nová budova VG, 2. patro

    Více

    Vytvořeno správce Středa ledna 2, 2019

    Prevence

    page_group.twig

    Více

    Vytvořeno webmaster Neděle ledna 6, 2019

    Preventivní program školy

    Program vychází z dokumentů MŠMT – Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 21291/2010-28)a Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6

    Více

    Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

    Školní metodik prevence

    Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) je členem školního poradenského týmu, spolupracuje úzce především s výchovným poradcem. Zabývá se prevencí sociálně- patologických jevů, mezi které patří nejrůznější závislosti, vztahy ve třídě, šikana apod. 

    Školním metodikem prevence je na naší škole Mgr. Dagmar Konečná. V případě zájmu si můžete domluvit individuální konzultaci dle svých potřeb.

    Více

    Vytvořeno správce Čtvrtek ledna 3, 2019

    Informační den GSP 2020

    Vítáme vás na stránkách informačního odpoledne pro uchazeče o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou.  Vedení gymnázia a trenéry můžete kontaktovat prostřednictvím telefonních dotazů na čísla, která jsou uvedena níže. Základní informace zjistíte i z videoprezentace, kterou najdete taktéž …

    Více

    Vytvořeno Roman Chasák Pondělí listopadu 16, 2020

    Eduroam EN

    Our school is part of the Eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol. You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration …

    Více

    Vytvořeno webmaster Čtvrtek ledna 3, 2019

    Gymnázium Jeseník

    adresa
    Komenského 281,  790 01 Jeseník
    e-mail
    telefon
    +420 584 411 429
    60 045 141
    ID datové schránky
    w4ej52x
    fax
    +420 584 412 072
    kde nás najdete
    mapy.cz

    Vedení školy

    • ředitel:
    • zástupce ředitele:
      
    • výchovný poradce:
      
    • preventista sociálně patologických jevů:
    • pracovník pověřený BOZP:

    Naši sponzoři