Stránky

Whistleblowing

Gymnázium Jeseník zavádí interní komunikační kanál whistleblowing@gymjes.cz, dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob.

Pověřená osoba pro whistleblowing: Mgr. Šárka Hynková

Interní komunikační kanál slouží k anonymnímu nahlašování níže uvedených porušení nebo protiprávního jednání v organizaci.

 • porušení práva EU v taxativně stanovených oblastech: zadávání veřejných zakázek, finančních služeb, produktů a trhů, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, bezpečnost výrobků a jejich souladu s předpisy, bezpečnost dopravy, ochrany životního prostředí, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnosti potravin a krmiv, veřejné zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních sítí
 • porušení ohrožení finančních zájmů EU podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle článku 26 odst. 2 SFEU, včetně porušení pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla vztahující se k dani z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Tento interní systém umožňuje uchovávat informace v trvalé podobě pro případ dalšího šetření a je provozován způsobem, který zajišťuje úplnost, důvěrnost informací a brání v přístupu jiným zaměstnancům organizace kromě pověřené osoby, která spravuje tento interní oznamovací systém.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 budou osobní údaje týkající se oznámení vymazány anebo anonymizovány do dvou měsíců od ukončení prošetřování, jakmile bude oznámení prošetřeno (pokud v dané věci nebyla přijata žádná další opatření).

Více

Vytvořeno Pavel Ostrý Úterý srpna 8, 2023

Projekty

Podpora vzdělávání na Gymnáziu Jeseník

Více

Vytvořeno Pavel Ostrý Pondělí října 16, 2023

Organizace školního roku

Vyučování:

1. pololetí:
začátek v pondělí 04. 09. 2023
konec ve středu 31. 01. 2024

2. pololetí:
začátek ve čtvrtek 01. 02. 2024
konec v pátek 28. 06. 2024

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. 2023 – pátek 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2023 – úterý 02. 01. 2024

Pololetní prázdniny: pátek 02. 02. 2024

Jarní prázdniny: pondělí 04. 3. 2024 – pátek 08. 03. 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 03. 2024

Hlavní prázdniny: sobota 29. 06. 2042 – neděle 01. 09. 2024

Přijímací zkoušky:

Talentová zkouška pro obor gymnázium se sportovní přípravou – 03. 01. 2024

1. termín JPZ pro čtyřleté gymnázium – 12. dubna 2024

2. termín JPZ pro čtyřleté gymnázium – 15. dubna 2024

1. termín JPZ pro osmileté gymnázium – 16. dubna 2024

2. termín JPZ pro osmileté gymnázium – 17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny obory: 

1. NT – 29. dubna 2024

2. NT – 30. dubna 2024

Stužkovací ples:

12. ledna 2024

Den otevřených dveří a další informační akce na Gymnáziu Jeseník:

Informační den pro uchazeče o studium oboru gymnázium se sportovní přípravou –  středa 15. 11. 2023

Den otevřených dveří (všechny studijní obory) – 01. 02. 2024

Více

Vytvořeno webmaster Pondělí října 21, 2019

Organizace výuky

0. hodina: 7:00 – 7:45

1. hodina: 8:00 – 8:45

2. hodina: 8:55 – 9:40

3. hodina: 9:55 – 10:40

4. hodina: 10:50 – 11:35

5. hodina: 11:45 – 12:30

6. hodina: 12:40 – 13:25

7. hodina: 13:05 – 13:50

8. hodina: 13:55 – 14:40

9. hodina: 14:45 – 15:30

Přestávka na oběd:

Žáci NG a GSP: 12:30 – 13:05 (s výjimkami pro některé třídy GSP)

Žáci VG: 13:25 – 13:55

Více

Vytvořeno správce Úterý ledna 8, 2019

Obrázek: pages/bez-nazvu.jpg

Srdíčkové dny

Již několik let naše škola úspěšně spolupracuje s organizací Život dětem. Akce Srdíčkové dny probíhají dvakrát do roka (září, prosinec). Studenti prodejem drobných předmětů získávají peníze, které jsou použity pro pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Peníze takto získané  jsou pro nemocné děti velmi potřebné a nezbytné.

Z prosincové sbírky se pak polovina vybraných peněz vrací k nám do školy a je použita na nákup učebních pomůcek.
                                                                                                           

Více

Vytvořeno správce Úterý ledna 8, 2019

Obrázek: pages/srdickove-dny.jpg

Radek Tichavský

odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

  Více

  Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

  Obrázek: pages/radek-tichavsky.png

  Projekt eCall

  Projekt eCall je celoevropský projekt automatického přivolání pomoci při dopravní nehodě. Při těžké havárii vozidla systém sám automaticky určí polohu, vyhodnotí závažnost a přivolá potřebnou pomoc. Tým R.U.R. při Gymnáziu Jeseník od roku 2013 spolupracuje s ITS Niedersachsen a Ministerstvem dopravy na seznámení veřejnosti se systémem a na popularizaci tohoto systému. Každoročně se na přelomu září a října členové týmu účastní konference eCall Days, která je pořádána buď v Berlíně nebo v Hamburku. Na konferenci vždy studenti předvádí a prezentují pokrok své celoroční práce na modelu autonomního auta s funkčním systémem eCall.

  Více

  Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

  Obrázek: pages/ecalldays1.jpg

  Petr Distler

  pedagog a výzkumný pracovník na vysoké škole, učitel na gymnáziu

   Více

   Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

   Obrázek: pages/petr-distler.png

   Divadlo robotů

   Divadlo robotů, projekt, jehož začátek se datuje k 29. dubnu roku 2015. Jde o inscenaci části divadelní hry R.U.R. Karla Čapka, ve kterém bylo poprvé použito slovo "robot". Zpracování je jedinečné v tom, že veškeré postavy v provedení týmu R.U.R. ztvárňují pouze roboti a jde zároveň o první divadelní hru na světě, ve které hrají pouze roboti. Premiéru měla takto zpracovaná hra 26. listopadu 2015.
   Od té doby se hra vyvíjí, vylepšuje a je představována veřejnosti. Jak v češtině, tak i v angličtině.  Představení proběhla např. na Café Neu Romance v Praze, na velvyslanectví USA v ČR, festivalu ve švédském Göteborgu a na Týdnu vědy, který pořádala Akademie věd ČR, na Dnech otevřených dveří Gymnázia Jeseník apod. 

   Více

   Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

   Obrázek: pages/divadlo4.jpg

   Robotické soutěže

   Tým R.U.R. je pravidelným a úspěšným účastníkem nejen FLL, ale i mnoha dalších pravidelných i jednorázových robotických soutěží v ČR i v zahraničí. Kupříkladu různá klání robotů, jako sumo robotů, sledování čáry, sbírání puků a mnohé další.  V ČR jde třeba o soutěže Robotrip Uničov, Hranické robotování a další.
   Mimo ČR pak RobotChallenge ve Vídni, Festival robotů v polském Opole, RobotForum v Moskvě, aj.

   Více

   Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

   Obrázek: pages/opole03.jpg

   Studium s rozšířenou výukou robotiky a informatiky

   Vzhledem k obrovskému tempu rozvoje oborů spojených s výpočetní technikou, informatikou a robotikou a jejich uplatněním ve společnosti a v běžném životě nabízíme nově od stávajícího školního roku 2019/2020 také úpravu tradiční formy studia, a to rozšířením výuky informatiky a robotiky.

   Více

   Vytvořeno správce Pondělí ledna 20, 2020

   Obrázek: pages/1579560694_microbit.jpg

   Magdalena Franco

   vědecký pracovník v oboru mikrobiologie, imunologie a genetiky, vládní výzkumné centrum, California, USA

   Více

   Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

   Obrázek: pages/franco.jpg

   Markéta Turková

   autorka projektu Women of Jeseníky, korektorka, redaktorka, členka spolku Sudetikus

    Více

    Vytvořeno správce Pátek ledna 4, 2019

    Obrázek: pages/marketa-turkova.png

    Bakaláři

    Návod na vklad do fondu žáka

    Více

    Vytvořeno Pavel Ostrý Pondělí září 18, 2023

    Kamerový systém

    Interní předpis k ochraně osobních údajů v kamerovém systému

    Více

    Vytvořeno Roman Chasák Neděle září 3, 2023

    Prevence

    page_group.twig

    Více

    Vytvořeno webmaster Neděle ledna 6, 2019

    Preventivní program školy

    Program vychází z dokumentů MŠMT – Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 21291/2010-28)a Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6

    Více

    Vytvořeno správce Sobota ledna 5, 2019

    Informační den GSP

    Vítáme vás na stránkách informačního odpoledne pro uchazeče o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou.  Vedení gymnázia a trenéry můžete kontaktovat prostřednictvím telefonních dotazů na čísla, která jsou uvedena níže.  Šárka Hynková 606 119 498 – ředitelka školy ​ …

    Více

    Vytvořeno Roman Chasák Pondělí listopadu 16, 2020

    Eduroam EN

    Our school is part of the Eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol. You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration …

    Více

    Vytvořeno webmaster Čtvrtek ledna 3, 2019

    Gymnázium Jeseník

    adresa
    Komenského 281,  790 01 Jeseník
    e-mail
    telefon
    +420 584 411 429
    IČ, IZO
    IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
    ID datové schránky
    w4ej52x
    fax
    +420 584 412 072
    kde nás najdete
    mapy.cz

    Vedení školy

    • ředitelka:
    • zástupce ředitelky:
      
    • zástupce ředitelky:
    • výchovný poradce:
    • preventista sociálně patologických jevů:
    • pracovník pověřený BOZP:

    Naši sponzoři