Nepovinná zkouška Matematika rozšiřující – 2023

Zkouška matematika rozšiřující je nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky. Informace k této zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Matematiku rozšiřující si lze přihlásit pouze jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu – k přihlášení stačí, aby žák na přihlášce zaškrtnul matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Neúspěšný výsledek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – maturitní vysvědčení je žákům vydáváno na základě výsledků povinných zkoušek společné a profilové části.

Seznam fakult vysokých škol zohledňujících výsledek zkoušky ve školním roce 2022/2023 naleznete v níže uvedeném odkazu. 

Rozsah ověřovaných požadavků na vědomosti a dovednosti žáků je stanoven katalogem požadavků. Testová zadání z předchozích let (včetně testů pro Matematiku+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující), jsou k dispozici v záložce Testy a zadání.

Zkouška se koná formou didaktického testu, který se skládá z uzavřených, otevřených a široce otevřených úloh. Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl". Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů, přičemž pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 17 bodů. Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Na řešení didaktického testu je vyhrazeno 150 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek).

V jarním zkušebním období se zkouška bude konat v období od 2. do 5. května 2023.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři