Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

VYMEZENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD
1. Charakteristika společnosti, definice a úloha společenských věd

FILOSOFIE A VÝVOJ LIDSKÉHO MYŠLENÍ
2. Vznik a rozvoj filosofie
3. Řecká předsókratovská filosofie
4. Vrcholná antická filosofie
5. Středověká filosofie
6. Renesanční myšlení a filosofie
7. Novověký racionalismus a francouzské osvícenství
8. Novověký empirismus a senzualismus v anglické filosofii
9. Německá klasická filosofie a navazující generace myslitelů 2. pol. 19. století 
10. České filosofické myšlení

STÁT, OBČAN A PRÁVO
11. Ústavní právo a jeho vývoj
12. Základy práva a jeho pojetí 1
13. Základy práva a jeho pojetí 2

STÁT, OBČAN A POLITIKA
14. Základy teorie státu
15. Politická pluralita a principy demokratického řízení státu

ČLOVĚK A NÁBOŽENSTVÍ
16. Náboženství a jeho vznik, náboženská společenství a sekty
17. Monoteistická náboženství evropského civilizačního prostoru
18. Filosofické a náboženské systémy Východu

ČLOVĚK, MORÁLKA A ETIKA
19. Základy etiky a její úloha v životě člověka

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
20. Základy sociologie a její vývoj
21. Úvod do makrosociologie

SVĚT FINANCÍ A PODOBY BOHATSTVÍ 
22. Základy mikroekonomie a finanční gramotnost
23. Základy makroekonomie

ČLOVĚK A JEHO VNITŘNÍ SVĚT
24. Obecná psychologie a charakteristika psychiky
25. Psychologie osobnosti
26. Psychologie a její předmět

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
27. Světová a evropská integrace

Student předkládá svoji seminární práci.

Povolené pomůcky: čítanka z dějin filosofie pro 4.ročník středních škol

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

KOMPLETNÍ MATURITNÍ OKRUHY VČETNĚ PODOTÁZEK VIZ SOUBOR

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři