Nepovinná zkouška Matematika rozšiřující – 2024

Zkouška matematika rozšiřující je nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky. Informace k této zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Matematiku rozšiřující si lze přihlásit pouze jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu – k přihlášení stačí, aby žák na přihlášce zaškrtnul matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Neúspěšný výsledek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – maturitní vysvědčení je žákům vydáváno na základě výsledků povinných zkoušek společné a profilové části.

Seznam fakult vysokých škol zohledňujících výsledek zkoušky ve školním roce 2022/2023 naleznete v níže uvedeném odkazu. 

Rozsah ověřovaných požadavků na vědomosti a dovednosti žáků je stanoven katalogem požadavků. Testová zadání z předchozích let (včetně testů pro Matematiku+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující), jsou k dispozici v záložce Testy a zadání.

Zkouška se koná formou didaktického testu, který se skládá z uzavřených, otevřených a široce otevřených úloh. Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl". Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů, přičemž pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 17 bodů. Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Na řešení didaktického testu je vyhrazeno 150 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek).

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři